Avlufting av sjøvann

Sekundær gjenoppretting ved hjelp av vanninjeksjon er en vesentlig funksjon i råoljeproduksjon, og ofte en avgjørende faktor i å oppnå og ivareta økonomisk bærekraftige produksjonsmengder. Vannet som brukes må avluftes for å fjerne oksygen, som ville ha en negativ påvirkning på sulfatfjerningsystemene. Vakuumavlufting er metoden som brukes oftest i olje- og gassindustrien i dag: pakkede tårn evakueres kontinuerlig av et vakuumsystem, som ekstraherer oksygen og andre gasser. Vanligvis brukes to stadier med massetransportpakking.

Vakuumpumpesystemene Dolphin væskering er ideelt egnet for dette bruksområdet, da den robuste konstruksjonen tillater bruk i fiendtlige miljøer som offshore-borerigger.


Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss

Standard News

Siste nytt