Høy pålitelighet og minimalt med vedlikehold ved vakuumgenerering for materialmating

Maulburg, Germany Bada AG produserer teknisk termoplast og termoplastiske elastomerer av høy kvalitet til forskjellige bransjer. Tilbake i 2001 var Bada AG et av de første selskapene som tok i bruk Buschs nye Mink klovakuumteknologi for avgassing av smelten under ekstrudering. Dette et modig skritt bort fra den ofte brukte vakuumteknologien med vakuumring og mot den helt nye tørre Mink-klovakuumteknologien. Da Bada flyttet til et nytt bedriftsbygg i 2007 hadde de implementert konseptet med kontinuerlig vakuumgenerering for hele produksjonen ved at alle de fem eksisterende ekstruderingslinjene, så vel som vakuumgenereringen for materialmating var konvertert til Mink klovakuumpumper.
Fig. 1: Buschs Mink klovakuumpumper er Badas standard vakuumgeneratorer for mating og avgassing av smelten i ekstruderne. Source: Busch Dienste GmbH
Fig. 1: Buschs Mink klovakuumpumper er Badas standard vakuumgeneratorer for mating og avgassing av smelten i ekstruderne. Source: Busch Dienste GmbH

Bada AG holder til i byen Bühl, sørvest i Tyskland og har siden 1998 produsert teknisk termoplast og termoplastiske elastomerer av høy kvalitet for ulike bransjer som bilindustri, elektronikk, sport og fritid, konstruksjon, møbelproduksjon, medisinsk teknologi og husholdningsvarer til kunder over hele verden. Badas andre anlegg i Spania har produsert kompound, akkurat som fabrikken i Tyskland, siden 2007. Bada er en produsent av kompound og har spesialisert seg på skredderydde produkter, inkludert små partier. Badas ekspertise er innen produksjon av kompound med nøyaktig de egenskapene som kreves for ønsket kundeapplikasjon, og som er avgjørende for deres funksjon. Badas skreddersøm innebærer et veldig individuelt tilpasset produktsortiment og krever en høy grad av fleksibilitet i produksjonen, i tillegg til at det noen ganger er små partier. Utvikling og testing foregår i egne høyteknologiske laboratorier. Med sine to anlegg i Tyskland og Spania kan Bada produsere et bredt utvalg av kompound, implementere raske formuleringsendringer på ekstruderingslinjene og samtidig garantere rask implementering av kundespesifikke krav. Denne fleksibiliteten er en utfordring for produksjonsprosessene. Produksjonssjef Martin Wunsch understreker at en pålitelig prosess er en absolutt prioritet og at alle produksjonsanlegg er designet med dette i tankene. 

De første årene etter at selskapet ble stiftet, hadde Bada installert vakuumpumper med vakuumring på ekstruderingslinjene. Disse ble brukt til avgassing av smelten i skruesonen. Den første gangen de tok i bruk Mink klovakuumteknologien var i 2001 da det ble kjøpt inn en ny ekstruder som allerede var utstyrt med en Mink klovakuumpumpe. På den tiden var dette et helt nytt prinsipp for vakuumgenerering: Gasser og damp kunne trekkes ut fra smelten uten driftsvæske.  


Fig. 2: Mink klovvakuumteknologi: To kloformede rotorer roterer berøringsfrie i vakuumpumpen for å generere vakuum. Source: Busch Dienste GmbH

Dette driftsprinsippet har således betydelige fordeler i forhold til vakuumteknologien med vakuumring, som krever vann som driftsvæske. Sjef for vedlikehold, Alain Guckert, minnes: "Det var nødvendig med betydelige mengder vann for hver vakuumpumpe. Med Mink vakuumpumpe trenger man hverken tilføre eller tømme vann, og det er heller ikke behov for en avkjølt vannkrets. Dette eliminerer alle tilknyttede kostnader som installasjon, forbruk, styring og vedlikehold av vannforsyningen. Under avgassing av smelten i ekstruderens skruesone ekstraheres hovedsakelig restmonomerer, fuktighet, fett og voks. Med væskering-vakuumpumper er det fare for at flyktige komponenter i damp/gassblandingen kan oppløses i vannet, og dermed gjøre avhendingen av vannet enda dyrere.

I dag brukes totalt 14 tvillingskrue-ekstrudere i en treskift-drift i begge anleggene. Den nominelle kapasiteten til disse ekstruderne i den nåværende produktporteføljen er 40 000 tonn per år. Hver ekstruder har et oppstrøms gravimetrisk doseringssystem. Det sikrer et høyt nivå av reproduserbarhet av farge og formel. Med en gjennomsnittlig partistørrelse på 2000 og 4000 kilo, kreves en formelendring opptil tolv ganger om dagen. 

Den helautomatiske materialmatingen fra siloene via miksere og doseringsenheter i ekstruderne, samt transport av den ferdige kompounden etter granulatoren inn i pakkesiloen, foregår ved bruk av Mink klovakuumpumper som alle er installert slik at de er lett tilgjengelige. Arbeidet utføres i treskift-drift seks dager i uken, og alle vakuumpumper er konstant i drift. Mengden av transportluft styres helt automatisk via ventiler som mer eller mindre åpnes eller lukkes, avhengig av formuleringen og dens skiftende basismaterialer og -mengder. Dette sikrer at råvarene transporteres gjennom rørene så forsiktig og sikkert som mulig i en ideell transportstrøm. Sjef for vedlikehold, Alain Guckert, berømmer Mink-vakuumpumpenes pålitelighet, som til tross for lange driftstider sørger for den nødvendige pumpekapasiteten, og opprettholder det definerte vakuumnivået uten problemer. Som sjef for vedlikehold er Alain Guckert ansvarlig for problemfri drift og vedlikehold av Mink-vakuumpumpene. Siden en funksjonsfeil eller svikt i en av vakuumpumpene umiddelbart ville føre til et produksjonsavbrudd på en ekstruderingslinje, er han ekstremt nøye og utfører en visuell inspeksjon daglig. Innløpsfiltrene rengjøres eller byttes fire ganger i året, og som et forebyggende tiltak skiftes giroljen én gang i året. Ifølge Alain Guckert er det snakk om minimalt arbeid sammenlignet med andre typer vakuumpumper. 


Fig. 3: Produksjonssjef Martin Wunsch (til høyre) og sjef for vedlikehold Alain Guckert, (til venstre) er enige: Med Mink klovakuumteknologi har de valgt en effektiv og pålitelig løsning for vakuumgenerering gjennom hele produksjonsprosessen. Source: Busch Dienste GmbH

Fordelene med å holde seg til bare én pumpetype for vakuumgenerering er åpenbare for produksjonssjef Martin Wunsch. Det interne vedlikeholdsteamet kan konsentrere seg om kun denne typen. I årevis har Mink klovakuumpumper arbeidet med materialmating uten funksjonsfeil. Bruk av de samme vakuumpumpene ved avgassing av ekstruder krever ofte skylling eller rengjøring på grunn av de ulikt fremstilte kompoundene. Til tross for oppstrøms syklonseparator, er det ikke alltid mulig å forhindre at flyktige komponenter i dampen trenger inn i vakuumpumpen og sprekker der. Alain Guckert har mobile erstatningspumper tilgjengelig i tilfelle noe sånt skjer, slik at vakuumpumpen kan skiftes umiddelbart hvis den sprekker. Mink-vakuumpumpens funksjonelle design gjør det enkelt for det interne vedlikeholdsteamet å åpne og rengjøre den.


Kategorier
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss