Vakuumsystem til et hurtig bygget nødsykehus i Madrid

Madrid, Spain Spania har det nest høyeste tallet bekreftet smittede mennesker etter USA med 148 220 tilfeller. I løpet av 48 timer har det spanske militæret, brannmannskaper og hundrevis av frivillige satt opp og utstyrt et nødsykehus i en messehall på Madrid konferansesenter. Nødsykehuset har plass til 6000 pasienter. 500 av dem kan motta intensivbehandling og oksygentilførsel.
Fra utstillingslokalet til et nødsykehus: Busch vakuumsystem for intensivpasienter. Foto: Busch Vacuum Solutions
Fra utstillingslokalet til et nødsykehus: Busch vakuumsystem for intensivpasienter. Foto: Busch Vacuum Solutions

For å levere et egnet vakuumsystem på kortest mulig tid, valgte Busch Spania en uvanlig løsning. Vakuumsystemet i deres eget utstillingslokale, som ble brukt til opplæring, ble uten videre demontert og umiddelbart levert til Madrid. Vakuumsystemet består av tre R5 lamellvakuumpumper, montert på en vakuumbeholder og oppstrøms bakteriefiltre. Siden det allerede var klart til drift og tilkobling, kunne det tas i bruk umiddelbart.


Kategorier
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss