Produksjon av lakseprodukter ved bruk av førsteklasses vakuumteknologi

Maulburg, Germany Nordlaks Produkter AS driver en av verdens største og mest moderne videreforedlings-fabrikker i den nordnorske småbyen Stokmarknes. I denne fabrikken blir atlantisk laks, produsert i selskapets egne oppdrettsanlegg til havs, videreforedlet og deretter fraktet til detaljistmarkedet som hel fisk, fileter og porsjonsstore biter. For å garantere høy standard på kvalitet og hygiene, blir laksen videreforedlet til høykvalitetsmatvarer ved bruk av første¬klasses teknologi i et system som er så automatisert som overhodet mulig. Nordlaks baserer produksjonen på vakuumutstyr fra Busch, mer spesifikt to hovedvakuumsystemer som sørger for en pålitelig forsyning av vakuum til videreforedling og pakking av laksen.
Tyr_Centralised_News_Web_Image.jpg

Ved hovedkvarteret for Nordlaks i Stokmarknes driver datterselskapet Nordlaks Oppdrett AS med oppdrett av laks i oppdrettsanlegg til havs og leverer levende fisk til Nordlaks Produkter AS som deretter står for videreforedlingen på samme sted. Hver dag blir 200-250 tonn laks videreforedlet av 250 ansatte i anlegget. Mesteparten av laksen som blir produsert, blir sløyet og levert til detaljist­markedet som hel fisk, enten fersk eller frossen. Resten blir videreforedlet til laksefileter og porsjoner, og deretter pakket. Fabrikken produserer for tiden 20 tonn laksefilet pr. dag, og tar dette året sikte på å utvide kapasiteten til totalt 300-350 tonn fersk, sløyd laks. Hovedmarkedet for lakse­produkter er Spania, Italia, Finland, asiatiske land og USA.

Videreforedling

Laksen som blir videreforedlet av Nordlaks Produkter AS, blir oppdrettet i oppdrettsanlegg til havs utenfor norskekysten. Når de har nådd slaktevekten, blir laksen transportert i en egen brønnbåt direkte til merder i sjøen rett utenfor videreforedlingsanlegget, hvor de opp­holder seg et par dager på det meste. Dette skjer flere ganger i uken. Fisken, som fremdeles er i live, blir så fraktet gjennom et rør inn i videreforedlingsanlegget hvor de blir slaktet, bløgget og sløyet maskinelt gjennom flere produksjonslinjer. I denne prosessen blir slakteavfallet fjernet med vakuum og fraktet til en sentrifuge hvoretter avfallet blir pumpet videre til produksjonsanlegget for fiskeolje. Etter at fisken er blitt sløyet, deler produksjonslinjene seg. En linje transporterer hel fisk til pakking eller frysing, mens den andre linjen frakter fisken til fileteringsområdet. Dette er stedet hvor hode og hale fjernes, og hvor fisken kuttes i to, utbenes, renskjæres og skinnet fjernes. Disse prosessene er helautomatiserte. Fiskefiletene blir deretter sjekket manuelt og renskjæres nok en gang. Deretter deler produksjons­linjene seg på nytt: noen av laksefiletene fraktes bort for å pakkes som ferdig produkt, mens resten blir kuttet til porsjonsstore biter og pakkes ferdig. Porsjonene blir pakket i en vakuumpakkemaskinlinje.

Fjerning av biprodukter med vakuum

Biproduktene som blir til overs etter den automatiserte sløyeprosessen, blir sugd direkte ut via vakuumdyser og transportert gjennom et rørsystem til en sentrifuge. Fiskehodene, halene og avskjæret blir også fjernet puljevis ved hjelp av vakuum. Noe av dette blir transportert med trykkluft via en sentrifugalseparator. Disse biproduktene blir det også laget fiskeolje av. Hele systemet for fjerning og borttransportering av biprodukter har en hovedvakuumforsyning som er installert i et eget utstyrsrom og som er tilkoplet via et rørsystem til produksjonsmaskinene og arbeidsstasjonene hvor avfallet blir fjernet. Dette systemet, inkludert rørsystemet og reguleringen, så vel som selve hovedvakuumsystemet, er designet og bygget av Busch. Siden disse biproduktene blir transportert i et lukket system, er man garantert ren og effektiv fjerning, noe som kraftig øker hygienenivået under produksjonen. Hele systemet passer til CIP på daglig basis, og det blir rengjort hver dag.

