Removal-Icon.svg
Fjerning

Lær mer om bruken av vakuum/overtrykk i fjerneprosesser som vakuumfjerning av kloakk, fjerning av avfall i matbearbeiding, sentralstøvsugingsenheter og mye mer.

Fjerning med vakuum

Hvor brukes vakuum i fjerningsprosesser?
Vakuum brukes til et vidt spekter av bruksområder der biprodukter må fjernes. Disse bruksområdene varierer fra kjøttbearbeidingsindustrien – f.eks. fjerning av avfallsprodukter som ryggmarg og hønsefjær fra kadavere – til trevirkeindustrien, for eksempel for å fjerne sagflis.

Vakuumteknologien som anvendes i disse bruksområdene beror på pumpehastigheten som kreves og trykkforskjellen eller endetrykket som kreves. Vifter og en rekke forskjellige vakuumpumpeprinsipper brukes konsekvent på disse områdene. Valget av riktig separatorteknologi er viktig for å sikre at produktene som er fjernet ikke kommer i kontakt med vakuumpumpen eller -viften.

Hvilke Busch-teknologier er spesielt godt egnet til fjerningsprosesser?
Vakuumpumpene og viftene som er best egnet til fjerningsprosesser, bestemmes av materialene som skal ekstraheres og tilleggsfaktorer som transportmetode og avstand. Utvalget av egnede vakuumpumper og vifter er tilsvarende bred.

Mink klovakuumpumper brukes alltid i tilfeller der relativt tørre eller delikate materialer skal fjernes og/eller transporteres. Det kontaktfrie Mink klodriftprinsippet krever ingen driftsvæske, slik at dette blir den mest økonomiske av vakuumgenereringsmetoder som er egnet for et vidt utvalg av bruksområder.

I tillegg til Mink klovakuumpumper, brukes også de utprøvde
R 5 roterende lamellvakuumpumpene når det kreves høyere vakuumnivåer. Disse robuste vakuumgeneratorene er oljesmurt
og finnes i vanndampresistente utgaver. De er best egnet for ekstrahering av fuktige, våte og tunge materialer.


Hvis relativt høyvolum- strømningstransport kreves, ville førstevalget være en Samos sidekanal- eller Tyr blåser. Ytelsen til disse tørrkomprimerende viftene er imponerende, og det brede utvalget av størrelser og varianter som er tilgjengelige betyr at de brukes i et vidt utvalg av bruksområder.

Alle våre vakuumpumper og vifter kan utstyres med et omfattende utvalg
av separatorenheter for å sikre fullstendig separasjon av de ekstraherte materialene og transportluften.

 Eksempler på bruken av vakuum til fjerningsprosesser:
 

  • Fjerning av kloakk – Vakuumfjerning av vått avfall fra passasjerfly og skip
  • Fjerning av avfall – I matbearbeiding
  • Sentralstøvsugingsenheter – For effektiv støvsuging
  • Fjerning av kroppsvæske – Under tannlege- og kirurgiske prosedyrer
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss

Standard News

Siste nytt