Pneumatisk sugetransport av mat

Pneumatisk sugetransport gir en effektiv og kontaminant-fri måte å transportere matvarer på i frittflytende granulat- eller pulverform. Produktene fluidiseres av luftstrømmen som genereres av vakuumpumpen, og beveger seg fritt langs rørledningene til destinasjonen.

Vakuumtransportører har mange anvendelser i kaffebearbeidingsindustrien: kaffebønner levert via veitransport ekstraheres i siloer av vakuumtransportører, og påfølgende overføringer til brennerenheten, maleutstyret og pakkeanlegget bruker samme metode.

Vakuumtransportører er spesielt godt egnet for kaffebearbeiding, da ingen avleiringer blir liggende igjen i rørene – det samme systemet kan brukes til forskjellige varianter og blandinger av kaffe. Det lave lufttrykket i transportøren reduserer kontakten mellom malt kaffe og atmosfærisk oksygen, og bevarer dermed produktaromaen. Om ønskelig kan transportmediet være en nøytralgass som CO2, slik at produktkvalitet og ferskhet bevares ytterligere.

Anbefalte modeller: Mink klo- og R 5-roterende lamellvakuumpumper, Samos sidekanal- og Tyr blåsere.

Vennligst ta kontakt med oss for en analyse av dine behov.


Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss

Standard News

Siste nytt