Redaksjonelt: Effektivitet omdefinert - Nye krav til produksjonsprosessen krever nye tilnærminger til effektivitet

Redaksjonelt: Effektivitet omdefinert - Nye krav til produksjonsprosessen krever nye tilnærminger til effektivitet

Vakuum har en viktig rolle i mange produksjons- og driftsprosesser. Det har ofte en direkte innvirkning på produktiviteten og kvaliteten på produktene. Å velge de riktige vakuumkomponentene er ikke den eneste faktoren som avgjør optimal prosesstabilitet, best tilgjengelighet og høyest mulig grad av økonomisk gevinst. Perfekt koordinering av vakuumsystemet for den definerte prosessen er også avgjørende.

Strømkostnader utgjør en betydelig del av den totale kostnaden i mange bransjer. Samtidig, ser de fleste land en jevn økning i strømprisene. Ettersom en betydelig del av strømmen fortsatt genereres ved brenning av fossilt brensel i mange land, spiller også strømforbruket en viktig rolle når man beregner CO2-utslipp. Derfor er det mange gode økonomiske og miljømessige grunner for å minimere forbruket av elektrisitet. Selv bedrifter med færre lovkrav føler seg tvunget til å holde et øye med aspektene rundt energiforbruk, slik at de kan forbli konkurransedyktige i en globalisert verden.

Energiforbruk og suksess i bedriften

De fleste industrielle prosesser vil være helt umulig å gjennomføre uten elektrisk energi. Derfor, når det kommer til strømsparing og reduksjon av karbonutslipp, er rasjonell bruk av denne type energi høyeste prioritet for mange. Energieffektivitet bidrar direkte til en bedrifts suksess, og avhengig av bransjen og prosessen, kan det være en avgjørende faktor for å lykkes. Omfattende optimalisering av energieffektivitet krever grunnleggende analyse av den samlede prosessen. Faktorer som reduserer energiforbruket har en tendens til å optimalisere prosessene, og effektivitetsgevinstene genereres ofte av strømlinjeformede og forenklede prosesser. I tillegg til energibesparelser på strømregningen øker dermed også prosessens stabilitet og tilgjengelighet.

Dette er også i samsvar med grunnleggende ideer om ISO-standard 50001, som støtter oppsett med energistyring. Målet er å redusere energikostnadene samtidig som utslippene av drivhusgasser og andre økologiske effekter av energiforbruket reduseres. På denne måten forventes det at administreringen av energien bidrar til betydelig miljø- og klimabeskyttelse.

Å holde et øye med alle aspekter

Den systematiske tilnærmingen krever at alle relevante faktorer tas i betraktning. For å velge den optimale vakuumpumpen for vakuumgenerering spiller også andre aspekter en viktig rolle. Et viktig hensyn er sertifisering av energiutstyr i henhold til ISO 50001, dersom dette er ønsket eller påkrevd. Hvor stort varme- og støyutslipp er akseptabelt? Kan gjenvunnet varme brukes på en praktisk måte? Er sentral vakuumforsyning mulig eller nødvendig?

Det er viktig å holde øye med den helhetlige effektiviteten gjennom hele livssyklusen. Ytterligere faktorer kommer også inn her: planlegging og installasjonskostnader, livssyklus, pålitelighet, hyppighet av reparasjoner, drifts- og opplæringskostnader, støtte fra produsenter og leverandører, ekspansjon, fjerning av væske fra drift samt vedlikeholdskostnader, inkludert driftsstans. Det er for eksempel enklere med praktisk vedlikehold under drift når vakuumtilførselen består av flere vakuumpumper i separate rom. På denne måten begrenses verken produksjonseffektiviteten eller vedlikeholdsarbeidet i hygieniske områder.

Optimalisering av effektivitet på en måte som tar hensyn til alle faktorene nevnt ovenfor gir betydelige fordeler som også påvirker selskapets regnskap. Det er derfor verdt å analysere vakuumgenerering i all sin kompleksitet.


„Efficiency in Vacuum" er også tilgjengelig som nyhetsbrev!

Abonner nå, og lær nye og interessante ting om effektiv vakuumgenerering.

ABONNER

Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss