Premium Gorgonzola pakket med pålitelig vakuumteknologi

Novara, Italy Produksjonen av Gorgonzola, den tradisjonelle blåmuggosten fra Nord-Italia, er kjernekompetansen til firmaet IGOR srl. Eierne er Leonardi-familien, som har produsert Gorgonzola i tre generasjoner på sitt toppmoderne anlegg nær byen Novara i Piemonte-regionen. Det moderne produksjonsanlegget er fortsatt i tråd med de gamle tradisjonene ettersom de opprinnelige produksjonsmetodene er godt ivaretatt. De forskjellige Gorgonzola-produktene pakkes med en CO2-beskyttende atmosfære. IGOR bruker også moderne teknologi for å tømme begrene før gassbehandling, og har et sentralisert vakuumsystem fra Busch som leverer vakuum til alle pakkemaskinene for begerforsegling.
Fig. 1: Maurizio Leonardi med ferskpakket Gorgonzola. Source: Busch Dienste GmbH
Fig. 1: Maurizio Leonardi med ferskpakket Gorgonzola. Source: Busch Dienste GmbH

Alle IGOR-produkter bærer PDO-merket. Dette er et EU-sertifikat som står for «Beskyttet opprinnelsesbetegnelse», og garanterer at et produkt produseres i henhold til tradisjonelle oppskrifter innenfor et bestemt geografisk område i samsvar med strenge produksjonsforskrifter. 

I tillegg til en klar forpliktelse til kvalitet, står IGOR også for regional identitet. Dette gjenspeiles i deres engasjement i sosiale aktiviteter i Novara-regionen, og i firmaets sponsing av lokale idrettslag. IGORs flaggskiplag er det italienske kvinnelige førstedivisjons volleyball-laget fra Novara.

I 1996 kjøpte firmaet et nytt produksjonsanlegg på 15 000 kvadratmeter i Cameri, et område nær Novara. Etter flere utvidelser og moderniseringer, har anlegget vokst til 35 000 kvadratmeter, og vil bli utvidet til å omfatte totalt 50 000 kvadratmeter i løpet av 2017. For det første vil dette tilfredsstille kravene om stadig voksende produksjonsvolumer og produktutvalg. Og for det andre vil videre investeringer garantere for fremtidens krav til kvalitet og hygiene.

IGORs Gorgonzola-spesialiteter når sluttkunder over hele verden gjennom supermarkedkjeder, lavprisbutikker og dagligvarebutikker. En mindre del av de produserte varene sendes til prosessanlegg og gastronomibransjen. Noe av osten pakkes og emballeres som «private brands» for store supermarkedkjeder og lavprisbutikker. 52 prosent av Gorgonzola-produktene eksporteres, mens 48 prosent selges i Italia.


Fig. 2: Delvisning av det sentraliserte vakuumsystemet fra Busch. Source: Busch Dienste GmbH

IGORs produksjon pågår 18 timer hver dag. Deretter rengjøres produksjonsanlegget. Gorgonzola-porsjonene pakkes på totalt 25 pakkelinjer med en beskyttende atmosfære bestående av CO2 (fig. 2). Pakkelinjene drives i gjennomsnitt 12 timer per dag, avhengig av sesongen. De fleste pakkelinjene er fullt automatisert. Det betyr at de 12 kg tunge Gorgonzola-blokkene kuttes opp, porsjoneres og legges i vakuumbeger automatisk. Begrene føres inn i pakkekammeret, som så lukkes. Deretter tømmes kammeret for luft til det oppnås et vakuumnivå på fire til fem millibar. Deretter tilføres det CO2, begrene forsegles med toppfolie, vakuumkammeret åpnes og de ferdige porsjonspakkene transporteres på et bånd til et tilstøtende rom hvor ytteremballering og ordreplukk utføres. 

Vakuumet som kreves for emballeringen på pakkelinjene genereres av en sentralisert vakuumforsyning fra Busch (fig. 3). Allerede i 1996, da selskapet kjøpte produksjonsbygningen, ble vakuumpumpene plassert i et eget rom utenfor selve emballeringsrommet. Anlegget ble ikke sentralisert, men de ønsket å bruke dette oppsettet for å forhindre at varme fra vakuumpumpene trengte inn i produksjonsområdene, som på grunn av hygiene må avkjøles ned til seks grader Celsius. På den måten ble behovet for klimaanlegg redusert, og energikostnader spart. I tillegg muliggjorde de også en reduksjon av støyutslipp på arbeidsplassen. 


Fig. 3: Én av de 25 pakkemaskinene for begerforsegling som brukes til å porsjonspakke Gorgonzola med beskyttende gass. Source: Busch Dienste GmbH

Under en videre utvidelse av anlegget i 2004 kom punktet om «sentralisert vakuumforsyning» på agendaen. En bærekraftig tilnærming til material- og energiforbruk er nemlig et ledende prinsipp i IGORs forretningsfilosofi. Sammen med Busch Vakuumpumper og Systemer ble det derfor designet og konstruert et sentralisert vakuumsystem, som integrerte de eksisterende vakuumpumpene. En ringledning med en total lengde på 100 meter forbinder det sentraliserte vakuumsystemet til de enkelte begerforseglerne i pakkelinjene, og består av totalt syv R 5 lamellvakuumpumper fra Busch. 

Siden R 5 lamellvakuumpumper som ble kjøpt inn allerede i 1996 fortsatt er i drift, er det installert forskjellige størrelser med ulike pumpehastigheter i dette sentraliserte vakuumsystemet. Systemkontrollen er utformet på en måte som lar vakuumpumpene i RMU-en sikre et vakuumnivå mellom fire og fem millibar. Dette vakuumnivået opprettholdes uavhengig av etterspørsel.  Hvis ikke alle pakkemaskinene kjører ved full kapasitet, eller med de korteste syklustider og største pakkeenheter, drives bare de vakuumpumpene som faktisk er nødvendige for prosessen. 

Vakuum-RMU'en fungerer samtidig som en vakuumbuffer hvor det nødvendige vakuumnivået holdes konstant. Dette bidrar til å gjøre pakkesyklusene så korte som mulig, fordi det nødvendige vakuumet alltid er umiddelbart tilgjengelig når vakuumkammeret lukkes og luften dermed tømmes svært raskt.

Denne kontrollen muliggjør betydelige energibesparelser og hjelper IGOR med å gjennomføre selskapets filosofi, som er å bruke ressurser på en bærekraftig måte. Siden oppstarten av det sentraliserte vakuumsystemet har det kjørt ekstremt pålitelig, uten problemer eller sammenbrudd. R 5 lamellvakuumpumpene fra Busch har vist seg å være ekstremt robuste i kontinuerlig drift. Selv de gamle R 5 lamellvakuumpumpene, som nå er over 20 år gamle produserer fortsatt det samme høyvakuumnivået og pumpehastigheten som de gjorde da de først ble installert. 

Vedlikeholdsarbeidet utføres av IGORs egne teknikere. De benytter kun originale reservedeler fra Busch, og som prinsipp brukes det også kun Busch vakuumoljer. Denne oljen er nøyaktig formulert for R 5 lamellvakuumpumper og garanterer et høyt vakuumnivå. Med vakuumoljene fra Busch er det også mulig å formidle en viss mengde vanndamp gjennom vakuumpumpen, uten å produsere kondens som kan redusere vakuumytelsen.  Ved å installere sentral vakuumforsyning drar man store fordelr også med vedlikeholdsarbeidet. Serviceteknikerne trenger nemlig ikke å gå inn i produksjonsrommene for å utføre vedlikehold, da alt arbeid utføres i et separat rom hvor vakuumforsyningen er installert. Dette er en stor fordel med hensyn til hygieneregler. I tillegg har gjerne sentralvakuumsystemer et såkalt modulært design, dvs. at hver enkelt modul kan kobles fra for vedlikehold. Det betyr at vedlikeholdsarbeid kan utføres uten driftsstans, uten å påvirke emballasjemaskinenes produksjonsmengde.

Igor
Leonardi-familien har produsert Gorgonzola siden 1935. Tradisjonene til dagens største Gorgonzola-produsent har vært i hendene på familien Leonardi i tre generasjoner, og går helt tilbake til «bestefar Natale». Det var i Mezzomerico i Italia, en liten landsby nær Novara, at Natale Leonardi produserte sin første håndlagde ost som var typisk for regionen. Han kjørte med hestevogn til innsjøen Maggiore hvor han solgte varene sine til lokale hotellrestauranter, og grunnlaget for den store suksessen var lagt. Produksjonen og ingrediensene i mykosten har ikke endret seg i løpet av denne tiden, og takket være sin innovative evne til å utvikle nye teknologier produserer IGOR nå to millioner Gorgonzola-blokker hvert år. Det betyr en global markedsandel på 45 prosent. Et stort antall kvalitetsutmerkelser viser at produktkvaliteten har høyeste prioritet hos IGOR, selv med industriell produksjon.


Kategorier
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss