Klar for Industri 4.0: Ny roterende lamellvakuumpumpe med trykkregulering

Maulburg, Germany Med den nye R 5 PLUS introduserer Busch en banebrytende vakuumpumpe spesielt tilpasset emballering av mat. Den kan kjøres med trykkregulering eller ved en konstant hastighet, noe som gjør den eksepsjonelt energieffektiv. R 5 PLUS sørger for at en bestemt pumpekapasitet opprettholdes, enten som den eneste vakuumpumpen i en frittstående pakkemaskin eller som en vakuummodul i et sentralisert vakuumsystem. Den kan også opprettholde det nødvendige vakuumnivået helt nøyaktig, uansett hvordan pakkevolumet endres. Takket være variabel driftshastighet dekker R 5 PLUS et pumpekapasitetsområde fra 440 til 760 kubikkmeter i timen og når et maksimalt trykk på 0,1 millibar. Alle driftsdata registreres og lagres permanent. Disse dataene fremkommer direkte på den innebygde skjermen eller overføres via en Modbus TCP/IP-klient/server protokoll. Det er mulig å fjernkontrollere vakuumpumpen via en datamaskin. Buschs nye vakuumpumpe er dermed klar for Industri 4.0.
Den nye R 5 PLUS roterende lamellvakuumpumpen fra Busch er eksepsjonelt energieffektiv og tilkoblingsfunksjonene gjør den klar for Industri 4.0 Bilde: Busch Dienste GmbH
Den nye R 5 PLUS roterende lamellvakuumpumpen fra Busch er eksepsjonelt energieffektiv og tilkoblingsfunksjonene gjør den klar for Industri 4.0 Bilde: Busch Dienste GmbH

R 5 PLUS kan drives i to moduser. Ut ifra en intuitiv menystruktur på skjermen kan brukerne velge mellom konstant hastighetsmodus eller trykkreguleringsmodus. Den mest hensiktsmessige driftsmodusen avhenger av type emballering. Dersom du pakker små enheter ved høye syklustider, med bare noen få sekunder mellom evakueringssyklusene, er det fornuftig å la vakuumpumpen gå. Justering av hastigheten direkte på skjermen gjør det mulig å tilpasse den gjeldende vakuumetterspørselen, uten at det har negativ innvirkning på pakkekvaliteten eller syklustidene. Dette betyr at pumpekapasiteten kan holdes på et konstant nivå, et sted mellom 440 og 760 kubikkmeter i timen. 

Ved arbeid med lengre pakkesykluser eller når vakuumpumpen drives i et sentralisert vakuumsystem, er hastighetsregulering et mer egnet alternativ. I dette tilfellet opprettholder vakuumpumpen det forhåndsvalgte vakuumnivået, uansett hvordan pumpekapasiteten endres. Når det ønskede vakuumnivået er på plass, fortsetter R 5 PLUS å kjøre med en minimumshastighet på 35 hertz, slik at den kan svare på et plutselig behov for økt pumpekapasitet ved å øke rotasjonshastigheten. Ved lengre pauser kan vakuumpumpen også slås på og av automatisk, takket være Eco-modus. 

Vakuumpumpen R 5 PLUS er basert på Buschs utprøvde roterende lamellvakuumteknologi. Takket være den stabile volumstrøm-kurven, kan denne vakuumpumpen fremdeles nå 70 prosent av pumpekapasiteten ved atmosfærisk trykk, selv ved et vakuumnivå på bare 5 millibar. 

En av de viktigste fordelene med roterende lamellvakuumpumper er at strømforbruket faller når trykket faller. R 5 PLUS bruker mest strøm fra det øyeblikket den startes på nytt til det øyeblikket den når et nivå på rundt 300 millibar. I arbeidsområdet mellom 10 millibar og et sluttrykk på 0,1 millibar bruker den bare 40 til 60 prosent av den angitte nominelle effekten.

Denne funksjonen alene gjør R 5 PLUS til den kraftigste og mest effektive vakuumpumpen i sin ytelsesklasse. Med R 5 PLUS kan det spares enda mer energi takket være de to fritt valgbare driftsmodusene og etterspørseldrevet strømjustering.

En standard innebygd PLC registrerer og lagrer alle driftsdata på permanent basis. Dette muliggjør ikke bare komplett, uavbrutt datainnsamling, men også, blant annet, advarsel- og alarmfunksjoner. Ved hjelp av den selvforklarende menystrukturen på skjermen, kan operatørene bestemme når disse advarslene og alarmene vises og/eller utløser en handling. Alle data som er registrert av PLC, kan overføres til andre PLC-er, datamaskiner eller SMS-styringsenheter i enten analog eller digital form, noe som betyr at den R 5 PLUS-roterende lamellvakuumpumpen kan kobles til når og hvor som helst. 


Kategorier
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss