Effektivitetssammenligning av vakuumpumper

Effektivitetssammenligning av vakuumpumper

Hvilken vakuumpumpe oppnår den høyeste effektivitetsgraden? Når de testes under realistiske forhold, er resultatet tydelig: I direkte sammenligning med en oljesmurt skruevakuumpumpe viser R 5 fra Busch seg å være helt overlegen.

Bakgrunn: Epler og appelsiner

En kompressorprodusent som har forsøkt å bruke sin teknologi til generering av vakuum, tok initiativet til en test. I denne testen sammenlignet de sin oljesmurte skruevakuumpumpe (SVP) med en oljesmurt lamellvakuumpumpe (RVVP) fra Busch. I løpet av testkjøringen lot man begge vakuumpumpene kjøre konstant til tross for lengre pauser i produksjonen. Den frekvenskontrollerte rotasjonshastigheten til SVP falt under tomgangskjøring, noe som betyr at strømforbruket også falt.

Men dette scenarioet (å la vakuumpumpene kjøre mens resten av maskinene er inaktive) finner nesten aldri sted i faktiske industrielle prosesser. Testen blir derfor som å sammenligne epler med appelsiner, ettersom RVVP-en i tillegg ble drevet uten en frekvensomformer.

Realistiske testforhold

Som et motsvar har den uavhengige tyske testorganisasjonen TÜV Süd utført en sammenligningstest med de samme vakuumpumpene, men under mer realistiske forhold. I denne testen ble RVVP utstyrt med en innebygd frekvensomformer. Testen simulerte den typiske arbeidssyklusen til en pakkemaskin – en av de mest vanlige bruksområdene for industriell vakuumteknologi.

Resultatene av TÜV Süd sin test var tydelige: Den roterende lamellvakuumpumpen (RVVP) evakuerer raskere og bruker mindre energi enn skruevakuumpumpen (SVP). Når det gjelder spesifikt energiforbruk (SEC), var RVVP med andre ord overlegen SVP på alle nivåer. Forskjellene utgjorde mellom 13 % og 73 %. På nivået 10 mbar (vanlig i praksis), bruker RVVP 38 % mindre energi enn SVP.

Lamellteknologi er betydelig bedre

RVVP er bygget ut ifra klassisk vakuumpumpeteknologi med lameller mens SVP egentlig er en konvertert kompressor, som generelt kjører med høyere rotasjonshastighet. Ved full belastning har den en hastighet på rundt 7000 o/min, mens RVVP har en maksimal hastighet på 1000 o/min. Den lave rotasjonshastigheten under drift gjør strømforbruket generelt lavere, i tillegg til at den mekaniske belastningen reduseres. Som følge av dette kreves det mindre vedlikeholdsarbeid.

Jo mindre restgass som må transporteres, desto mer økonomisk blir den roterende lamellvakuumpumpen. Ytelsen forblir konstant, fra begynnelsen til slutten av evakueringen. I motsetning til dette, krever SVP separat trykkregulering for å hindre overbelastning. Inntil råvakuumet nås, er effekten lavere, noe som også er grunnen til at det tar mye lengre tid å evakuere.

Vår oversikt gir et sammendrag av de viktigste aspektene ved effektivitetssammenligningen.


„Efficiency in Vacuum" er også tilgjengelig som nyhetsbrev!

Abonner nå, og lær nye og interessante ting om effektiv vakuumgenerering.

ABONNER

Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss