Sentralisert vakuumforsyning for driftssikker og effektiv emballering

Maulburg, Germany Westfleisch er med ni anlegg og en årlig omsetning på 2,5 milliarder Euro en av de største kjøttprodusentene i Tyskland.
Vakuumsentralanlegg fra Busch i Westfleisch Fleischcenter i Erkenschwick
Vakuumsentralanlegg fra Busch i Westfleisch Fleischcenter i Erkenschwick

Anlegget Westfleisch Fleischcenter i Erkenschwick har rundt 135.000 kvadratmeter produksjonsareal, og slakter ukentlig mellom 30.000 og 40.000 griser og bearbeider opp til 800 til 900 tonn kjøttvarer, hovedsakelig rå pølser, kokte pølser og skinke. Det utvidede driftsanlegget er utstyrt med et sentralvakuumanlegg fra Busch, som leverer vakuum til de 30 pakkelinjene fordelt på flere bygninger. For Westfleisch er dette den sikreste og mest økonomiske vakuumforsyningen.

Westfleisch ble grunnlagt i 1928 som et kooperativ for foredling, og er i dag en av de ledende kjøttforedlerne i Tyskland og i Europa. Mer enn 40 prosent av produsert volum blir eksportert, til over 40 land. Det er over 4000 bønder som er medlem av kooperativet, og de oppdretter griser, storfe og kalver. Westfleisch kan derfor i stor grad garantere og dokumentere opprinnelse, sikkerhet og kvalitet for hele prosesskjeden. Salg til sluttforbrukeren skjer via den vanlige varehandelen. Hovedadministrasjonen for de rundt 1900 medarbeiderne i firmagruppen ligger i Münster i Westfalen. Det er ni produksjonsanlegg for slakting, stykking, behandling og foredling. Fleischcenter Erkenschwick fikk installert et sentralanlegg for vakuumforsyning fra Busch allerede i 1990. I dag har Westfleisch i Erkenschwick over 1000 medarbeidere som jobber i to skift fem dager i uken, med produksjon også på enkelte lørdager i høysesongen. Et tredje skift jobber med rengjøring av produksjonsanleggene.

Den stadige økningen av produksjonskapasiteten og tilhørende utbygging av anlegget, ved tiltak for omstrukturering og streng soneinndeling av produksjon av rå og kokte pølser, førte til bygging av et sentralanlegg nummer to. I 2013 bestemte Westfleisch at disse to vakuumforsyningene, som ligger flere hundre meter fra hverandre, skulle erstattes av ett enkelt nytt anlegg. Anlegget skulle helst installeres på et sentralt sted, der alle pakkelinjene i alle bygningene skulle ha minst mulig avstand til anlegget.

Basert på de gode tidligere erfaringene med Busch innen vakuumteknikk og sentral vakuumforsyning også på Westfleischs anlegg andre steder, falt valget på en vakuumsentral fra Busch, som oppfylte alle krav.

Busch utformet anlegget slik at alle 30 pakkelinjene kunne kjøre vakuumpakkeautomatene med høyest mulig taktfrekvens. For å oppnå det blir pakkekammerne evakuert i to trinn, som benytter kritisk trykkfall slik at raskest mulig takttid kan oppnås. Det betyr at vakuumsentralanlegget består av grovvakuum-pumper, som forevakuerer pakkene til 50 millibar, før finvakuumpumper reduserer undertrykket i pakkekammeret til to til tre millibar. Dette er ikke bare den raskeste metoden for å oppnå sluttrykket i pakken, men også den mest effektive. Den gode økonomien oppnås ved at det for å oppnå grovvakuum R 5 kan brukes lamell-vakuumpumper med relativt mindre sugeevne. I finvakuumpumpeanlegget brukes frekvensstyrte Panda vakuumboostere, som først kobles inn når grovvakuumet er nådd.

Et anlegg med formingsvakuumpumper forsyner formestasjonene i dyptrekkerne med vakuum på 160 millibar ved hjelp av sine enkelte vakuummoduler. Dette vakuumet brukes for å suge underfolien i pakken inn i formen og derved å forme pakkeskålen.

Busch har utformet vakuumsentralanlegget slik at det når som helst kan utvides for å kunne vokse i takt med videre økning av produksjonskapasiteten. En slik utvidelse var nødvendig allerede i starten av 2015.

Fra starten av 2015 består det utvidede vakuumsentralanlegget av totalt 18 lamell- og vakuumboostere. Dette tilsvarer nøyaktig samme antall vakuumpumper som før 2013 var installert i de to tidligere vakuumsentralanleggene. Men den gang var kun 13 pakkemaskiner tilkoblet, i dag forsynes derimot 30 pakkemaskiner med vakuum.

Det betyr at sammenslåingen av de tidligere to vakuumsentralanleggene til en ny sentral vakuumforsyning har medført en energibesparelse på 56 prosent. Styringen av vakuumsentralanlegget er programmert slik at de enkelte vakuummodulene kobles inn og ut etter behov.

Avstanden mellom de enkelte pakkelinjene og vakuumsentralanlegget er opp til 400 meter. Totalt er PVC-rørledningsnettet hos Westfleisch i Erkenschwick på 1300 meter for fin-, grov- og dyptrekkings-vakuumforsyning.

De ansvarlige hos Westfleisch er etter syv måneders drift svært fornøyd med den utvidede vakuumforsyningen, og er sikre på at de har tatt den riktige beslutningen.

Ved å velge Busch var det for Westfleisch - i tillegg til energibesparelsen -  viktig at alt kunne leveres fra samme leverandør. Det komplette planleggingsarbeidet, layout, bygging, installasjon og igangkjøring av vakuumanlegget, inkludert rørledningene, ble alt tatt hånd om av vakuumspesialister fra Busch. Busch kunne også tilby en "all-Inclusive" servicekontrakt. Det betyr at Busch har overtatt alt ansvar for anlegget, gjennomfører alt vedlikehold og raskt skaffer assistanse ved eventuelle feil.

Vedlikehold kan gjennomføres av teknikere fra Busch under normal drift. Da kobles de enkelte vakuummodulene fra vakuumnettet, og kobles til igjen etter vedlikeholdet. Serviceteknikerne trenger ikke å gå inn i noen av produksjonsrommene - en stor hygienisk fordel ved produksjon av næringsmidler. En annen fordel ved sentraliseringen er at det ikke kommer noen varme fra vakuumpumpene direkte til avkjølte produksjonsrom og pakkerom. Dette gjør det mulig med vesentlige energibesparelser på klimaanlegg for disse rommene.


Kategorier
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss