Coating-Icon.svg
Belegg

Lær mer om bruken av vakuum ved bruk av belegg, som fysisk og kjemisk dampavsetning og mye mer.

Belegg under vakuum

Hvor kan vakuum brukes i belegningsprosesser?
Vakuum spiller en avgjørende rolle i mange belegningsoperasjoner der metall, plast eller glass avleires i dampform. Disse prosessene ville i mange tilfeller ikke ha latt seg gjennomføre uten vakuum. Middels eller høyt vakuum tilføres kammeret for evakuering av den ved innledningen av prosessen. Deretter ekstraheres reaksjonsgasser eller faste råmaterialer fordampes.

Alle disse prosessene har et felles krav: et fullstendig pålitelig medium eller høyt vakuum i kammeret som stemmer nøyaktig med belegningsprosessen. Slike belegningsoperasjoner utføres for å endre materialets overflateegenskaper, som hardhet eller resistens mot korrosjon. Vakuumbelegg kan også brukes til å forbedre materialets klebeevne eller fukteegenskaper, eller til å gjøre overflatene permanent hydrofobe eller hydrofile.

Våre vakuumsystemer leveres med spesialtilpassede komponenter
for alle typer vakuumbaserte belegningsprosesser.

Hvilke vakuumløsninger fra Busch er spesielt godt egnet for belegningsprosesser?
Vårt produktutvalg inkluderer et stort antall forskjellige vakuumløsninger for belegningsprosesser, og vi leverer
individuelle pumper eller fullstendige vakuumsystemer.


COBRA-skruevakuumpumper er ideelt egnet for disse bruksområdene, og
er en utprøvd standardløsning for mediumvakuum i kombinasjon med Roos vakuumboostere.

Det store antallet varianter av både COBRA- og Roots-vakuumboostere gjør det mulig å utvikle vakuumsystemer så de passer nøyaktig til prosessen. For høyvakuumbruksområder tilbyr vi Turbo turbomolekylære vakuumpumpe- og Rangu diffusujonsvakuumpumpeserien, som i kombinasjon med en forpumpe kan konfigureres til å passe nøyaktig til belegningsprosessen.

 Eksempler på Busch vakuumteknologi i belegningsprosesser:

 

Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss

Matchende produkter

Standard News

Topic News
  • Verdens største VPS-beleggingssystem med tørrvakuumteknologi
    Firmaet Medicoat AG company har nå levert verdens største Vacuum Plasma Spraying (VPS)-påleggingssystem til et amerikansk forskningsinstitutt. VPS er en påleggingsprosess hvor overflater kan...

Standard News

Siste nytt