Produksjon av desinfeksjonsmidler med Busch vakuumteknologi

Quebec, Canada Behovet for desinfeksjonsmidler øker stadig på grunn av hygienetiltakene i kampen mot COVID-19. Kjemikaliebedrifter over hele verden har utvidet produksjonskapasiteten eller gått over til produksjon av de viktige desinfeksjonsmidlene. En kunde hos Busch Vacuum Solutions i Canada gjorde akkurat det, og gikk over fra produksjon av tetningsmidler som silikon og lim for anleggsbransjen til produksjon av desinfeksjonsmidler.
Forebygging først: Desinfeksjonsmidler bidrar til å hindre spredning av koronaviruset. Source: © Andranik123 - stock.adobe.com
Forebygging først: Desinfeksjonsmidler bidrar til å hindre spredning av koronaviruset. Source: © Andranik123 - stock.adobe.com

Kunden bruker R5-vakuumpumper i blandeprosessen for avgassing og for å unngå oksydering. Det samme brukes i emballeringsprosessen for de fylte flaskene og beholderne med desinfeksjonsmidler. Vakuumpumpene er installert i emballeringslinjen for plukking og plassering av papp. Sprayflaskene med desinfeksjonsmidler produseres hovedsakelig for bruk på skoler og for ansatte på sykehus, matvarebutikker, eldrehjem, fabrikker og anleggsområder. Ved å ta i bruk Busch vakuumteknologi kunne kjemikaliebedriften hjelpe til med å dekke mangelen på desinfeksjonsmidler og støtte opp om de forebyggende tiltakene i kampen mot COVID-19.


Kategorier
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss