Energieffektiv Emballering av Pizzafyll

Kjellerup, Danmark Pepperoni til pizzafyll er kjerneproduktet til Danish Crown Toppings. Totalt 15 000 tonn av dette krydrede pizzafyllet produseres hvert år. Det er nok fyll til 300 millioner pizzaer. Pepperonien pakkes på totalt sju emballeringslinjer med brettpakkere eller termoformingsmaskiner. Det nødvendige vakuumet leveres ekstremt effektivt av en sentralisert vakuumforsyning fra Busch Vacuum Solutions.
Fig. 1: R5 lamellvakuumpumpe, som den tidligere var installert i emballeringsmaskinen og nå er installert i det sentrale vakuumforsyningssystemet. Source: Busch Vacuum Solutions
Fig. 1: R5 lamellvakuumpumpe, som den tidligere var installert i emballeringsmaskinen og nå er installert i det sentrale vakuumforsyningssystemet. Source: Busch Vacuum Solutions

DK-Foods A/S, som ble grunnlagt i 2003, ble Danish Crown Toppings i 2017. Danish Crown Toppings er del av Danish Crown Food-divisjonen til Danish Crown Group. Det produseres ulike typer pepperoni, som brukes som skiver, terninger eller pinner, utelukkende til pizzafyll. Pepperonien er rene B2B-produkter som leveres til produsenter av frossenpizza og hurtigmatkjeder over hele verden. 

Produksjonen foregår på det danske anlegget i Kjellerup med 110 ansatte i toskiftsdrift. Produktene pakkes på totalt sju emballeringslinjer med brettpakkere eller termoformingsmaskiner i pakkestørrelser fra én til 15 kilo. Alle emballeringsmaskinene ble utstyrt med R5 lamellvakuumpumper fra Busch som standard. R5 lamellvakuumpumpe blir også brukt i termoformingsmaskinene der bunnfilmen formes. I begynnelsen av 2017 hadde teknisk sjef Birger Brødløs begynt å tenke på hvordan han kunne gjøre vakuumforsyningen til de da fem emballeringsmaskinene mer effektiv. 

Målet hans var å forhindre varmestråling fra vakuumpumpene og inn i produksjonsrommene. På den tiden var ni vakuumpumper i drift i 16 timer om dagen på fem emballeringslinjer med en total installert kapasitet på 28 kilowatt. Temperaturen i produksjonsrommene holdes permanent på 14 °C. Varmestrålingen fra vakuumpumpene krevde en økende mengde energi fra klimaanlegget for å hindre temperaturstigning i produksjonsrommene.

Birger Brødløs kontaktet vakuumekspertene hos Busch. De anbefalte at han brukte en sentralisert vakuumforsyning som ville bli installert utenfor produksjonsområdet. De sa at dette ville eliminere all støy og varmestråling i produksjonsområdet. Prosjektplanleggingen for den nye sentraliserte vakuumforsyningen ble utført på en slik måte at de eksisterende R5-vakuumpumpene kunne brukes i det nye vakuumsystemet, og dermed kunne investeringskostnader spares. Vakuumsystemet ble installert i en bygning med direkte tilknytning til produksjonsbygget. Når det gjelder teknologi, har vakuumsystemet et modulært design og forsyner de individuelle emballeringsmaskinene med ulike vakuumnivåer via tre ringlinjer.

Fire R5 lamellvakuumpumper (fig. 1, fig. 2) er tilkoblet en vakuumbeholder, som permanent evakueres til 50 millibar. Dette «rå vakuumet» virker i hele ringlinjen opp til ventilen i emballeringsmaskinen. Vakuumbeholderen fungerer som en vakuumbuffer. Dette sikrer at tilstrekkelig pumpehastighet opprettholdes hvis for eksempel alle vakuumkamrene trenger vakuum på samme tid for å trekke ut luft. Hvis 50 millibar nås i vakuumkamrene, veksler prosessen over til den andre ringlinjen via ventiler. Denne ringlinjen er koblet til to ytterligere R5 lamellvakuumpumper i vakuumsystemet, som genererer et «middels vakuum» på 15 millibar. Emballeringskamrene tømmes i to trinn. Dette er teknisk sett den mest effektive måten å realisere svært raske utpumpingstider på.


Fig. 2: Tverrsnitt av en oljesmurt R5 lamellvakuumpumpe fra Busch. Disse vakuumpumpene oppnår et svært høyt vakuumnivå og egner seg godt for vakuumemballering. Source: Busch Vacuum Solutions

To MINK klovakuumpumper (fig. 3) fra Busch er også del av vakuumsystemet. Disse MINK-klovakuumpumpene drives uavhengig av de andre vakuumgeneratorene. De genererer et vakuum på 200 mbar og er tilkoblet et håndteringssystem for pakket pepperoni. De betjenes av to intelligente frekvensdrev. Kommunikasjonen fra deres egen BUS-tilkobling gjør at vakuumpumpenes kapasitet nøyaktig kan tilpasses det faktiske behovet. MINK klovakuumpumper drives kontaktfritt. Dette betyr at de ikke krever driftsmaterialer eller slitedeler, noe som gjør dem praktisk talt vedlikeholdsfrie (fig. 4).

Fig. 3: Mink klovakuumpumper når et maksimalt vakuumnivå på 60 millibar, og brukes derfor til termoforming av bunnfilmen. Source: Busch Vacuum Solutions

Fig. 4: Tverrsnitt av en MINK klovakuumpumpe: De kjører uten kontakt eller driftsmaterialer, noe som gjør dem nesten vedlikeholdsfrie. Source: Busch Vacuum Solutions

Ytterligere fordeler viste seg etter oppstarten av vakuumsystemet i 2017. Ved å sentralisere vakuumforsyningen og installere den utenfor de avkjølte produksjonsrommene, ble det nemlig mulig å redusere kjølekapasiteten i bygningen. Resultatet ble en årlig besparelse i energikostnader på 147 000 kilowatt-timer. På grunn av de høye energibesparelsene ble investeringen i den sentraliserte vakuumforsyningen subsidiert av staten, og Danish Crown Toppings fikk en «energibonus» det første året etter oppstart.

Vakuumsystemet kontrolleres av et styringssystem fra Busch. Det gjør at pumpehastigheten kan tilpasses direkte til det faktiske behovet fra emballeringsmaskinene som er i drift. Dette betyr at individuelle vakuumpumper slås på eller av i tråd med faktiske behov. I daglig praksis betyr dette at driftstiden for hver individuelle vakuumpumpe er kortere og ikke, som tidligere da vakuumpumpene var installert direkte på eller i emballeringsmaskinen, over to skift. Dette gjør det mulig med ytterligere energibesparelser eller det gir strømreserver. Birger Brødløs ser store fordeler i dette, og har koblet til enda to nye emballeringslinjer i vakuumsystemet, som opprinnelig var designet for fem emballeringslinjer. 

Etter flere års drift er Birger Brødløs trygg på at han tok den rette avgjørelsen ved å sentralisere vakuumforsyningen for å pakke pepperoni for det globale markedet effektivt og pålitelig.


Kategorier
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss