Busch Service

Busch Service – alltid nær, uansett hvor du er

Med over 50 års bransjeerfaring har vi serviceteam med egne servicesentre og mobile serviceenheter i over 40 land rundt om i verden.

Busch' serviceteknikere får regelmessig opplæring i vedlikehold og service for alle vakuumpumper, kompressor og blåsere på markedet. De har de nødvendige sertifiseringene som kreves for å utføre vedlikehold i risikofølsomme områder.

Spesialiserte Busch-team og servicesentre kan utføre service på pumper og systemer som brukes i prosesser som behandler miljø- eller helsefarlige stoffer hvor som helst i verden.


Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
Servicetelefon
+47 64 98 98 48 Kontakt oss
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
Servicetelefon
+47 64 98 98 48 Kontakt oss

Sikkerhet og tilgjengelighet for bruksområder relatert til vakuum og overtrykk

Dra nytte av service
Vakuumpumper og -systemer, samt kompressorer og blåsere er viktige komponenter i mange produksjonsprosesser. Det er derfor tilgjengelighet, pålitelighet og effektiv funksjon er så viktig. Og det er derfor vi setter høye krav til kompetanse hos våre serviceteknikere og kun bruker originale reservedeler fra Busch.

Til tross for at vedlikeholdsfrie og lite vedlikeholdskrevende komponenter er tilgjengelige i dag, har mange produksjonsprosesser behov for en grad av sikkerhet og tilgjengelighet som handler om mer enn behovet for enkeltkomponenter. Krav til sikkerhet og tilgjengelighet for hele systemer kan kun imøtekommes ved at overhalings- og vedlikeholdsprosedyrer tilpasses individuelt, basert på spesifikke produksjonsprosesser.

Velge riktig partner

Gjennom vår eget globale servicenettverk tilbyr vi servicetjenester på vakuumpumper, vakuumsystemer, kompressorer og blåsere som kun bruker originale reservedeler fra Busch. Vår filosofi er å se utover den enkelte vakuumpumpen eller kompressoren og fokusere på leveransen av vakuum eller overtrykk for å garantere høyest mulig grad av systemtilgjengelighet.

Vi fokuserer på vakuumtilførsel og sørger for at kundene våre ikke utsettes for risiko som følge bruk av uautoriserte deler ved å sjekke at alle komponentene i systemet har det samme vedlikeholdsnivået og ved å utføre nødvendig vedlikeholdsarbeid på en synkronisert måte.

Busch tilbyr generelt servicetilbud for alle vakuumpumper, kompressorer og blåsere på markedet.


Busch Service på tvers av alle industrier
Hvis service må synkroniseres med tidsplaner for produksjon eller generelt vedlikehold, eller krever spesielle sertifiseringer, noe som for eksempel er tilfellet ved vedlikehold offshore eller ved håndtering av giftig forurenset utstyr, kan Busch levere riktig service til riktig tid, over hele verden.

Alltid tilgjengelig
Produserer du over flere skiftordninger, i forskjellige tidssoner, og ønsker tryggheten om at du kan nå Busch døgnet rundt? Ikke noe problem. På forespørsel garanterer vi tilgjengelighet for servicetekniker døgnet rundt, syv dager i uken.
 

Busch-Service-Worker.jpg

Krev den servicen du trenger

Som din leverandør av vakuum- og overtrykkprodukter er det vår oppgave å gi deg smidig service for alle dine behov. Dette inkluderer råd om hvordan du kan forhindre prosessavbrudd, samt rask og pålitelig fjerning av eventuelle defekter. Hvis en telefonkonsultasjon ikke løser problemet, vil vi analysere eller reparere vakuumpumpen, kompressoren eller blåseren, enten på stedet eller ved et av våre servicesentre.

For å minimere nedetid i disse situasjonene har vi en passende erstatningsenhet tilgjengelig for deg – uansett hvor du er i verden. Forebyggende vedlikehold er imidlertid nøkkelen til en jevn produksjonsflyt. Det er derfor vi tilbyr deg vedlikeholdsløsninger som er spesielt tilpasset dine driftsbehov. Vi utvikler omfanget og innholdet i arbeidet sammen med deg.

Dra nytte av vår ekspertise og erfaring
Takket være vårt nettverk av Busch-servicesentre kan vi stole på ekspertisen som er opparbeidet gjennom installasjon av tusenvis av vakuumpumper, vakuumsystemer, kompressorer og blåsere. Busch' serviceteknikere utfører service på alle vakuums- og overstrykkssystemer på markedet ved å gjennomføre jevnlig opplæring for nye systemer og bruksområder. Vi har en egen gruppe for teknisk støtte, som hjelper til med å analysere servicebehov innen ulike bruksområder, og som definerer Busch' standarder for service og opplæring rundt om i verden.
 


Servie-Page-Worker2.jpg

Standard News

Siste nytt