Hovedvakuumsystemet til fjerning av biprodukter er i hovedsak laget av Tyr WT 0730 AV vakuumpumper med roterende lober fra Busch. Disse leverer en total sugekapasitet på 18 000 kubikkmeter pr. time ved et konstant vakuumnivå  på -400 millibar. Tyr vakuumpumpene er frekvensregulert slik at suge­kapasiteten kan justeres, til å passe det aktuelle behovet. Det betyr at ytelsen kan tilpasses automatisk og energiforbruket reduseres når f.eks. ikke alle sløye­maskinene er i bruk. Tyr vakuumpumpene er også utstyrt med en energisparende motor og arbeider med høy effektivitet, noe som gjør dem svært energieffektive. Energibehovet er også redusert ytterligere ved hjelp av et integrert frekvenskontrollsystem for motorene. Trykkfall i slike vakuumtransportsystemer er avgjørende, og derfor er designet av vakuumrørene svært viktig for å minimere energiforbruket. Vakuumet som brukes til å transportere fiskehodene, halene og avskjæret med trykkluft, blir laget av fire R 5-vakuumpumper med roterende lameller. Med en sugekapasitet på 1 200 kubikkmeter pr. time fjerner disse pumpene biproduktenet puljevis og transporterer det gjennom et lukket rørsystem til produk­sjonsanlegget for fiskeolje.

Vakuumpakking

De to pakkelinjene er utstyrt med termoformingsfolie/forseglingspakkemaskiner. Dette betyr at vakuumforsyningen brukes til å varmeforme underlagsfolien og til å fjerne luften fra innpakningen. Begge pakkelinjene har et hovedvakuumforsyningssystem fra Busch, som leverer tre ulike vakuumnivåer: formingsvakuum for å varmeforme underlagsfolien, grovt vakuum for å fjerne 95 % av luften i pakken, og fint vakuum for å fjerne resterende luft fra innpakningen. Dette systemet er designet for å sørge for at trykket i pakkeprosessen ikke overstiger 10 millibar. Ved å opprett­holde et konstant lavt trykk i rørsystemet eller i vakuumkamrene, kan luft raskt fjernes fra innpakningen ved det nødvendige vakuumnivået, og korte sykler og høy pakkehastighet kan oppnås. Systemet består av R 5-vakuumpumper med roterende lameller i forskjellige størrelser. Disse garanterer en vakuum­forsyning til formingsstasjonen og et lavt vakuum i kamre og rør. Tre vakuumboostere fra Busch sørger for det nødvendige lave trykket i finvakuumlinjen og gjør det mulig hurtig å oppnå det ønskede vakuumnivået som trengs i pakken.

Nordlaks Produkter AS drives med to skift, noe som innebærer at vakuumforsyningen for hele fabrikken er i drift i 17 ½ time hver dag. Det er derfor særlig viktig å ha et lett tilgjengelig og svært pålitelig vakuumsystem på plass. Med Busch har Nordlaks en partner som har spesial­kompetanse innen vakuumteknologi og som kan vise til mange tiårs ekspertise innen utvikling av matvare­produksjon og innpakningsløsninger. Busch har 57 selskaper over hele verden, og hoved­kvarteret er i Maulburg i Tyskland. Busch Vakuumteknikk AS har vært etablert i Drøbak nær Oslo siden 1990. Busch Vakuumteknikk AS er en profesjonell partner når det gjelder alle aspekter av produksjon av vakuum/overtrykk for oppdrett, videreforedling og pakking av fisk.

Nordlaks

Nordlaks Produkter AS driver en fullstendig produksjonsfabrikk for Nordlaksgruppen som ble etablert i 1989. Med totalt 430 ansatte på flere anlegg i Norge, produserer Nordlaks laks og regnbueørret helt fra eggstadiet og fram til ferdig produkt. Dette gir selskapet kontroll over hele foredlingskjeden, og gjør det mulig å opprettholde en sporbar, høy kvalitetsstandard gjennom hele produksjonsprosessen. Nordlaks har mer enn 28 oppdrettslisenser over det meste av Norge, i tillegg til tre klekkeanlegg for oppdrett av smolt.


Kategorier
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss