Energieffektiv vakuumtilførsel for matvarepakking

For mange matvareprodusenter blir energieffektiv vakuumtilførsel for matvarepakking i stadig større grad betraktet med henblikk på økonomiske prosesser. Det er viktig at hele emballeringsprosessen granskes og ikke begrenses til vakuumteknologien alene.
Energy_Efficiency_News_Web_Image.jpg

Kammeremballasjemaskiner, begerforseglere og termoforming-emballasjemaskiner benytter vakuumteknologi til å emballere ferske matvarer på en hygienisk måte og med lang holdbarhet. Jo mer et selskap bruker slike emballasjemaskiner og jo lenger driftstider, jo mer må man granske energibehovet og driftskostnadene ved vakuumtilførselen.


Vakuumtilførsel
Vakuumpumpen er kjernen i en emballasjemaskins vakuumtilførsel. Den tømmer luften fra vakuumkammeret og sørger for at det forhåndsdefinerte emballeringstrykket oppnås så raskt og pålitelig som mulig, før emballasjen forsegles. Lamellvakuumpumper benyttes vanligvis for tømming av vakuumkammeret. Med R 5-serien har Busch Vakuumpumper- og Systemer i over 50 år satt den globale standarden for vakuumtilførsel i emballasjemaskiner, og selskapet har kontinuerlig utviklet og perfeksjonert det siden. Det nyeste tilskuddet i serien er R 5 RD, som for første gang ble presentert ved IFFA 2016 i Frankfurt i Tyskland. Med disse vakuumpumpene kan man spare opp til 20 % på energiforbruk.

Hvis for eksempel en termoforming-emballasjemaskin er utstyrt med den nye R 5 RD 0360 A (Fig. 1), vil den årlige besparelsen på strømutgifter under toskiftsdrift være på omtrent EUR 1500 (strømprisen = 0,18 euro/kWt).


Fig.1: R 5 RD 0360 A er den første størrelsen på nye, energieffektive lamellvakuumpumper fra Busch, som ble presentert ved IFFA 2016.

Denne nye serien av R 5 lamellvakuumpumper er spesielt utviklet for vakuumpakking av matvarer, og det er enkelt å rengjøre dem ettersom de har glatte, skrånede overflater samt en selvdrenerende design. Det er heller ingen kjøleribber i huset. Vedlikeholdsarbeidet er betydelig redusert siden alle vedlikeholdselementene er festet til en betjeningsside, og kun én luft-/oljeutskiller må byttes. Dette betyr kostnadsbesparelser til og med på vedlikehold.

Redusere termisk belastning
Som en generell regel vil vakuumpumper generere restvarme som kan ha en negativ innvirkning på temperaturen inne i emballasjemaskinen. Restvarmen kan ikke bare reduseres betraktelig, den kan også brukes.

En olje/vann-varmeveksler på en R 5-lamellvakuumpumpe kan betydelig redusere restvarme og dermed redusere energikostnadene for klimaanlegg. I tillegg kan varmeveksleren brukes til å generere varmt vann, som igjen kan anvendes under drift i noen prosesser. R 5 lamellvakuumpumper kan ettermonteres med varmevekslere.

Hvis det er fire emballasjemaskiner i drift i et emballasjerom, og hver av dem er utstyrt med en R 5 lamellvakuumpumpe med motoreffekt på 5,5 kW, vil den totale energien som trengs for kjøling være omtrent 6,0 kW. Hvis vakuumpumpene drives med en varmeveksler, blir energibehovet for kjøling redusert til ca. 1,5 kW. I løpet av en driftstid på 4500 timer/år og en antatt strømpris på 0,18 euro/kWt, gir dette en årlig energikostnadsbesparelse på rundt 3700 euro.

Det er ikke tatt hensyn til bruken av varmt vann i dette eksempelet.

Kontrollere emballeringsprosesser
Det er flere måter å gjøre emballeringsprosessen mer økonomisk på ved å bruke intelligente teknologier for vakuumtilførsel, alt fra et optimalisert kontrollsystem til bruk av vakuumbeholdere er eksempler på dette. Busch har utviklet fremgangsmåter der en vakuumspesialist gransker og analyserer den eksisterende vakuumtilførselen direkte på kundens anlegg. Spesialisten kan så identifisere hvor det er potensial for innsparinger.

Målet er å utvikle en individuell vakuumforsyningsløsning for kunden som kan brukes for å oppnå optimal energieffektivitet.Fig.2: Sentralisert vakuumsystem fra Busch i en stor kjøttforedlingsvirksomhet

Sentralisert vakuumtilførsel
Selskaper som emballerer matvarer på flere termoforming-emballasjemaskiner, begerforseglere eller kammermaskiner, bør vurdere å bruke sentralisert vakuumtilførsel. Busch er verdens største produsent av disse sentraliserte vakuumsystemene (fig. 2) og er også den mest erfarne. Med sentralisering kan man generelt forvente energikostnadsbesparelser på 50 % og mer. I tillegg kan ytelseskontroll nøyaktig innstilles i henhold til den totale driftens behov. Som regel kjører ikke alle emballasjemaskiner ved spisslast, så alle vakuumpumpene er ikke alltid i drift. Det er behov for færre vakuumpumper i et sentralisert vakuumsystem, enn ved bruk av desentralisert vakuumtilførsel. I tillegg tilbyr sentraliserte vakuumsystemer maksimal pålitelighet og sikkerhet, og alle systemrelevante deler har en redundant design. Hvis en vakuumpumpe svikter eller trenger vedlikehold, opprettholdes likevel den fulle vakuumeffekten. Busch sine sentraliserte vakuumsystemer kan utstyres med ulike vakuumpumper. I tillegg til R 5 lamellvakuumpumper, kan tørre Mink klovakuumpumper eller COBRA skruevakuumpumper også brukes som komponenter. Man kan redusere investeringskostnaden ved å inkludere eksisterende vakuumpumper i systeminstallasjonen.

Følgende diagram demonstrer et praktisk eksempel. I prosessen med å sentralisere vakuumtilførselen, klarte én produsent av kjøttprodukter å oppnå energisparing på 151 000 euro per år.


Fig.3: Sammenligning av energikostnader for sentralisert og desentralisert vakuumtilførsel


Kategorier
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss