Lufting av slamtanker

Lufting av slamtank er en bakteriell prosess som fjerner fysiske, kjemiske og biologiske kontaminanter fra avfallsvann, og fremkaller rent vann og fast avfall. Luft eller oksygen pumpes gjennom kildeavfallsvannet, og stimulerer den bakterielle renseprosessen. Bakteriene oksiderer biologisk materiale og fjerner fosfater, karbondioksid, ammoniakk og nitrogen. Når avfallsvannet har fått tilstrekkelig behandling, overføres den klarede likøren til bunnfellingstanker. Vannet som ekstraheres fra disse bunnfellingstankene gjennomgår vanligvis ytterligere behandling før bruk. Det separerte faste avfallet kan sendes til avhending eller brukes som drivstoff for å produsere energi.

Mink klokompressorer er ideelt egnet til bruk ved lufting av slamtanker.


Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss

Standard News

Siste nytt