Varmegjenvinning – gjenvinn opptil 70 % av energien

Varmegjenvinning – gjenvinn opptil 70 % av energien

Under drift omdanner vakuumpumper kinetisk energi til varmeenergi. Varmegjenvinningssystemer utnytter denne energien. Ved å bruke denne tidligere uutnyttede varmeenergien sparer du ikke bare en betydelig sum penger, du reduserer CO2 fotavtrykket ditt også! Les om dine potensielle besparelser i de følgende eksemplene der vi ser nærmere på tre ulike vakuumapplikasjoner.

Reduser energikostnadene


Se hvilke innsparinger du kan gjøre for A, B og C i tabellene nedenfor.

Kunne du tenke deg en mer effektiv utnyttelse av budsjettet?
Ta i bruk spillvarme og reduser kostnadene med et varmegjenvinningssystem.
 

Forbedre CO2 fotavtrykket ditt


Se hvilke innsparinger du kan gjøre for A, B og C i tabellene nedenfor.

Er bærekraftig produksjon viktig for deg?
Ikke sløs med energien, men gjenbruk den til andre formål, og reduser CO2 utslippene med et varmegjenvinningssystem.

 

Beskytt miljøet


Se hvilke innsparinger du kan gjøre for A, B og C i tabellene nedenfor.

Tenker du grønt?
Se hvor mange trær som kreves for å bryte ned CO2 du sparte med et varmegjenvinningssystem.

 

Få mer informasjon om potensielle besparelser!

Kontakt oss nå!Brukseksemplene er basert på definerte parametere som er daglig praksis i industrien. Du finner alle detaljene i tabellen nedenfor:
 

A – Automatisk lamellvakuumtetting
Driftstrykk 1 mbar
Mulige vakuumpumper R 5 RA 0630
Antall vakuumpumper 2
Driftstimer per år 6 912
Vakuumpumpeeksos i rommet
Strømpris €0,08
Sparte penger – klimaanlegg* €3165
Sparte penger – varmegjenvinning* €6329
Sparte penger – totalt €9494
CO2 innsparinger – klimaanlegg* 16,6
CO2 innsparinger – varmegjenvinning* 33,2
CO2 innsparinger – totalt 49,8
Sparte trær – klimaanlegg* 415
Sparte trær – varmegjenvinning* 831
Sparte trær – totalt 1246B – Skumplast under vakuum
Driftstrykk 100 mbar
Mulige vakuumpumper R 5 RA 0630
Antall vakuumpumper 3
Driftstimer per år 5760
Vakuumpumpeeksos i rommet
Strømpris €0,08
Sparte penger – klimaanlegg* - €
Sparte penger – varmegjenvinning* €11 507
Sparte penger – totalt €11 507
CO2 innsparinger – klimaanlegg* 0
CO2 innsparinger – varmegjenvinning* 60,4
CO2 innsparinger – totalt 60,4
Sparte trær – klimaanlegg* 0
Sparte trær – varmegjenvinning* 1510
Sparte trær – totalt 1510


 

C – Sentralisering av vakuumpakking
Driftstrykk 1 mbar
Mulige vakuumpumper R 5 RA 0302
Antall vakuumpumper 10
Driftstimer per år 5376
Vakuumpumpeeksos utenfor
Strømpris €0,08
Sparte penger – klimaanlegg* - €
Sparte penger – varmegjenvinning* €12 679
Sparte penger – totalt €12 679
CO2 innsparinger – klimaanlegg* 0
CO2 innsparinger – varmegjenvinning* 66,6
CO2 innsparinger – totalt 66,6
Sparte trær – klimaanlegg* 0
Sparte trær – varmegjenvinning* 1 664
Sparte trær – totalt 1 664


*I beregningen differensierer vi mellom klimaanlegg og varmegjenvinning. Klimaanlegg betyr den ekstra energien som kreves for å holde temperaturen i produksjonsrommet på et definert nivå. Varmegjenvinning står for den gjenvunne varmeenergien som kan brukes til andre formål.


„Efficiency in Vacuum" er også tilgjengelig som nyhetsbrev!

Abonner nå, og lær nye og interessante ting om effektiv vakuumgenerering.

ABONNER

Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss