Energisparing med intelligent vakuumteknologi

Maulburg, Tyskland Busch Vacuum Solutions har nå lansert COBRA NX 0950 A PLUS, den andre vakuumpumpen i den nye PLUS-serien. Det er en tørr, oljefri vakuumpumpe som kan kjøre med trykkregulering eller med konstant rotasjonshastighet, noe som gjør den eksepsjonelt energieffektiv. COBRA PLUS kan dermed helt presist opprettholde den ønskede pumpekapasiteten med en foreskrevet rotasjonshastighet. Den kan også opprettholde det nødvendige vakuumnivået helt nøyaktig, uansett hvordan prosessforholdene endres. Den nye COBRA PLUS har en rekke bruksområder i applikasjoner der det kreves tørr vakuumteknologi, hvor et uavhengig og behovsdrevet styringssystem er ønskelig, og hvor vakuum skal genereres på en pålitelig og dermed effektiv måte.
Den nye intelligente COBRA PLUS skruevakuumpumpen: klar for Industri 4.0. Source: Busch Vacuum Solutions.
Den nye intelligente COBRA PLUS skruevakuumpumpen: klar for Industri 4.0. Source: Busch Vacuum Solutions.

Takket være variabel driftshastighet dekker vakuumpumpen et pumpekapasitetsområde på 200 til 950 kubikkmeter i timen og når et sluttrykk på 0,01 millibar. Alle driftsdata registreres og lagres kontinuerlig. Disse dataene fremkommer direkte på den innebygde skjermen eller overføres via en Modbus TCP/IP-klient/server-protokoll. Dermed kan vakuumpumpen også styres eksternt fra en PC. Dette gjør at den nye vakuumpumpen fra Busch er fullt forberedt for Industri 4.0.
COBRA PLUS er designet for drift i to ulike moduser. Ut ifra en intuitiv menystruktur på skjermen kan brukerne velge mellom konstant hastighetsmodus eller trykkreguleringsmodus. Den mest hensiktsmessige driftsmodusen avhenger av applikasjonstypen. Hvis for eksempel en prosess krever konstant pumpehastighet, kan denne stilles inn ved å bruke driftsmodusen "Konstant hastighet". Ved behov kan driftsmodusen endres når som helst. 

Trykkontroll bruker derimot en definert sluttrykkinnstilling. Vakuumpumpen opprettholder dette sluttrykket helt nøyaktig, uansett hvordan pumpehastigheten endres. Det betyr at denne driftsmodusen alltid brukes dersom det er behov for konstant sluttrykk eller konstant vakuumnivå. Når det ønskede vakuumnivået er på plass, fortsetter COBRA PLUS å kjøre med en minimumshastighet på 20 hertz, slik at den kan svare på et plutselig behov for økt pumpekapasitet ved å øke rotasjonshastigheten. Ved lengre pauser kan vakuumpumpen også slås på og av automatisk, takket være Eco-modus. 
Dermed hjelper begge driftsmodusene COBRA PLUS med å kjøre på en måte som passer perfekt til prosessen, noe som gir en ekstrem effektivitet da bare effekten som faktisk kreves, blir brukt.

Vakuumpumpen COBRA PLUS er basert på den utprøvde skruevakuumteknologien fra Busch. Det væskefrie driftsprinsippet gjør det mulig å unngå å bruke olje eller andre driftsvæsker når det genereres vakuum. Dette gjør den spesielt godt egnet til applikasjoner som krever at det pumpede mediet ikke kontamineres av driftsvæsker, eller der det kreves renromforhold. 


Kategorier
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss