Aromabevarende og kostnadseffektiv vakuumpakking

Maulburg -Mondeléz sitt produksjonsanlegg for kaffe i Berlin er et av verdens største kaffebrennerier, og produserer rundt 100 000 tonn kaffe i året. Produktene er vakuumpakket, og en holdbarhet på ett og et halvt år kan derfor garanteres – uten tap av aroma. Forsyningen av vakuum til alle pakkelinjene gjøres sentralt ved hjelp av et energieffektivt vakuumsystem fra Busch.
Sentralvakuumsystemet opprettholder vakuumforsyningen til pakkelinjer for kaffe permanent
Sentralvakuumsystemet opprettholder vakuumforsyningen til pakkelinjer for kaffe permanent

Mondeléz sitt produksjonsanlegg for kaffe i bydelen Neukölln i Berlin har vært i drift siden 1981. Kaffemerkene Jacobs, Onko og Hag produseres der, og «Jacobs Krönung» – også kjent som «Jacobs Monarch» – står for brorparten av produksjonen.

Kaffen blir pakket på flere pakkelinjer, som alle er utstyrt med rotorer som mater og forsegler posene som inneholder kaffen. Luften i hver emballasjeenhet blir trukket ut under vakuumglassklokken gjennom en liten åpning i posen, og deretter forsegles emballasjen slik at den blir helt lufttett. Disse emballasjemaskinene ble alle opprinnelig utstyrt med to til fire roterende lamellvakuumpumper for å generere emballasjevakuum.

Servicesjef Renald Lange var på utkikk etter en mer kostnadseffektiv løsning for generering av vakuum, slik at antall roterende lamellvakuumpumper potensielt kunne reduseres fra til sammen 28. Lange søkte råd fra våre prosjektingeniører, og resultatet ble en sentralisert vakuumtilførsel som de elleve pakkelinjene kobles til. Ti av de elleve drives permanent, og en av dem står som reserve.

Sentralvakuumsystemet som ble spesialdesignet for Mondeléz ble implementert sommeren 2010, og har siden vært i drift i tre skift, seks dager i uken, 24 timer i døgnet. Systemet består av ti vakuumpumper, med to ekstra vakuumpumper i en pumpestasjon som reserve. Kontrollen av vakuumforsyningen sikrer permanent og konstant vakuum i rørledningssystemet.

Hovedårsaken til sentraliseringen av vakuumforsyningen var energibesparelser. Med en reduksjon i antall vakuumpumper fra 28 til bare ti, var det mulig å redusere installert strømeffekt med 150 kW. Den etterspørselsbaserte kontrollen bidrar til å oppnå ytterligere energibesparelser, siden den styrer driften av de individuelle vakuumpumpene i henhold til vakuumytelsen som til en hver tid kreves av de enkelte pakkelinjene. "Vi ser ikke for oss at alle vakuumpumpene våre er i drift med full belastning til samme tid", sier Lange, og sikter til erfaringene fra de første tre årene med drift. Ved å dele vakuumforsyningen inn i to vakuumkretser for grov og middels vakuum, er det mulig å distribuere Panda Roots-vakuumpumper for å øke pumpehastigheten. Foruten den høye pumpehastigheten, er en
annen fordel med disse vakuumpumpene at de kan drives med forholdsvis lav motoreffekt.

Lange synes også det er positivt at sentralvakuumsystemet er montert på utsiden av produksjons- og pakkerommene. Dette betyr at vedlikehold av systemet kan utføres mens systemet er i drift. Dette oppnås ved hjelp av to vakuumpumper fra en reservepumpestasjon. Disse vil kun bli aktivert mens vedlikeholdsarbeidet pågår og når andre vakuumpumper er frakoblet for vedlikehold. Med den tidligere desentraliserte vakuumforsyningen ble vedlikehold utført på de roterende lamellvakuumpumpene hver tre tusende driftstime av internt vedlikeholdspersonell. For at dette skulle være mulig måtte de aktuelle pakkelinjene stenges
for drift. Samtidig med installasjon av sentralvakuumsystemet, inngikk Mondeléz også en vedlikeholdsavtale med oss. Den fastsetter at en Busch-tekniker vil utføre oljeskift på hver vakuumpumpe én gang hvert halvår og at vedlikehold vil bli utført på årlig basis, inkludert et filterbytte. En erstatningsmodell innen 24 timer er også garantert, i tilfelle feil på vakuum-
pumpen. «Men per dags dato», sier Renald Lange, «har vi ikke opplevd en funksjonsfeil i vakuumforsyningen av noe slag.» En forebyggende analyse av brukt olje viste at varmebelastningsnivået det hadde blitt utsatt for var betydelig lavere enn antatt, noe som gjør at vi vurderer å forlenge intervallene for oljeskift. Som et resultat av energibesparelsene og vedlikeholdsarbeidet ble driftskostnadene for vakuumforsyningen kraftig redusert. Målet om
å minimere kostnader i vakuumforsyningen er dermed blitt oppnådd.


Kategorier
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss