Juridisk merknad

Ansvarsfraskrivelse

1. Innhold
Forfatteren forbeholder seg retten til ikke å være ansvarlig for aktualiteten, riktigheten, fullstendigheten eller kvaliteten av informasjonen i som oppgis. Krav i forbindelse med skade forårsaket av bruk av informasjon oppgitt, inkludert enhver form for informasjon som er ufullstendig eller feil, vil derfor bli avvist. Alle tilbud er ikke-bindene og uten ansvar. Deler av sidene eller den fullstendige publikasjonen, inkludert alle tilbud og informasjon, kan utvides, endres eller delvis eller fullstendig slettes av forfatteren uten videre kunngjøring.

2. Referanser og koblinger
Forfatteren er ikke ansvarlig for noe innhold som er koblet til eller referert til fra disse sidene, med mindre han har fullstendig kunnskap om ulovlig innhold og kan forhindre at besøkende på hans nettsted går inn på disse sidene. Hvis det oppstår noen form for skade ved bruken av informasjonen deri, er kun forfatteren av de respektive sidene ansvarlig, ikke den som har oppgitt en kobling til disse sidene. Videre er forfatteren ikke ansvarlig for oppslag eller meldinger publisert av brukere av diskusjonsforum, gjestebøker eller e-postlister tilgjengelig på siden.

3. Opphavsrett
Forfatterens intensjon var å ikke bruke noe kopibeskyttet materiale for publikasjonen eller, hvis ikke mulig, for å indikere kopiretten til det gjeldende objektet. Opphavsretten til ethvert materiale opprettet av forfatteren er forbeholdt.  Enhver duplisering eller bruk av slike objekter som bilder, diagrammer, videoer, lyder eller tekster i andre elektroniske eller trykte publikasjoner tillates ikke uten forfatterens godkjenning.