Emballering av fiskeprodukter med sentral vakuumforsyning

Maulburg - Et selskap som spesialiserer seg på fisk i Nord-Tyskland har produsert røykelaksprodukter på sitt nye produksjonsanlegg siden tidlig 2012. Mengden lakseprodukter som bearbeides årlig er nå på 3 500 tonn. Dette tallet er forventet å stige, siden fabrikken er utformet med tanke på vekst. Lakseproduktene pakkes under en modifisert atmosfære, med et sentralisert vakuumsystem levert av Busch. Prosjektlederne valgte Busch fordi de kun ønsket å bruke den mest pålitelige vakuumteknologien. Vakuumpumpene fra Busch hadde også blitt brukt med stor suksess i mange år i et pakkesystem på et annet anlegg.
Laksebiter før de har vært i røykekammeret
Laksebiter før de har vært i røykekammeret

Dette selskapet tilbyr fiskeprodukter med et utvalg av spesialiteter, hovedsakelig røkt fisk. Dagligvareprodukter blir også utarbeidet, som laks, makrell, sild, kveite og annen fisk og sjømat. Alle røykelaksspesialitetene produseres i det nye produksjonsanlegget. De viktigste kundene til disse produktene er supermarkedskjeder og lavprisbutikker over hele Europa.

Det nye anlegget har to produksjonslinjer, som er delt inn i varme og kalde røykelaksprodukter. Produktemballeringen utføres i tre halvautomatiserte linjer hvor det endelige produktet blir transportert til pakkestasjonen automatisk, men emballeringen i skuffer eller folie blir utført for hånd. Et to-skiftsystem brukes, slik at det sentraliserte vakuumsystemet har en varighet på opptil 16 timer per døgn.

Da de ble spurt om grunnen for sentralisering av vakuumforsyningen, svarte teknisk veileder umiddelbart: «Et sentralisert vakuumsystem beveger pumpene bort fra produksjonen og pakkingsområdene, og reduserer støy- og vvarmeavgivelsesom påvirker ansatte. I tillegg kan vedlikeholdet utføres på enkelte vakuumpumper uten å slå av vakuumforsyningen, og servicepersonell trenger ikke gå inn i produksjonsområdene – en klar hygienefordel.»
Veilederen har mange års erfaring med Busch R 5 roterende lamellvakuumpumper, og verdsetter deres robusthet og pålitelighet. Da det nye anlegget ble planlagt, var det klart at førstevalget av partner for vakuumsystemer ville bli markedslederen Busch. «Vi har skapt et svært moderne anlegg her,» kommenterte han, «og vi lager produkter med toppkvalitet. Vi ønsket å jobbe med de beste leverandørene og unngå eksperimenter.»

To års drift har bekreftet dette synet – det sentraliserte systemet fra Busch gir pålitelig vakuumforsyning. Det er montert i et eget rom, og er koblet til de tre pakkelinjene via rør.
To vakuumnett deler samme rom: det første leverer lavvakuum for raskt å evakuere rørene fra pakkelinjene ned til et moderat vakuum. Deretter tas høyvakuum fra det andre rørnettet i bruk for å nå riktig vakuumnivå. Nivået i høyvakuumnettet avgjør slutt-trykket inne i emballasjen. Denne løsningen sikrer at pakkelinjer alltid har tilstrekkelig vakuumkapasitet til å jobbe med maksimal hastighet. Sentraliserte vakuumsystemer har en annen fordel: Færre vakuumpumper kreves enn med desentraliserte systemer. Sentraliserte vakuumpumper kontrolleres individuelt, slik at bare de som er nødvendige for å møte dagens etterspørsel er i drift.

Størrelsen på produktene i emballasjestasjonene er ikke konstant, noe som skaper variasjoner
i pakkevolum og syklustider. I praksis betyr dette at pakkelinjen krever mindre enn vakuumsystemets tilgjengelige kapasitet, og styringen vil da slå av de pumpene som er overflødige. Vakuumforsyningen drifter dermed kun de pumpene som er nødvendige for å møte etterspørselen, noe som bruker vesentlig mindre energi enn et desentralisert system. Desentraliserte vakuumpumper er direkte koblet til pakkelinjene, og kan ikke stenges individuelt. Følgelig drives de med full effekt, selv når det ikke er nødvendig.

Det nye produksjonsanlegget er beregnet for vekst, så vakuumforsyningen har blitt dimensjonert slik at minst to ekstra pakkelinjer kan kobles til uten større modifikasjoner. Systemet består av fire R 5 roterende lamellvakuumpumper og to Panda vakuumboostere.
En av de roterende lamellvakuumpumpene R 5 brukes bare som reserveenhet.
Alle produktene er pakket i en inert atmosfære på 70 % karbondioksid (CO2) og 30 %
nitrogen (N2). Fordelene med vakuumpakking beholdes – oksygen fjernes, og øker produktets holdbarhet betraktelig. Inertgassen i emballasjen beskytter produktet fra å bli klemt i stykker
og uttørket. Den bevarer også det gjenkjennelige utseendet til nyrøkt laks, enten som biter
eller skiver.


Kategorier
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss