Nærings- og fiskeridepartementet besøker Busch Vakuumteknikk AS som følge av sitt fokus på innovative bedrifter

Representanter fra Nærings- og fiskeridepartementet besøkte Busch Vakuumteknikk AS den 25. oktober 2016 for å lære mer om hvordan vakuum og overtrykk brukes i oppdrettsnæringen. Busch er en ledende leverandør av vakuum- og overtrykksløsninger, og leverer applikasjoner innenfor alle industrier.
Busch_Norway_Fish_Farming_Minsitry_News_Web_Image.jpg

Delegasjonen på åtte representanter fra Nærings- og fiskeridepartementet besøkte Busch Vakuumteknikk AS innenfor rammen av et fokus på innovative bedrifter i Norge – gjerne innenfor fisk- og oppdrett. Fiskerinæringen er Norges nest største industri (etter olje og gass), og i 2015 genererte denne næringen eksportinntekter på ca. 50 milliarder kroner (EUR 5,5 milliarder).

I løpet av besøket fikk representantene god innsikt i hvordan vakuum- og overtrykksteknologi spiller en viktig og innovativ rolle gjennom hele verdikjeden fra start til mål. Dette varierer i alt fra lufting av avls- og oppdrettstanker, til transport fra en tank til en annen ettersom fisken må ha stadig større plass etterhvert som den vokser og utvikler seg. Når fisken, hovedsakelig laks, når størrelsen egnet for slakting brukes vakuum og overtrykk også her – da for å behandle og pakke det ferdige produktet.

Trenden innen norsk fiskeoppdrett domineres av store anlegg der alle prosesser innlemmes under ett og samme tak. Transport av levende fisk har blitt en av de viktigste applikasjonene i moderne produksjon og teknologien her er langt fremme, og i stadig utvikling. Det er svært viktig at transporten foregår smidig og uten avbrudd slik at fisken utsettes for så lite stress som mulig. Fiskens trivsel er avgjørende for kvaliteten på sluttproduktet, og nettopp derfor er det svært viktig med vakuum- og overtrykksutstyr som sørger for høy grad av driftssikkerhet og pålitelighet.

Busch Vakuumteknikk AS var en av flere norske bedrifter ble besøkt av Nærings- og fiskeridepartementet denne høsten, som har gjennomført besøk som dette siden 2010. Besøket ble gjennomført som den del av programmet «Ut i landet» der departementet besøker norske bedrifter for å få innsikt i, og innspill fra norsk næringsliv.

Busch har et bredt sortiment og kan tilby en rekke produkter som egner seg godt innen fiskeri- og oppdrett. Tyr rotasjonsblåsere genererer både overtrykk som er spesielt godt egnet for lufting av dypere tanker, og vakuum som for eksempel brukes i maskiner som benyttes til slakting. Samos sidekanalblåsere blir ofte brukt til lufting av grunnere tanker, mens R5 som er en oljesmurt lamellvakuumpumpe med over 2,5 millioner eksemplarer i drift over hele verden, er en svært effektiv løsning for vakuumpakking av mat. Både Tyr og Samos er i tillegg ofte brukt i ulike transportapplikasjoner.

Kontakt oss for å finne ut mer om vakuum- og overtrykksløsninger for oppdrettsnæringen fra Busch.


Kategorier
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss