Prisen "Innovation in Vacuum Busch Award" for 2018 overrakt til utstyrsprodusent i lønnesirupindustrien og lønnesirupprodusent

Maulburg, Germany Prisen «Innovation in Vacuum Busch Award» for 2018 har blitt delt ut til det kanadiske selskapet Les Équipements Lapierre (Lapierre Equipment Inc.). Ved å bruke Buschs Mink tørre klovakuumpumper, har firmaet revolusjonert måten lønnesirup tappes direkte fra treet på, og dermed bedret effektiviteten til produksjonsprosessen av lønnesirup betydelig.
Prisen
Prisen "Innovation in Vacuum Busch Award" for 2018 går til det kanadiske selskapet Lapierre Equipment Inc. Fra venstre til høyre: Kaya Busch, Donald Lapierre, Sami Busch, Ayhan Busch. Source: Busch Dienste GmbH

Busch Vacuum Pumps and Systems overrekker prisen «Innovation in Vacuum Busch Award» hvert år. Prisen gis til enkeltpersoner eller bedrifter som finner opp spesielt innovative måter å anvende vakuumteknologi på, som også gagner mennesker og miljøet på en positiv måte. Prisen «Innovation in Vacuum Busch Award» ble først gitt ut i 2013 for å markere Buschs 50-års jubileum.

Les Équipements Lapierre ble startet av Donald Lapierre i 1978. Lapierre produserer alt utstyr og tilbehør som kreves for å tappe, samle og koke lønnesevje og produsere lønnesirup. Lapierre driver også en av verdens største økologiske lønnesirupgårder. Der tappes omtrent 150 000 lønnetrær hvert år, og anlegget brukes også som et forsknings- og utviklingssenter for Les Équipements Lapierre. Frem til 1970-tallet ble tappeplugger i metall (en type tappeutstyr) satt inn i borede hull i lønnetrærne, og sevjen ville så dryppe ut av treet og samles opp i bøtter. Donald Lapierre brukte også denne tradisjonelle metoden i starten. Men misfornøyd med de tradisjonelle tappe- og oppsamlingsmetodene bestemte han seg for å endre hele prosessen. Donald Lapierres far brukte allerede et svært enkelt vakuumsystem, selv om det ikke var spesielt effektivt. Så, Donald Lapierre forbedret systemet ved å bytte til slanger og tappeplugger av plast. samt at han oppfant patenterte avsug (som frigjør sevje). Med disse oppfinnelsene skapte han et nettverk av slanger og vakuum som hentet sevjen rett fra trærne i stedet for å måtte samle den i en bøtte. Dette hadde to store fordeler. For det første kunne sevjen samles mye raskere uten å måtte bytte bøtter flere ganger daglig. For det andre var tappepluggene han brukte mye mindre enn de tradisjonelle tappepluggene, noe som betydde at lønnetrærne kunne regenerere seg raskere. Maple Research Center ved University of Vermont har testet effekten av å bruke vakuumteknologi på trær og studert sirupens kvalitet. Studien avslørte at hverken trærnes helse eller kvaliteten på sirupen lider som følge av denne teknologien.

De eneste svake punktene i dette systemet var vakuumpumpene (væskering-vakuumpumper og oljesmurte roterende lamell-vakuumpumper) som opprinnelig ble brukt av Donald Lapierre til hans løsning.  Eksperter hos Busch fant en løsning på dette problemet, og introduserte Donald Lapierre for Mink tørre klovakuumpumper. Disse vakuumpumpene sørger for et optimalt resultat, et effektivt, rent og tørt vakuum uten behov for vann eller olje som driftsvæske. De er i tillegg så og si vedlikeholdsfrie.

Med sine innovative konsepter setter Les Équipements Lapierre standarden for lønnesirupindustrien, og er en av de ledende produsentene av førsteklasses lønnesirup, som overgår forventningene når det gjelder kvalitet, smak og miljøvennlig produksjon.

Prisen "Innovation in Vacuum Busch Award" for 2018 ble overrakt til Donald Lapierre og hans familie av Ayhan, Sami og Kaya Busch i Busch Vacuum Pumps and Systems' hovedkvarter i Maulburg i Tyskland.


Kategorier
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss