Busch-konsernet og Pfeiffer Vacuum Technology AG legger til rette for strategisk samarbeid

Maulburg, Germany Ledelsen i Busch-konsernet har blitt enig med ledelsen i Pfeiffer Vacuum Technology AG (Pfeiffer Vacuum) om å inngå en strategisk samarbeidsavtale og starte detaljerte forhandlinger. Et samarbeid er planlagt innenfor områdene innkjøp, salg, forskning og utvikling og IT. I forbindelse med det planlagte samarbeidet, kunngjør Pangea GmbH, et heleid datterselskap av Busch SE, at det har økt sin eierandel i Pfeiffer Vacuum til over 50 prosent.
Source: Busch Dienste GmbH
Source: Busch Dienste GmbH
  • Begge selskapene starter forhandlinger om en samarbeidsavtale med fokus på innkjøp, salg og service, forskning og utvikling samt IT
  • Avtalen vil sikre felles markedsutvikling til gjensidig nytte   
  • Kunder vil dra nytte av et større produktsortiment
  • Busch-konsernet bekrefter langsiktig satsing og øker eierandelen i Pfeiffer Vacuum til over 50 prosent

 

Som et resultat av den planlagte samarbeidsavtalen, vil Busch-konsernet og Pfeiffer Vacuum arbeide enda tettere i fremtiden og benytte synergieffektene til felles fordel. Dette kan legge til rette for initiativer som samordnede prosjekter, og dermed øke begge parters nyskapende kraft og styrke sine respektive konkurranseposisjoner på markedet for vakuumteknologi.

Busch-konsernet og Pfeiffer Vacuum har produktporteføljer som utfyller hverandre og kan i fremtiden jobbe sammen for å gi sine kunder et enda bredere utvalg av produkter. Busch-konsernet er en ledende spesialist innen industrielt vakuum, som for eksempel brukes i emballasjeindustrien. Pfeiffer Vacuum fokuserer på høyt vakuum som kreves for analyseenheter, i forskning og utvikling, belegg eller halvlederindustrien.

"Vi er fornøyd med dagens lansering av et planlagt samarbeid, som vi nå skal utarbeide i detalj med ledelsen i Pfeiffer Vacuum," sier Sami Busch, en av de ledende partnerne i Busch-konsernet. "Avtalen bør gjøre det mulig å benytte synergieffekter på utvalgte områder og dermed styrke markedsposisjonen til både Pfeiffer Vakuum og Busch-konsernet. Kundene våre vil dra nytte av et enda mer omfattende produkttilbud for ulike bruksområder og vårt felles markedsutviklingsarbeid. Ved i tillegg å øke eierandelen til mer enn 50 prosent, bekrefter vi også vår langsiktige forpliktelse til Pfeiffer Vacuum."

"Gjennom det strategiske samarbeidet med Busch-konsernet på områder som forskning og utvikling, innkjøp, IT og salg, kan vi oppnå økt vekst og en bedre konkurranseposisjon i årene som kommer," sier Dr. Eric Taberlet, administrerende direktør i Pfeiffer Vacuum. "Samarbeidet vil også gi enestående støtte til vår nåværende vekststrategi, som er basert på et treårig investeringsprogram verdt 150 millioner euro."
 


Kategorier
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss