Career-Icon.svg
Karrierer

Teamet vårt består i dag av mer enn 3000 spesialister i 42 land over hele verden, innen ulike fagfelt. Ingeniører er den største gruppen innenfor Busch-teamet, men vi er ute etter alle typer kvalifiserte, dedikerte arbeidere. Mer enn halvparten av Busch-medarbeiderne har vært i selskapet i mer enn 10 år. Det er gode grunner til dette.

Enten du ønsker å slutte deg til selskapet som praktikant, lærling, person med relevant utdanning eller fagmann, ser vi frem til din søknad!

Karrierer

Enten du ønsker å slutte deg til selskapet som praktikant, lærling, person med relevant utdanning eller fagmann, ser vi frem til din søknad!


Avansert vakuumteknologi brukes i nesten alle bransjer i dag – kjemikalie-, transport-, næringsmiddel-, treforedlings-, energiproduksjons-, halvleder- og solcelleindustrien,
for å nevne et par. Dette brede spekteret gjør at karrièrer i Busch er interessante og
varierte, ettersom arbeidet alltid er nytt og utfordrende.

Det store utvalget av programmer og den verdensomspennende kundebasen skaper stabilitet, ettersom selskapets suksess ikke er gjenstand for svingninger innenfor en
bestemt bransje eller et bestemt land. Vårt tydelige fokus på kunder danner et solid
grunnlag for selskapets vekst og utvikling av medarbeidere.

Teamet vårt består i dag av mer enn 3000 spesialister i 44 land over hele verden,
innen ulike fagfelt. Ingeniører er den største gruppen innenfor Busch-teamet,
men vi er ute etter alle typer kvalifiserte, dedikerte arbeidere. Mer enn halvparten
av Busch-medarbeiderne har vært i selskapet i mer enn 10 år. Det er gode grunner
til dette.

Enten du ønsker å slutte deg til selskapet som praktikant, lærling, person
med relevant utdanning eller fagmann, ser vi frem til din søknad!

Standard News

Siste nytt