I praksis: Energibesparelser og reduksjon av CO2-utslipp takket være sentralisering av vakuumforsyning

I praksis: Energibesparelser og reduksjon av CO2-utslipp takket være sentralisering av vakuumforsyning

Block House Fleischerei GmbH har gjort det til sitt viktigste mål å øke energibesparelser og redusere utslipp av drivhusgasser. Produsenten av burgere og ferske porsjonsprodukter av kjøtt har oppnådd betydelige energibesparelser og redusert CO2-utslippene med 36,1 tonn per år ved å omorganisere vakuumforsyningen for fem vakuumlinjer. Kjernekomponenten i den nye vakuumforsyningen er et sentralisert vakuumsystem fra selskapet Dr.-Ing. K. Busch GmbH. Takket være designen og det intelligente kontrollsystemet bruker de nå langt mindre energi enn når vakuumpumpene var installert direkte i emballeringsmaskinene.


Fig. 1: Modning, skjæring og porsjonsinndeling av biffprodukter utføres på slakteriet ved Block House-anlegget i Hamburg

Block House Fleischerei GmbH er et Block Foods AG-selskap. På det moderne kjøttforedlingsanlegget i Hamburg i Tyskland deles biffer inn i porsjoner, storfe skjæres opp og burgere og carpaccio produseres (fig. 1). Nær 100 ansatte jobber i virksomheten med ett skift, selv om burgerproduksjonen utføres over to. Noen av produktene går til selskapets egen biffrestaurantkjede, Block House. De fleste av deres 49 restaurantene serverer biff i tyske byer, men biff som er modnet, skåret og pakket ved Block House-slakteriet i Hamburg blir også servert ved Block House-restauranter i Spania, Portugal, Østerrike og Sveits (fig. 2). Totalt sett blir over seks millioner gjester servert i disse restaurantene hvert år. De fleste produktene blir levert til grossister, detaljister eller gastronomibransjen. Kundene er hovedsakelig i Tyskland og nabolandene.


Fig. 2: 49 restauranter serverer Block House-biff fra anleggets slakteri

Block House-slakteriet ble grunnlagt av Eugen Block i 1973, og den selvpålagte kvalitetsstandarden fra den gang gjelder fremdeles i dag. IFS-sertifiseringen bekrefter den høye kvaliteten på de ferske kjøtt- og burgerproduktene. Kvalitetsstempelet for førsteklasses biff garanterer i tillegg at kjøttet som brukes, kun kommer fra kyr som holdes på en måte som passer til arten. Biffkjøttet kommer hovedsakelig fra storfe av typen Angus og Hereford.

Block House-slakteriet føler like stort ansvar for miljø og bærekraft som for å opprettholde strenge kvalitetsstandarder. Energistyringssystemet er sertifisert i henhold til ISO 50.001 og er en del av Companies for Resource Conservation-prosjektet i Hamburg.

Allerede i 2013 ble vakuumforsyningen til emballeringsmaskinene analysert med hensyn til energi, og det ble avklart at det fantes et besparingspotensial. På den tiden var fem pakkelinjer, hver og én av dem med termoformingsmaskin, utstyrt med lamellvakuumpumpe som forpumpe og en ekstra vakuumbooster. Disse vakuumpumpene var installert nær emballeringsmaskinene og dermed i nærheten av arbeidsplassene. Resultatet var at vakuumpumpene slapp ut restvarme direkte inn i produksjonsområdene. For å oppnå den lave romtemperaturen som kreves av hygieneårsaker, måtte man derfor øke klimaanleggets utgangseffekt. Støyforurensning på arbeidsplassen var enda en ulempe.

I tillegg til å spare energi og redusere CO2-utslipp hadde Block House-slakeriet også et annet mål med utskiftningen av vakuumtilførselen: De ville garantere at vakuumforsyningen hadde høy tilgjengelighet, samt fjerne vakuumpumpene fra produksjonsområdene for å unngå restvarme og støyforurensning på arbeidsplassen. I tillegg var det ønskelig at at vedlikeholdspersonell helst ikke skulle gå inn i de hygieniske områdene.

Sammen med en vakuumspesialist fra Busch ble det utviklet et konsept for å finne en energieffektiv løsning som ideelt sett også ville eliminere alle de tidligere ulempene. Teamet ble raskt enig om at sentral vakuumforsyning til emballeringsmaskinene ville være den ideelle løsningen. Grunnlaget for å utforme det sentraliserte vakuumsystemet var de fem eksisterende termoformende emballeringsmaskinene, som kun krever vakuum for den faktiske emballeringsprosessen ettersom bunnfoliene ikke suges inn i formene med vakuum, men i stedet blåses inn i formene med trykkluft.

Det nye sentraliserte vakuumsystemet (fig. 3) har vært i drift siden september 2015. Hovedkomponentene er fire R 5 lamellvakuumpumper med fire Panda vakuumboostere.


Fig. 3: Sentralisert vakuumsystem fra Busch

En av vakuummodulene, som består av en lamellvakuumpumpe og en vakuumbooster, har en ren reservefunksjon og brukes kun dersom vedlikehold må utføres under drift. Det sentraliserte vakuumsystemet er i et eget rom en etasje under produksjonsområdene, og er dermed helt atskilt fra produksjonen.

Emballeringskammeret tømmes i to stadier med to vakuumforsyningslinjer. Det er et konstant grovvakuum på 30 millibar i en linje. Dette gjør det mulig med rask tømming til dette grovvakuumnivået. Når dette er oppnådd, bytter systemet til den andre linjen med et vakuumnivå på 4 millibar. Denne trykkutjevningsmetoden i to stadier gjør det enklere å oppnå korte syklustider. Det er buffertanker mellom det sentraliserte vakuumsystemet og emballeringsmaskinene for å sørge for at nødvendig vakuumnivå hele tiden er tilgjengelig i linjene.

Systemet drives i henhold til etterspørsel. De individuelle vakuummodulene slås av eller på avhengig av trykket, ved hjelp av trykktransmittere. Takket være denne kontrollen og 9,9 kilowatt mindre energiforbruk enn den tidligere desentraliserte tilførselen, har Block House-slakteriet oppnådd 4356 euro i energibesparelser hvert år. Den sparte energien tilsvarer 22,8 tonn CO2-utslipp (fig. 4).


Fig. 4: Energibesparelser takket være det sentraliserte vakuumsystemet fra Busch

Frank Damast, teknisk sjef ved Block House-slakteriet, er sikker på at han har installert den beste vakuumteknologien med det nye sentraliserte vakuumsystemet fra Busch. I tillegg til energibesparelser er det sentraliserte systemet langt bedre enn den gamle vakuumforsyningen når det gjelder vedlikeholdsintensitet og tilbøyeligheten for feil. Den modulære designen betyr at det er nesten umulig at vakuumforsyningen mislykkes. Reservevakuummodulen tilbyr også et ekstra sikkerhetselement.

Det at vakuumsystemet ble installert i et eget rom i en etasje under, har gitt en besparelse på 23,1 kilowatt i kjøleeffekt for kjøleenheten i produksjonsområdene. Dette tilsvarer en årlig kostnadsbesparelse på 2541 euro og reduserer CO2-utslippene med 13,3 tonn. Hvis man legger sammen energibesparelsen til den sentraliserte vakuumforsyningen og kjøleeffekten, får man en total årlig besparelse på 6897 euro. Den totale reduksjonen av CO2-utslipp blir på 36,1 tonn. Det sentraliserte vakuumsystemet forsyner for øyeblikket fem emballeringsmaskiner, men er utformet slik at man kan koble til ytterligere to emballeringsmaskiner.

Bruken av innovativ og energieffektiv vakuumforsyning ble subsidiert av byen Hamburg via Companies for Resource Conservation-programmet, som bekreftet for de ansvarlige ved Block House-slakteriet at de med det sentraliserte vakuumsystemet fra Busch hadde funnet den beste løsningen for vakuumtilførsel.

Vedlikehold av det sentraliserte vakuumsystemet utføres en gang i året av en servicetekniker fra Busch, som koordinerer besøket på forhånd med produksjonsteknisk personale. Ved å koble det sentraliserte vakuumsystemet til kontrollsystemet for driftsprosessen kan det hele tiden overvåkes, og man kan umiddelbart oppdage mulige uregelmessigheter. Som resultat blir også strømforbruket automatisk vist og dokumentert.


„Efficiency in Vacuum" er også tilgjengelig som nyhetsbrev!

Abonner nå, og lær nye og interessante ting om effektiv vakuumgenerering.

ABONNER

Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss