Energisparende oksygenering av luftetanker

I kommunale renseanlegg for avløpsvann vil aerob biologisk rensing av avløpsvann som regel finne sted i en luftetank eller luftekanal etter den primære sedimentasjonstanken. Avløpsvannet luftes med rotasjonsblåsere for å tilføre oksygen til mikroorganismene. Busch Vakuumpumper og Systemer har lansert en ny serie med rotasjonsblåsere for dette bruksområdet, som sikrer pålitelig oksygentilførsel.
Waste_Water_Tyr_News_Web.jpg

Når det gjelder lufting av luftetanker i renseanlegg for avløpsvann, har mekaniske rotasjonsblåsere blitt førstevalget blant teknologier som egner seg til å generere overtrykk. Busch har med de nye Tyr rotasjonsblåserne (fig. 1) hatt som mål å sette en ny standard for dette bruksområdet. Som verdensomspennende spesialist for vakuum- og trykkluftteknologi kan Busch se tilbake på over 50 års erfaring i denne bransjen.


Fig. 1: Luftekanaler i et kommunalt renseanlegg for avløpsvann

Med sine Tyr rotasjonsblåsere dekker Busch et ytelsesområde fra 2,5 til 73 kubikkmeter volumstrøm per minutt ved et overtrykk på 1 bar. Fordi drift av renseanlegg for avløpsvann medfører betydelige økonomiske kostnader for alle kommuner er det stor enighet blant både ledelse og driftspersonell om at man må benytte alt man kan av energibesparende potensial for å garantere mest mulig energieffektiv drift, og dermed redusere driftskostnader. Busch videreutviklet sin allerede velprøvde rotasjonsblåserprofil, og oppnådde dermed mer effektiv luftkompresjon med et kompresjonstrinn som er perfekt tilpasset luftstrømmen. Energibesparende motorer i effektivitetsklasse IE3 er standard og også egnet til frekvensstyrt drift, som ytterligere øker energieffektiviteten.

I designfasen av Tyr rotasjonsblåsere ble det lagt stor vekt på kompakthet og stille drift. Dette førte til kompakte enheter (fig. 2) som kan installeres i små rom. I tillegg oppnådde de redusert støyutslipp takket være innovativ lydisolasjonsdesign. Bruken av spiralformede og svært presise gir, støyoptimerte innløps- og utløpsfiltre samt et effektivt akustisk skap banet veien for støyreduksjonen som oppnås sammenlignet med tradisjonellere blåsere.


Fig. 2: Tyr rotasjonsblåser i maskinrommet på et renseanlegg for avløpsvann

Driften av Tyr rotasjonsblåsere kan styres på forskjellige måter. De kan kobles til avløpsvannrenseanleggets kontrollsystem ved hjelp av et PLC-system. Hvis det kontinuerlig målte oksygennivået i luftetanken faller under en minimumsverdi, vil en blåser automatisk slå seg på og forbli i drift til maksimumsverdien er oppnådd. Ved bruk av store eller mange luftetanker kan man installere flere Tyr rotasjonsblåsere. Flere Tyr rotasjonsblåsere kan drives samtidig eller vekselvis, avhengig av oksygenbehovet, for å oppnå tilsvarende driftstider for alle blåsere.

For frekvensstyrte rotasjonsblåsere trenger ikke oksygentilførselen å styres av driftstiden til de individuelle blåserne – den kan i stedet styres av hastigheten og dermed den genererte volumstrømmen til en blåser. Hastighetskontroll gir mer presis oksygentilførsel til en luftetank. I praksis betyr dette at minimums- og maksimumsverdiene er nærmere hverandre.


Fig. 3: Tyr rotasjonsblåsere fra Busch

Enklere styring uten en frekvensomformer er også mulig. Hvis for eksempel to identiske Tyr rotasjonsblåsere brukes til å lufte en luftetank, er disse utformet på en slik måte at de sammen genererer en volumstrøm for den høyeste smussbelastningen. Avløpsvannrenseanlegget Schlammersdorf-Vorbach i regionen Oberpfalz i Tyskland, bruker for eksempel to Tyr rotasjonsblåsere. Begge blåserne kan drives med to forskjellige hastigheter. De kan drives på full eller halv hastighet, avhengig av oksygentilførselen som kreves. Dette muliggjør drift uten frekvensstyring med fire nivåer av volumstrøm, som kan gi ytterligere energibesparelser.

Ledere for avløpsvannrenseanleggene og de teknologiansvarlige er begeistret for påliteligheten og brukervennligheten Tyr rotasjonsblåsere tilbyr. For Jürgen Nass, driftsleder ved avløpsvannrenseanlegget Rheinfelden-Herten, er fordelene innlysende: «Oljenivåene for girene og lagrene kan kontrolleres utenfra via inspeksjonsvinduer når det akustiske skapet er lukket. Det er enkelt å utføre et oljeskift ettersom oljepåfyllingshull og oljetappingsventiler er lett tilgjengelige når døren til det lydabsorberende skapet er åpnet. Innløpsfilteret er montert på en slik måte at det kan tas ut på forsiden, uten risiko for at det kommer urenheter inn i blåseren.» Jürgen Nass roste også blåsernes pålitelighet: «Etter et års drift har det ikke vært noen feil overhodet, ei heller svikt i en blåser»


Fig. 4: En visning av det åpne akustiske skapet på en Tyr rotasjonsblåser. Oljepåfyllings- og tappingsåpningene samt inspeksjonsvinduene for oljenivå, som kan ses fra utsiden, er i forgrunnen


Kategorier
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss