"5 Elements of Efficiency" - stort potensiale for besparelser med riktig vakuumteknologi

"5 Elements of Efficiency" - stort potensiale for besparelser med riktig vakuumteknologi

Hvordan får du et best mulig resultat med minst mulig innsats? Når det kommer til vakuumteknologi finnes det ett enkelt svar på dette spørsmålet: ved å vurdere de fem kjennetegnene på effektivitet. Betydelige besparelser kan oppnås ved å implementere den riktige strategien.

Vakuum har et stort spekter av bruksområder og er en nødvendighet i mange industrier. Det er en viktig del av sentrale produksjonsprosesser, og har en nøkkelrolle i alt fra vakuumpakking til vakuumklemming. Uansett hvordan vakuumteknologi brukes, er den alltid kjernen i prosessinfrastrukturen og innebærer vanligvis også enkelte utgifter, som for eksempel maskiner (vakuumpumper), installasjoner (rør- og linjesystemer), energi (strømkostnader) og vedlikehold. I lys av den generelle økonomiske og økologiske effektiviteten er det derfor verdt å ta en nærmere titt på dette temaet.

Busch har introdusert begrepet "5 Elements of Efficiency", altså de viktigste fem faktorene til effektivitet for vakuumsystemer, som kan tjene som utgangspunkt for en slik analyse.

Konstruksjon
Vakuumpumpen er selvsagt det tekniske hjertet i vakuumsystemet. Dens spesielle konstruksjon og kvalitet danner grunnlaget for ytelse og effektivitet. Disse egenskapene avgjør også i stor grad livssykluskostnadene.

Varmegjenvinning
Som de fleste maskiner, omdanner vakuumpumper kinetisk energi til varmeenergi under drift. Spillvarmen kan brukes med varmegjenvinningssystemer til å forbedre energibalansen betydelig og slik redusere kostnader.

Styring
Vakuum kan ikke skrus av og på som elektrisitet. Selv den kraftigste vakuumpumpen trenger en viss tid for å trekke ut en gitt mengde luft. Effektivt vedlikehold av et definert vakuumnivå krever visse forberedelser. For å sikre det nødvendige vakuumet med største nøyaktighet, må styresystemet til vakuumsystemet derfor være optimalt tilpasset produksjonsprosessen. I tillegg til prosesstabilitet påvirker en slik optimalisering naturligvis også effektivitet og ikke minst produktkvalitet.

Sentralisering
En egen vakuumpumpe er som regel installert i hver maskin eller hvert system der vakuum kreves. I mange produksjonsbedrifter er det ofte flere slike enheter. En sentral vakuumforsyning kan ofte føre til betydelige besparelser i energiforbruk og vedlikeholdsarbeid. Sentralisering kan derfor øke effektiviteten.

Kompetanse
Sist, men ikke minst: Samspillet mellom de ulike faktorene krever et helhetlig perspektiv og systematisk analyse. Spesifikk kompetanse er derfor nødvendig for å finne det optimale effektivitetsnivået for vakuumteknologi.

Kun teoretisk? I dette praktiske eksempelet kan du lese mer om hvordan billeverandøren, Röchling, har redusert energikostnadene relatert til sin vakuumteknologi med 95 prosent.

De viktigste aspektene ved en effektiv vakuumforsyning er tydelig presentert i vår brosjyre "5 Elements of Efficiency: Vakuumkonsepter – en ny betydning av effektivitet". Den gir brukere og systemplanleggere en grunnleggende orientering om utforming og optimalisering av deres vakuumsystemer. Vi anbefaler imidlertid at du kontakter en vakuumspesialist dersom du ønsker å gå mer i detalj. Buschs eksperter tilbyr en VacuumAudit til dette formålet. Dette inkluderer en analyse av eksisterende utstyr og behov, som så danner grunnlag for konkrete anbefalinger.

Er du interessert? For mer informasjon, kontakt din lokale Busch salgsingeniør eller ta en titt på www.buschvacuum.no/5e.


„Efficiency in Vacuum" er også tilgjengelig som nyhetsbrev!

Abonner nå, og lær nye og interessante ting om effektiv vakuumgenerering.

ABONNER

Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss