Avlufting av mineralvann

Produsenter av mineralvann og andre drikkevarer krever at produktene deres inneholder en presis mengde med oppløst karbondioksid, selv om mengden av CO2 i kildevannet kan variere. For å overvinne dette problemet kreves flere prosesser: CO2 ekstraheres først fra kildevannet via et vakuumavluftingssystem, kjøles deretter og kondenseres, og føres til slutt inn igjen i nøyaktige mengder til sluttproduktet i tappestadiet. Konsekvent produktkvalitet blir dermed sikret.

Mink tørrklo-vakuumpumper er ideelt egnet for avluftingssystemer som dette, da de opererer uten vann eller olje og dermed ekskluderer muligheten for produktkontaminasjon.


Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss

Standard News

Siste nytt