Forbedret holdbarhet og kvalitet for påfylling av væsker med vakuumteknologi

Mottrykks fyllesystemer for kullsyreholdige drikker er det viktigste produktet til Leibinger GmbH i Teningen i Sør-Tyskland. Selskapets suksess kan tilskrives dets kombinasjon av toppmoderne teknologi, førsteklasses kvalitet, utstyrsfleksibilitet og hygienisk design. Med den integrerte vakuumteknologien som leveres av Busch Vakuumpumper og Systemer, kan påfyllingen utføres under ekstremt lave oksygenforhold, noe som forbedrer både holdbarheten og kvaliteten på drikkevarene.
Fig. 1: Multima mottrykks fyllesystem med Dolphin væskering-vakuumpumpe (i forgrunnen)
Fig. 1: Multima mottrykks fyllesystem med Dolphin væskering-vakuumpumpe (i forgrunnen)

Leibinger fremstiller maskineri og utstyr for tapping og fylling av kullsyreholdige drikker, og de produserer systemer som kan skylle, fylle og forsegle mellom 1000 og 11 500 flasker eller bokser per time.

De fleste av selskapets kunder er små bryggerier med en maksimal produksjonskapasitet på 11 500 flasker eller bokser per time. Leibingers utstyr blir også kjøpt av større bryggerier som produserer mindre mengder spesialøl, eller øl i ulike flaskeformer. Selskapet har dratt nytte av den økende trenden mot håndverksbrygg, ettersom håndverksølbryggere setter pris på den høye kvaliteten, driftssikkerheten og lange levetiden til Leibingers utstyr. De setter også pris på fleksibiliteten som Leibingers systemer tilbyr, fordi de enkelt kan tilpasses til et stort utvalg av flaskeformer og -størrelser ved og manuelt justere fyllelinjer og sentreringsanordninger. Mange kunder betrakter Leibinger-utstyrets kompakte størrelse som en avgjørende fordel, ettersom produksjonsområdet ofte er begrenset. Spesielt mindre bryggerier i USA og Australia har investert i kvalitetsutstyr «produsert i Tyskland» – disse landene er for øyeblikket de viktigste salgsmarkedene for Leibingers produkter.

En viktig komponent i mottrykks fyllesystemer er vakuumpumpen, som forhåndstømmer flaskene for å trekke ut CO2 som ble injisert ved spyleprosessen, samt fjerner eventuell gjenværende oksygen fullstendig. De tomme flaskene blir så fylt med CO2, som utjevner trykket mellom flaskene og fyllebeholderen og fører til at øl kan tappes raskt og uten å skumme. Leibinger Multima mottrykks fyllesystemer (fig. 1) er tilgjengelige med et alternativ for dobbel forhåndstømming. Leibinger er avhengig av Busch sine Dolphin væskering-vakuumpumper for å oppfylle de høye standardene som kreves av flasketømmingsprosessen. Dolphin væskering-vakuumpumper er CIP-kompatible og trenger minimale mengder med ferskvann for sine resirkuleringssystemer. Vakuumpumpene er utstyrt med en CIP-ventil oppstrøms for gassinnløpet, slik at operatøren kan avgjøre hvorvidt pumpene skal inkluderes i CIP-prosessen.Fig. 2: Gjennomskåret modell av en Dolphin væskering-vakuumpumpe

Fra et teknisk perspektiv er Dolphin væskering-vakuumpumper (fig. 2) ideelle for dette bruksområdet. De er ugjennomtrengelige for vann- og ølinjeksjon og leverer et konstant vakuumnivå. Driftsvæsken som brukes er vann, som resirkuleres i et åpent system. Det betyr at CO2 og luft fjernes fra vannet i en nedstrøms beholder. Vannet returneres til vakuumpumpen, og eventuelle tap som følge av innfanget vann i utløpsgasstrømmen kompenseres med tilføring av ferskvann. Fordelen med denne ordningen er minimalt vannforbruk. Ferskvannet som tilføres systemet sørger for at resirkuleringsvannet gradvis blir erstattet, noe som fjerner eventuelle spor av øl og CIP-væsker. Tilførselen av ferskvann fører også til at systemets temperatur enkelt kan kontrolleres.
Vannet som brukes som driftsvæske danner en såkalt væskering i vakuumpumpen (fig. 3). Denne ringen omslutter kompresjonskammeret og danner en lufttett forsegling. Den eksentriske monteringen av impelleren fører til at kammeret ekspanderer ved rotasjon, og trekker gass inn i inntaket. Videre rotasjon reduserer volumet av kammeret, og komprimerer og støter ut gassen gjennom pumpens utløp.


Fig. 3: Tverrsnitt av en Dolphin væskering-vakuumpumpe

Denne robuste vakuumteknologien sikrer pålitelig drift og konstante vakuumnivåer. Det store utvalget av Dolphin væskering-vakuumpumper fra Busch sørger for at alle størrelser av mottrykks fyllesystemer er utstyrt med en riktig dimensjonert vakuumtilførsel.

Busch er basert i den samme regionen av Sør-Tyskland som Leibinger. En del av årsaken til at Leibinger valgte Busch var at de ville sikre en lokal leverandør som kan svare raskt på konsultasjonsforespørsler og tekniske spørsmål. I tillegg er Busch også et internasjonalt aktivt selskap med egne datterselskap verden over, og selskapet opprettholder et omfattende servicenettverk i Leibingers eksportland. Leibingers eget vedlikeholdsprogram inkluderer fjerntilgang: Installert utstyr og systemer kan analyseres via Internett, og instruksjoner kan gis til lokalt servicepersonell.

Om Leibinger GmbH
Selskapet begynte som Winterwerb, Streng & Co. GmbH i Mannheim i 1909, og det samme året presenterte de det første automatiske, roterende tappesystemet som del av en utstyrsmesse ved ølfestivalen i München. Selskapet vokste til å bli en av de største leverandørene av tappeutstyr og hadde til tider 500 ansatte, men erklærte seg konkurs i 1980. Produksjonen fortsatte under ledelse av Gert Transier SMB Technik GmbH, som ble helt kjøpt opp av Benedikt Leibinger i 2008. I april 2009 flyttet selskapet til det nybygde produksjonsanlegget i Teningen. Spesialisering innen utstyr for mindre fyllingsvolumer viste seg å være vellykket, og selskapet har nå 30 ansatte. Produksjonsområdet vil dobles i størrelse i 2016 som følge av økt etterspørsel. Leibinger utvider også sitt internasjonale markedsføringsnettverk og har nå distributører over hele verden. 


Kategorier
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss