Reduksjon av CO2-utslipp og driftskostnader ved hjelp av en sentralisert vakuumforsyning

Hamburg, Germany Selskapet Peter Mattfeld & Sohn GmbH slakter og bearbeider opptil 1200 halvdeler av svin og 100 kvartstykker av storfe per dag. Kjøttproduktene kuttes etter kundens krav eller pakkes som standardprodukter og selges til kunder i hele Tyskland.
Bilde 1: Peter Mattfeld & Sohn GmbH holder til på engrosmarkedet for kjøtt i Hamburg. Bilde: Peter Mattfeld & Sohn GmbH
Bilde 1: Peter Mattfeld & Sohn GmbH holder til på engrosmarkedet for kjøtt i Hamburg. Bilde: Peter Mattfeld & Sohn GmbH

Som det første EC-sertifiserte slakteriet i Hamburg, er Peter Mattfeld & Sohn opptatt av ressursbesparende og bærekraftig produksjon. En revisjon av energistyringen på vakuumforsyningen i 2010 førte til beslutningen om å erstatte de enkelte pakkemaskinene med et langt mer energieffektivt sentralt vakuumsystem fra Busch. Denne endringen har redusert CO2-utslippene med 20 tonn per år, noe som er en enorm fordel for miljøet. Samtidig ble driftskostnadene redusert med 8100 euro årlig. 

Allerede i sin tredje generasjon er Peter Mattfeld & Sohn GmbH (fig. 1) å se på engrosmarkedet for kjøtt i Hamburg. Det tidligere agenturet for svine- og storfehalvdeler har i dag utviklet seg til et selskap med 150 ansatte. Slakting av svinehalvdeler og storfekvartinger er fortsatt et viktig forretningsområde for Peter Mattfeld & Sohn, og en av spesialitetene er det nordtyske kvigekjøttet. Hentesalgmarkedet for ferskvarer, som er for kjøpere av store partier, engros kjøttimport samt den håndverksmessige matproduksjonen utgjør ytterligere tre pilarer i virksomheten. Det brede forretningsområdet og produktutvalget forklarer også den sammensatte kundemassen. I tillegg til den generelle matvarebransjen, er grossister og offentlige cateringfirmaer fra klinikk- og cateringsektoren i hele Tyskland blant kundene deres. 

Peter Mattfeld & Sohn deltok i prosjektet "Unternehmen für Ressourcenschutz" (selskaper for ressursbeskyttelse) i hansabyen Hamburg allerede i 2009, og er også Hamburgs miljøpartner.
Beslutningen om å endre vakuumsystemet skyldtes det faktum at de eksisterende vakuumpumpene i de tre termoformende pakkemaskinene og en kammerpakkemaskin, med sin varmestråling og eksosluft, varmet opp luften i rommet som igjen måtte avkjøles til 9 °C. Dette førte til et behov for ekstra energi for å avkjøle luften i produksjonsområdene. Administrerende direktør Kai Mattfeld bestemte seg derfor for å kontakte Busch Vakuumpumper og systemer, en anerkjent spesialist på vakuumgenerering for pakking av mat. Busch tilbød dem et sentralt vakuumsystem som ble installert i et rom atskilt fra de avkjølte produksjonsområdene. De individuelle pakkekamrene evakueres i to trinn for å kunne kjøre maksimale syklusfrekvenser på pakkelinjene. Den kritiske trykkgradienten utnyttes i hvert tilfelle. Dette muliggjør den raskest mulige evakueringstiden og dermed den høyest mulige syklustiden på hver pakkemaskin. Én ringlinje for det grove vakuumet til den første evakueringen og én ringlinje for medium vakuum til evakuering til pakketrykk forbinder pakkemaskinene med vakuumsystemet. Reversjonsventilene med den tilsvarende styringsenheten er montert på pakkemaskinene eller i styreskapet ved siden av. De styrer overgangen fra grovt til medium vakuum.

For termoformende pakkemaskiner leveres støpestasjoner ved hjelp av en separat termoformende vakuumpumpeenhet. Dette sikrer at de tidligere oppvarmede basefoliene suges inn i støpeformen og får ønsket form. For det første er separasjonen i forskjellige vakuumstasjoner nødvendig ettersom støping og pakking krever forskjellige vakuumnivåer, og for det andre er det behov for en vesentlig lavere pumpehastighet for to-trinns evakuering av pakkekammeret. En vakuumbeholder hver for grovt, middels og formende vakuum sikrer at pakketrykket holder seg på et konstant nivå, selv når alle pakkemaskinene går samtidig. I tillegg sikrer disse bufferne at vakuum umiddelbart blir tilført pakkekamrene ved behov. Det sentrale vakuumsystemet er helautomatisk: Det aktiverer individuelle vakuummoduler ved behov for et høyere vakuumnivå og/eller slår av individuelle vakuummoduler hvis behovet for vakuum er lavere. 

Fordelene med vakuumsystemet ble raskt åpenbare etter at det var installert. Energien som ble brukt til å avkjøle produksjonslokalene kunne reduseres betraktelig ettersom det ikke lenger var installert noen vakuumpumper i rommet, og dermed unngikk man uønsket varmeutslipp. Det installerte vakuumsystemet hadde færre vakuumpumper enn det som tidligere var nødvendig med den desentraliserte løsningen. Dette i seg selv førte til ytterligere energibesparelser. I tillegg blir de individuelle vakuumpumpene som en del av selve systemet automatisk slått av ved hjelp av en styringsenhet dersom vakuumnivået i vakuumbeholderne kan opprettholdes med reduserte pumpekapasiteten. Vakuumpumpene i pakkemaskinene kjørte derimot nonstop fra pakkemaskinen ble slått på til den ble slått av. Kai Mattfeld forteller at noen vakuumpumper pleide å være i permanent drift fra tidlig på morgenen til sent på kvelden, uavhengig av om maskinene pakket eller ikke. 

 


Bilde 2: Delvis utsikt til sentralvakuumforsyningen hos Peter Mattfeld & Sohn. Bilde: Busch Dienste GmbH

Driftssikkerhet var et viktig kriterium da Kai Mattfeld gikk til innkjøp av det sentrale vakuumsystemet. På grunn av den modulære utformingen av vakuumsystemet og inndelingen i grovt, medium og formende vakuum, kan ytelsen til en vakuumpumpe automatisk bli erstattet av en standby-vakuumpumpe hvis det oppstår feil. Feil på en vakuumpumpe har således ingen innvirkning på pakkingen, verken når det gjelder kvalitet eller hastighet. Dette sikrer maksimal driftssikkerhet for vakuumforsyningen til pakkemaskinene. I tillegg til den høye driftssikkerheten, kan vedlikeholdsarbeidet utføres under drift ettersom individuelle vakuumpumper kan kobles fra vakuumsystemet og vedlikeholdes mens det sentrale vakuumsystemet fortsatt går. 

Peter Mattfeld & Sohn har inngått serviceavtale med Busch. Dette sikrer at alt regelmessig vedlikeholdsarbeid utføres i tide og på en profesjonell måte - til en fast pris. Flere år etter at vakuum ble tatt i bruk, vet Kai Mattfeld at hans beslutning om å sentralisere vakuumforsyningen var den rette – både økonomisk og av hensyn til miljøet!


Kategorier
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss