Lufting av biofiltere

Biofiltrering er en biologisk vannbehandlingsprosess som ofte brukes i fiskeoppdrettsindustrien. Prosessen utføres av naturlig forekommende bakterier i to stadier: aerobe bakterier brukes først til å konvertere ammoniakk til nitritter, deretter konverterer andre bakterier nitrittene til nitrater. Nitrater er mye mindre toksiske, og tolereres i moderate mengder av de fleste fiskearter. De aerobe bakteriene i biofilteret tilføres via luft med vifte eller kompressor.

Tyr blåsere og Samos sidekanalblåsere er ideelt egnet til dette bruksområdet, da de kombinerer pålitelighet og presis levering.


Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss

Matchende produkter

Standard News

Siste nytt