Evacuation-Icon.svg
Evakuering

Lær mer om bruken av vakuum ved evakuering, som formevakuering, varmebehandlingsprosesser, herding og mye mer.

Evakuering med vakuum

Hvor brukes vakuum i evakueringsprosesser?
Evakuering av beholderer, dvs. ekstraheringen av luft eller gass fra lukkede beholdere, er ett av de vanligste bruksområdene for vakuumteknologi. Disse bruksområdene er konsekvent svært allsidige.

Evakuering forstås vanligvis som tømming av et fysiske rom for gass, i de fleste industrielle anvendelsene av omgivelsesluft. Evakueringskammere brukes i forskjellige anvendelser til å gjennomføre produksjons- eller testprosesser som ville vært forhindret ved forekomsten av omgivelsesluft, eller i noen tilfeller av forekomst av oksygen.

Nivået av vakuum som kreves varierer mellom anvendelsesområder, fra lavt vakuum for sentralstøvsuging eller renrom til høyvakuum f.eks. for silisiumbelegg i halvlederproduksjon.

Hvilke vakuumløsninger fra Busch er spesielt godt egnet for evakueringsprosesser?
Et vidt spekter av bruksområder involverer evakueringen av beholdere, og utvalget av vakuumpumper som finnes for disse bruksområdene er like allsidig. Sentrale faktorer som må
vurderes ved valg av vakuumgenerator inkluderer volumet som skal
evakueres og ønsket trykk i beholderen. Nesten alle vakuumpumpene i vårt produktutvalg kan brukes til å oppfylle krav av denne typen.

R 5 roterende lamellvakuumpumper brukes i mange forskjellige evakueringsprosesser, der de utmerker seg på grunn av påliteligheten i drift og robustheten. Dette er én grunn til at R 5 vakuumpumper er den foretrukne løsningen for installasjon i vakuumsystemer som evakuerer beholdere på sykehus.

Mink klovakuumpumper er praktisk talt vedlikeholdsfrie på grunn av den kontaktfrie, oljefrie driften. Disse energisparende vakuumgeneratorene brukes konsekvent i evakueringsprosesser som involverer prosesser i lavvakuum-området.


COBRA-skruevakuumpumper er spesielt godt egnet for bruksområder
som involverer ekstraheringen av korroderende eller eksplosive gasser. Tørrskrueteknologien som brukes av COBRA-vakuumpumper tillater at
høye vakuumnivåer oppnås.

For høyvakuum-evakueringsprosesser anbefaler vi bruk av R 5- eller COBRA-vakuumpumper kombinert med Roots vakuumboostere fra Puma- eller Panda-serien. For små volumer anbefaler vi evakuering med Zebra roterende lamellvakuumpumper. Andre pumpekombinasjoner egnet for høyvakuum-evakueringsprosesser inkluderer Turbo turbomolekylære eller Rangu diffusjonsvakuumpumper.

Vanlige eksempler på evakuering:
 

  • Vakuumpakking - evakuering av pakkekammere (se "Pakking med vakuum")
  • Karvakuumsystemer - permanent opprettholdte vakuumnivåer i vakuumbeholdere
  • Varmebehandling - evakuering av vakuumovner
  • Overflatebelegg - evakuering av beleggskammere
  • Formevakuering - kvalitetoptimering i mange formstøpingsprosesser
  • Romsimulering - evakuering av romsimuleringskammere
  • Overføringskammere - brukes i skiveproduksjon
  • Prosesskammere - brukes hovedsakelig i skiveproduksjon
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss

Standard News

Siste nytt