Aqua Nor 2019 - Vakuumløsninger for akvakulturnæringen

Trondheim, Norway På Aqua Nor 2019 presenterte vi våre vakuumløsninger tilpasset flere applikasjoner innen akvakulturnæringen, med hovedfokus på vakuumtransport av dødfisk.
Bedre arbeidsforhold og hindre smittefare med Vakuumtransport av dødfisk levert av Busch Vakuumteknikk AS. Source: Busch Norway
Bedre arbeidsforhold og hindre smittefare med Vakuumtransport av dødfisk levert av Busch Vakuumteknikk AS. Source: Busch Norway

Med mer enn 50 års erfaring og bransjens beste og mest varierte produktsortiment kan vi kan vi tilby vakuumløsninger gjennom hele oppdrettssyklusen – helt fra rogn til ferdig pakket laksefilet. I klekkerier brukes for eksempel Dolphin væskering-vakuumpumper for effektivt å fjerne restene etter at egg har klekket ut, mens Samos sidekanalblåsere gjerne anvendes til lufting av avls- og veksttanker enten det er i innen- eller utendørs anlegg. Tyr roasjonsblåser er en effektiv vakuumkilde for pneumatisk transport av biprodukter mens R 5 lamellvakuumpumper er ideelle for emballering av fileter til forbrukermarkedet. På Aqua Nor 2019 stilte vi ut den største versjonen av vår rotasjonsblåser, en TYR WT 0730. Den leveres i seks forskjellige størrelser og kan justeres for ethvert bruksområde ved å tilpasse utvekslingen og variere hastigheten. Det akustiske kabinettet gjør at støynivået reduseres betraktelig. I tillegg til pneumatisk transport blir TYR rotasjonsblåsere ofte benyttet til lufting av biofiltre, ventilasjon- og gasstilsetninger i oppdrettskar, holdevakuum ved filetering og pneumatisk fôring fra fôrflåter.

Enhver fase har ulike behov og våre vakuumspesialister veileder deg gjennom et stort utvalg av løsninger det kan være vanskelig å orientere seg i. Ta kontakt med en av våre salsingeniører for en uforpliktende prat eller befaring!

Under messedagene demonstrerte vi hvordan du effektivt og hygienisk kan fjerne dødfisk fra avls- og veksttankene i smoltanlegg ved hjelp av vakuumtransport. På de fleste oppdrettsanlegg i dag fraktes de døde fiskene ut av anlegget med hov og bøtte. Hele prosessen er manuell, og de ansatte bærer på tunge bøtter flere ganger om dagen. Ved å transportere den døde fisken i rør ved hjelp av vakuum, blir HMS på arbeidsplassen bedre og produksjonsprosessen effektiviseres. I tillegg unngår man smitterisiko i andre deler av anlegget. Fiskene hentes fortsatt opp med hov, men når de legges i trakten skjer resten automatisk. Kort oppsummert gir vakuumtransport av dødfisk:

  • Bedre arbeidsforhold
  • Mindre smittefare
  • Effektivisert produksjonsprosess


Fordi det er forskjell i kundenes behov tilpasser vi alltid rørlengder, pumpestørrelser, mottaksstank osv. men siden systemet er såkalt standard hos oss vil vi kunne gi deg svært konkurransedyktige priser. Gå inn på våre hjemmesider og les mer om Osland Havbruk og deres erfaring med vakuumtransport av dødfisk.

Med over 28.000 besøkende fordelt på 74 land melder messearrangøren om rekordoppmøte på Aqua Nor 2019. De siste årene har man merket seg at mange av de som kommer innom er internasjonale besøkende, noe som bekrefter at messen har blitt et attraktivt utstillingsvindu og en av de viktigste møteplassene for akvakulturnæringen - ikke bare nasjonalt, men internasjonalt. Vi Busch Vakuumteknikk ønsker at takke alle som var innom standen for besøket! Vi ser frem til nye og spennende prosjekter med både gamle og nye kunder - og sist, men ikke minst: Vi sees på Aqua Nor i 2021!


Kategorier
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss