Gummikomponenter av høy kvalitet med moderne vakuumteknologi

Montegaldella, Italy Kjerneproduktene fra Datwyler Pharma Packaging Italy Srl. er små gummikomponenter for medisinsk utstyr. Ved selskapets anlegg i Montegaldella (VI) produseres det først og fremst gummideler for sprøytestempler og lufttette lokk for sterile produkter. Datwylers termoformingsmaskiner bruker skruevakuumteknologi fra Busch. Et vakuumsystem med fire COBRA skruevakuumpumper sikrer høy produktkvalitet ved at luft- og gassbobler fjernes fra gummien under støping.
bloodcollectiontubes_web.jpg

Datwyler Pharma Packaging Italy Srl. er en del av det internasjonale konsernet Datwyler Sealing Solution Group, som eies av Datwyler Corporation. Datwyler Pharma Packaging Italy Srl. driver to produksjonsanlegg i Italia. Ved Montegaldella (VI)-anlegget produseres blant annet stoppere for blodprøverør samt deler til engangssprøyter. Anlegget har 140 medarbeidere og er i drift døgnet rundt gjennom en 3-skiftsordning. Produksjonsprosessen inkluderer alle produksjonstrinn: fra blanding av råmaterialer til klargjøring av de ferdige, sterile gummikomponentene for forsendelse. Datwylers kunder er medisinske teknologiselskaper verden rundt.

Første produksjonstrinn er å blande gummi med additiver og kjemikalier for å lage strimler av basismateriale som deretter kveiles opp. Sammensetningen av basismaterialet avhenger av bruksområdet, og tilpasses ut fra kundens spesifikasjoner. To produksjonslinjer med tolv termoformingsmaskiner skjærer automatisk til basismaterialstrimlene til ønsket størrelse. De tilskårne delene trykkes så inn i en støpeform under vakuum. Deretter blir de individuelle komponentene preget, vulkanisert, testet, vasket og pakket.

Støpeprosessen finner sted under høyt mekanisk trykk, ved temperaturer mellom 175 °C og 180 °C, og i et vakuum på 1 mbar (-999 mbar). Dette vakuumnivået er nødvendig for å eliminere luftbobler fra den ferdige komponenten, og for å fjerne damp som skyldes høy temperatur og høyt trykk under prosessen. Støpemaskinene var opprinnelig utstyrt med oljesmurte lamellvakuumpumper, men disse skapte fort store problemer: vakuumpumpeoljen reagerte nemlig med prosessdampen, og førte til avleiringer av emulsjoner og fett i vakuumpumpene. Disse avleiringene reduserte vakuumeffekten, slik at det ikke lenger var mulig å opprettholde nødvendig pumpehastighet. Det ble forsøkt kostnadskrevende tiltak – for eksempel å skifte olje annenhver uke – for å holde vakuumpumpene i gang. I 2009 inngikk Datwyler en vedlikeholdsavtale med Busch, der sistnevnte fikk ansvar for å utføre tredjeparts servicearbeid på vakuumutstyret.

Vakuumspesialistene fra Busch gransket problemet inngående, og la deretter frem anbefalingene sine for Alessandro Piccoli, som er vedlikeholdsansvarlig for Montegaldella (VI)-anlegget. Løsningen de foreslo, var å erstatte de oljesmurte lamellvakuumpumpene med tørrskrueteknologi fra Busch. En COBRA-skruevakuumpumpe ble derpå nøye testet. Ettersom denne typen vakuumpumper drives uten trykkammervæsker, vil det ikke være kontakt mellom den ekstraherte dampen og eventuelle andre medier i vakuumpumpen. COBRA-vakuumpumpene har dessuten en arbeidstemperatur som gjør at dampen kan passere gjennom pumpen uten å kondensere. COBRA-testsystemet viste seg å fungere svært tilfredsstillende, og Alessandro Piccoli bestilte derfor to COBRA-vakuumpumper som skulle forsyne en linje av seks støpemaskiner. Begge vakuumpumpene hadde Panda Roots-vakuumpumper som boostere. Denne løsningen gjorde det mulig å installere vakuumsystemet unna produksjonsbygningene, og forsyne vakuum til termoformingsmaskinene gjennom et rørsystem. Et vakuumreservoar oppstrøms sikrer at nødvendig vakuumnivå og pumpehastighet alltid er tilgjengelig. I 2012 ble det bestilt og installert ytterligere to vakuumenheter – også disse med COBRA-forpumper og Panda Roots-boosterpumper – for å forsyne en komplett linje av tolv termoformingsmaskiner. Samtlige vakuumenheter er utstyrt med et helautomatisk kontrollsystem som overvåker vakuumnivået og aktiverer antall vakuumpumper som kreves som minimum for å dekke strømbehovet til de tolv termoformingsmaskinene. Dette betyr at alle vakuumpumpene kun kjører når hele linjen jobber ved maksimum kapasitet. Til vanlig trengs kun tre COBRA/Panda-kombinasjoner. For Alessandro Piccoli, som har maksimal energieffektivitet som mål, er dette enda et tungtveiende argument for å bruke COBRA-tørrskrueteknologi og sentralisert vakuumforsyning. Vakuumsystemet skal etter planen bygges ut slik at det om kort tid forsyner alle de 24 støpemaskinene.

For Alessandro Piccoli har Busch-løsningen gitt følgende fordeler:

  • Ingen reaksjon mellom ekstrahert damp og driftsvæsker takket være tørrskruevakuumteknologi
  • Ingen akkumulering av kondens i vakuumpumpene takket være jevn temperaturfordeling i COBRA-enhetene
  • Betydelige energibesparelser takket være sentralisert vakuumforsyning og automatisk, behovsbetinget kontroll
  • Ekstremt pålitelig vakuumforsyning
  • Vesentlig redusert behov for vedlikehold, og dermed betraktelig lavere utgifter knyttet til servicearbeid, reservedeler og nedetid
  • Enkel tilgang til vakuumsystemet selv om termoformingsmaskinene er i drift – vedlikehold er mulig også under produksjon
  • Ingen støyutslipp i produksjonsbygningene eller arbeidsstasjonene takket være et eksternt plassert sentralisert vakuumsystem

Kategorier
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss