Degassing-Icon.svg
Avgassing

Lær mer om bruken av vakuum ved avgassings- og avluftingsprosesser, som ved mat- og drikkevareproduksjon, plastekstrudering, produksjon av legering av høy kvalitet, oljeproduksjon, og mye mer.

Avgassing med vakuum

Hvor brukes avgassingsprosesser?
I mange industrier er avgassing av væske, pastalignende og fuktige produkter ett av de viktigste bruksområder i moderne vakuumteknologi. Gasser, damp og fuktighet fjernes under vakuum fra det behandlede materialet, og gir bedre produktkvalitet.

Avgassing av plast under ekstrudering er et eksempel: fordampet fuktighet og gasser fordrevet i smelteprosessen ekstraheres direkte fra ekstruderingsskruesonen og gir produktet betydelig bedre struktur og fysiske egenskaper. Vi tilbyr et standardisert utvalg av vakuumpumpesystemer beregnet spesielt på ekstruderingsprosesser, som inkluderer separator-/filterenheter for å kondensere den ekstraherte dampen og gassene. Våre prosjektingeniører vil beregne dine krav og anbefale et system som er nøyaktig avpasset ditt ekstruder-gjennomløp og råmateriale.

Hvilke vakuumløsninger fra Busch er spesielt godt egnet for avgassingsprosesser?
Vi tilbyr vakuumløsninger for alle avgassingsprosesser. Kundene våre stoler på våre kvalitetsprodukter og tiår med erfaring i alle områder av avgassing. Til bruk for avgassing i matproduksjonsindustrien tilbyr vi et vidt spekter av vakuumpumper, som kan optimeres for enhver prosess og som oppfyller de strengeste krav til hygiene. Ett område der vakuumsystemene er gjenstand for spesielle krav er stålavgassing: De høye damp-/gasstemperaturene og høyere støvnivåer gir spesielle problemer. Systemene våre kan operere i dette fiendtlige miljøet, da de kjører helt tørt og bruker den nyeste teknologien. Våre systemers energieffektivitet overgår det konkurrentene våre kan tilby. 


 

Avhengig av de tekniske kravene til avgassingsprosessen din, er
R 5 roterende lamellvakuumppumper, Mink klovakuumpumper eller
COBRA skruevakuumpumper modellene som er best egnet. For
avgassing av plast er Plastex avgassingssystemer det riktige valget.


Eksempler på Busch vakuumteknologi til bruk i avgassing:

 

  1. Avlufting av pasta og fuktige materialer – Matproduksjon
  2. Avgassing av plast – Plastekstrudering
  3. Avgassing av stål – Produksjon av legering av høy kvalitet
  4. Avlufting av sjøvann – Oljeproduksjon
  5. Avlufting av mineralvann – Produksjon av drikkevarer
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss

Standard News

Siste nytt