Busch som arbeidsgiver

Langsiktige mål er viktigere enn kortsiktig gevinst

Busch-selskapet ble grunnlagt som en familiebedrift i 1963
av Dr. Karl Busch og hans kone Ayhan Busch. Begge
grunnleggerne og deres tre barn jobber til daglig i selskapet
og representerer selskapets kontinuitet, langsiktighet og
bærekraft.

Busch-familien og de administrerende direktørene gjør seg
alltid tilgjengelig for medarbeidere. Flate hierarkier fører til
korte beslutningsveier og en åpen, uformell arbeidsatmosfære
for alle medarbeidere.

Selskapets finansielle posisjon er innrettet mot langsiktig vekst.
Vår ekspansjon finansieres med inntekter. På grunn av dette
er vi ikke avhengige av ekstern finansiering av banker, børser
eller rent profittorienterte investorer. Dette skaper et sikkert
og pålitelig miljø for både kunder og medarbeidere, og sikrer
at selskapets vekst ledsages av kontinuitet og innovasjon.


Image_03_Careers_Busch+as+Employer.jpg

Vi er avhengig av våre medarbeidere

Vi mener at støtte og oppmuntring av nye medarbeidere er
av avgjørende betydning. Dette reflekteres i selskapets motto:
"finn de beste og gi dem utfordringer". Vi tar sikte på å gi
nyansatte en omfattende innføring i selskapet og å gi dem
kontinuerlig videreutdanning og opplæring.

En høy grad av personlig engasjement og bredt ansvar i et
vennlig og samarbeidsvillig arbeidsmiljø danner det ideelle
grunnlaget for vellykket faglig utvikling.

Dette gjelder også for lærlinger og studenter. Vi setter listen
høyt, men ved å la våre lærlinger lære i henhold til deres
individuelle behov, hjelper vi dem å oppnå konsekvent
enestående eksamensresultater. Det er nevneverdig at
alle våre lærlinger er blitt ansatt i selskapet etter opplæringen.


Vi har lært at mangfold er viktig i selskapet. Av denne grunn ønsker
vi å rekruttere medarbeidere innenfor alle aldre og nasjonaliteter, og
gi dem en mulighet for personlig utvikling. Vi ansetter mennesker fra
neste 20 land i Maulburg-anlegget vårt i Tyskland alene.

Standard News

Siste nytt