Fra praksis: Økonomisk og sikker vakuumklemming for produksjon av sittemøbler

Fra praksis: Økonomisk og sikker vakuumklemming for produksjon av sittemøbler

Høykvalitets sittemøbler er hovedproduktet til Kvist Industries A/S. De danske designermøblenes trekomponenter er laget av massivt tre eller formet tre. For å oppfylle sine egne høye kvalitetskrav og de eksklusive ønskene til kundene, spiller manuell prosessering utført av erfarent personale en viktig rolle. Spesielt legges det stor vekt på den perfekte finishen til overflatene, noe som krever håndverk utført av fageksperter. Automatisk fabrikasjon av delene gjennomføres på seks forskjellige CNC-prosesseringsmaskiner. De individuelle delene er klemt fast med et vakuum generert med Mink klovakuumpumper fra Busch.
Kvist.jpg

Kvists hovedmarkeder er Tyskland og Skandinavia, men betydningen til det kinesiske markedet vokser, ettersom kinesiske kunder viser økende interesse for Kvist-produkter. Etter 50 år har stoler og lenestoler med design fra de første årene blitt klassikere som når opplever en renessanse i produktutvalget. Nydesignede sittemøbler (fig. 1) er likevel også en del av Kvists portfolio. Hovedkvarteret til Kvist Industries A/S ligger i den danske byen, Arre, og har to produksjonsanlegg. Ett av anleggene produserer sittemøbler, det andre produserer bord.

Fig. 1: Høykvalitets stoler og lenestoler i alle former og versjoner er hovedproduktene til Kvist Industries A/S

Kvist driver et ytterligere produksjonsanlegg i Latvia. 650 ansatte produserer individuelle deler der. Sluttmontering og kvalitetssikring av sittemøblene blir så hovedsakelig utført ved hovedanlegget i Arre.

Et sentralisert vakuumsystem med tre Mink klovakuumpumper brukes i hver av de to danske anleggene, for å generere vakuumet som trengs for fastklemming. Begge de sentrale vakuumsystemenhetene har vært i drift siden juli 2015 da de erstattet de tidligere tørre lamellvakuumpumpene og væskeringvakuumpumpene. Lamellvakuumpumpene krevde mye vedlikehold på grunn av slitasje av lamellene. I tillegg avga denne vakuumgeneratoren avfallsvarme direkte inn i produksjonsrommet, og den høye driftsstøyen var ekstremt ukomfortabel for de ansatte. Vannivået til væskeringvakuumpumpene måtte overvåkes konstant og etterfylles eller skiftes hvis vannet ble forurenset med trestøv.

Teknisk direktør Rune Kvist var ikke tilfreds med noen av vakuumgeneratortypene, da ytelsen ikke var konsistent. Dette førte noen ganger til problemer med fastklemmingen, da vakuumet ikke oppnådde nødvendig nivå eller oppnådde det for sakte. Rune Kvist fant den optimale vakuumforsyningen med de to sentrale vakuumsystemeenhetene fra Busch: "Vi brukte å ha totalt seks vakuumpumper installert ved tre CNC-prosesseringssentre med to prosesseringsbord for vår sittemøbelproduksjon. De tilknyttede problemene med varmeavgivelse og støy hadde en negativ innvirkning på arbeidsstasjonene. I dag har vi tre Mink klovakuumpumper utenfor bygningen som er umerkelige, unntatt det faktum at vi alltid har vakuumet vi trenger for fastklemming," var de positive kommentarene fra Rune Kvist.

I tillegg ble påliteligheten til driften økt signifikant. Det nødvendige vakuumet er umiddelbart tilgjengelig til enhver tid, da røropplegget mellom vakuumpumpene og CNC-maskinene (fig. 2) brukes som en vakuumbuffer hvor det opprettholdes et konstant vakuum på 200 millibar. Det høye pålitelighetsnivået til driften garanteres også av det behovsbaserte styresystemet. De eneste vakuumpumpene som er i drift, er de som for øyeblikket trengs for å opprettholde vakuumnivået i rørsystemet. I praksis oppnår to av de tre installerte Mink vakuumpumpene dette. Så hvis én av dem skulle svikte, vil ikke dette ha noen innvirkning på produksjonen.

Fig. 2: Massivt tre og formede trekomponenter produseres på CNC-maskiner

En ytterligere viktig fordel med det sentraliserte vakuumsystemet er gjort mulig med Mink klovakuumpumpenes behovsbaserte styresystem og frekvensstyrte drift: Store energiinnsparinger kan oppnås. Først og fremst, en Mink klovakuumpumpe krever mindre energi enn sammenlignbare vakuumpumper i lignende størrelse. Dette er gjort mulig ved kontaktfri og slitasjefri klovakuumteknologi. Videre forblir pumpehastigheten og vakuumytelsen konstant gjennom hele livssyklusen, mens pumpehastigheten og oppnåelig vakuumnivå til tørre lamellvakuumpumper avtar på grunn av slitasje av lamellene. Dette er grunnen til at en mindre Mink klovakuumpumpe ofte kan erstatte en større tørr lamellvakuumpumpe. I praksis betyr dette at det kreves mindre motoreffekt for sammenlignbar pumpehastighet.

Som et grunnprinsipp, trengs det færre vakuumpumper for sentralisering av en vakuumforsyning enn for en desentralisert installasjon direkte ved CNC-prosesseringssentre. Det er hvordan de tidligere installerte seks lamellvakuumpumpene ble erstattet med tre nye Mink vakuumpumper. Seks lamellvakuumpumper pleide å være i drift gjennom hele arbeidsdagen. I praksis har den sentraliserte vakuumsystemenheten demonstrert at kun én Mink vakuumpumpe kjøres ved 50 hertz til vanlig, mens nummer to kobles inn automatisk noen ganger, men kun kortvarig og vanligvis ved en lavere frekvens. Dette gir energiinnsparinger for Kvist på 61 % eller 22 600 kilowattimer per år (fig. 3) for sittemøbelproduksjonen alene. Det andre sentraliserte vakuumsystemet som brukes for produksjon av bord, oppnår lignende verdier.


Fig. 3: En sammenligning av energiforbruket til den tidligere desentraliserte vakuumgenereringen med tørre lamellvakuumpumper og dagens sentrale løsning med Mink klovakuumpumper

Rune Kvist er fornøyd med sentraliseringen av vakuumforsyningen. Dette er årsaken til at han også bestemte seg for å bruke denne teknologien ved det nye anlegget i Latvia, og har installert to identiske sentraliserte vakuumsystemer med Mink klovakuumpumper.

Ifølge Rune Kvist, "vedlikeholdet av Mink klovakuumpumpene er praktisk talt ingenting." De har en serviceavtale med Busch som inkluderer årlig inspeksjon av alle Mink klovakuumpumper samt skifte av giroljen. På grunn av den slitasjefrie driften av klovakuumteknologien, er det ikke noen behov for å skifte slitasjedeler som lamellene på lamellvakuumpumper, heller ikke for vedlikehold relatert til driftsvæske på væskeringvakuumpumper.


„Efficiency in Vacuum" er også tilgjengelig som nyhetsbrev!

Abonner nå, og lær nye og interessante ting om effektiv vakuumgenerering.

ABONNER

Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss