Transport av vått avfall

Vått avfall-systemer for avhending av vått avfall og rester har mange bruksområder: hoteller, sykehus, kantiner, slakterier, fiskeforedlingsbedrifter og cruiseskip gjør omfattende bruk av avhendingsenheter for vått avfall. Avfallsmaterialet transporteres av vakuumtransportøren til en mottaksbeholderen, der det strimles, homogeniseres og oppbevares for senere henting. Innsamlingen skjer vanligvis med tankvogn, og overføringen fra mottaker til tankvognen gjennomføres også av vakuumtransportøren. Systemet er hygienisk, effektivt og miljøvennlig, da avfallet kan gjenvinnes for å produsere biogass, dyrefôr eller gjødsel.

Anbefalte modeller: Mink klo- og R 5-roterende lamellvakuumpumper, Samos sidekanal- og Tyr blåsere.

Vennligst ta kontakt med oss for en analyse av dine behov.


Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss

Standard News

Siste nytt