Pålitelig og effektiv biofiltrering med Tyr i norsk fiskeoppdrett

Drøbak, Norway RAS-anlegget på hos Osland Havbruk ble utviklet og realisert av en av Norges ledende leverandører innen gjenvinning av produksjonsvann. Anlegget er delt inn i områdene yngel og smolt. Begge områdene består av seks holdebasseng. Bassengene for yngel har en diameter på seks meter hver og en total vannmengde på 339 kubikkmeter. Bassengene for tilvekst av smolt har en diameter på 10 meter og inneholder totalt 1272 kubikkmeter vann. Vannsirkulasjonen per time er 2800 m3. Driftsleder Kjetil Rørtveit kan etter et halvt år [november 2016] bekrefte at ferskvannstilførselen kun er to prosent av den totale vannmengden. Med den nye RAS er Kjetil Rørtveit ikke avhengig av årstidene og kan produsere under ideelle forhold hele året. Slik kan laks vokse fra egg til smolt tre til fire ganger i året, og 3,5 millioner smolt kan oppdrettes.
Fig. 1: Skjematisk fremstilling av den biologiske vannbehandlingen i et sirkulasjonssystem (RAS)
Fig. 1: Skjematisk fremstilling av den biologiske vannbehandlingen i et sirkulasjonssystem (RAS)

Sirkulasjonssystemet (RAS) er utstyrt med et vannbehandlingsanlegg for yngel og et for smolt  (fig. 1). Disse består av to trommelfiltre, som mekanisk filtrerer ut smusspartikler større enn 40 mikron i to trinn og fører dem bort som slam. Deretter følger den faktiske biologiske vannbehandlingen i biofilteret, som er basert på MBBR-teknologien (Moving Bed Biofilm Reactor). Vannet går inn i et basseng etter at det kommer ut fra trommelfiltrene. I dette bassenget ligger det biomedie (fig. 2) laget for å få størst mulig overflate på minst mulig volum. På disse lever det en rekke mikroorganismer, som bryter ned eller konverterer de organiske stoffene som er oppløst i vannet. Biofilterets mikroorganismer omdanner skadelig ammonium/ammoniakk til nitritt og nitrat.


Fig. 2: Bæremateriale for mikroorganismene i biofilter

Den faste tilførselen av oksygen er viktig for veksten av mikroorganismer. RAS-anlegget benytter en Tyr-rotasjonsblåser fra Busch.To av disse blåserne (fig. 3) er montert direkte på hvert av de to biofiltrene. Blåserne er så vekselvis alltid i drift og forsyner biofilteret med trykkluft, som transporteres inn i bassenget nedenfra. I tillegg til oksygenberikelse, holder trykkluften som stiger opp i vannet også vannet og flottørene i bevegelse.


Fig. 3: To Tyr-rotasjonsblåsere brukes vekselvis 24 timer i døgnet

Driftsleder Kjetil Rørtveit er svært fornøyd med blåserne. Han er spesielt imponert over hvor stillegående og pålitelige Tyr-rotasjonsblåserne er. I det første halvåret av driftstid har det ikke oppstått feil eller avbrudd på blåserne. For Kjetil Rørtveit er blåserne «gode som gull» og han understreker hvor avhengig han er av dem. En feil vil få alvorlige konsekvenser for vannkvaliteten og dermed for hele RAS. En annen sikkerhet er det faktum at Busch Vakuumteknikk, med hovedkontor i Drøbak i nærheten av Oslo, også har avdeling i Bergen, og dermed kan en servicetekniker fra Busch raskt være på stedet ved et eventuelt problem. Busch overtar vedlikeholdet av de installerte blåserne, og dette utføres av en servicetekniker to ganger i året.

Fig. 4: Snittbilde av en Tyr-rotasjonsblåser
 

Tyr-rotasjonsblåserne (fig. 4) er ekstremt effektive i drift på grunn av lavt energiforbruk samt lave drifts- og vedlikeholdskostnader. Et innovativt lydisolasjonskonsept sørger for stillegående drift. Blåserne drives av kilereimer over en energibesparende IE3-motor. Rutinekontrollen er særlig enkel for Kjetil Rørtveit og hans team: Både forurensningsnivåene for inntaksfilter samt oljenivåene i lager og girkasse, kan avleses fra utsiden av det lukkede blåserhuset ved hjelp av indikatorene.


Kategorier
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss