Plasma-coating

En partikkelblandings plasmatilstand beskrives ofte som en materies fjerde aggregattilstand. Under normalt trykk dannes det plasma kun dersom en gass oppvarmes til en temperatur som er høy nok til å omforme molekylene til ioner og elektroner. Men ved veldig lave trykk kan plasma dannes uten høye temperaturer.

Coating-teknologien bruker plasma for å påføre tynne lag med aktivt materiale, for eksempel for å produsere et speil eller for å påføre et ikke-klebende belegg på en komponent.

Relativt ømfintlige materialer, som plast, gummi og naturfibre egner seg ikke for prosesser med høy temperatur. For å belegge slike materialer brukes en lavtrykksplasma, som er aktiv ved temperaturer mellom 40°C og 120°C. Elementene rengjøres grundig og plasseres i et kammer, som så evakueres. Vakuumsystemet som gir de middels og høye nivåene som trengs må være fullstendig pålitelig, og egenskapene må tilpasses til coating-prosessen.


Deretter tilsettes en prosesseringsgass – for eksempel argon – til kammeret. Gassen utsettes så for høyfrekvens, mikrobølger eller elektrisk energi, som tenner en plasmaflamme. Den splitter coating-materialet i små partikler, som deretter akselereres. Partiklene påvirker elementene i kammeret med høy energi og dannes et jevnt lag. Plasmaens flyktige biprodukter fjernes av vakuumpumpen og kan ved behov nøytraliseres av en gassavskiller.


En rekke Busch-produkter kan brukes for å generere middels og høye vakuumnivåer som trengs for plasma-coating. Mange varianter i COBRA-serien med lamellvakuumpumper har vist seg å være særlig egnet, også i kombinasjon med en Panda Roots vakuumpumpe. For mindre plasmacoating-anlegg med slusesystemer kan man bruke Fossa spiralvakuumpumper for prosesseringskammeret, kombinert med Zebra skovlhjuls- og Turbo molekylære vakuumpumper.

Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss

Matchende produkter

Standard News

Siste nytt