Oppdater nettleseren din.

Det ser ut som du bruker en gammel versjon av nettleseren Microsoft Edge. For å få den beste opplevelsen med Busch sin nettside, vennligst oppdater nettleseren din.

Overrekkelse av «Innovation in Vacuum Busch Award»: Torsten og Werner Wagner, de to administrerende direktørene i WAGNER Group GmbH og dr. Karl Busch, grunnlegger av Busch Vacuum Solutions. Kilde: Busch Vacuum Solutions.

«Innovation in Vacuum Busch Award» for 2017 går til WAGNER Group GmbH

Nyskapinger innen vakuumteknologi med spesiell verdi for mennesker og miljø

WAGNER Group GmbH ble tildelt «Innovation in Vacuum Busch Award» for sine innovative brannvernsystemer. Den verdensomspennende spesialisten på vakuumteknologi deler ut denne prisen hvert år til selskaper som bruker vakuumteknologi på særlig nyskapende måter og dermed oppnår fordeler som kommer hele verden til gode.
I år gikk prisen til WAGNER Group GmbH, et selskap som utvikler brannvernsystemer som aktiveres før en brann i det hele tatt kan oppstå, og sørger dermed aktivt for å sikre en svært høy grad av sikkerhet. Ved å tilføre kontrollerte mengder nitrogen til et beskyttet område, holdes oksygennivået kontinuerlig på et nivå som ligger under eksplosjonsgrensen for en brann. Resultatet er at materialer blir uantennelige på grunn av for lite oksygen i atmosfæren. Disse innovative brannvernsystemene brukes alltid dersom det forventes at vannskade forårsaket av konvensjonelle sprinklersystemer kan finne sted. Brannvernsystemene egner seg blant annet i rom med elektronisk utstyr, som serverrom eller produksjonsrom, varehus og logistikksentre, museer eller arkiver. Selv det historiske Bolsjojteateret i Moskva og Elbphilarmonie-salen i Hamburg bruker denne teknologien.
Wagners hovedkvarter er i Langenhagen nær Hannover i Tyskland, og med 520 ansatte er selskapet blant de globale teknologilederne innenfor branndeteksjon og brannvern.
Wagner og Busch er forbundet gjennom et nært partnerskap.
Wagner og Busch er forbundet gjennom et nært partnerskap. Busch har helt fra begynnelsen av støttet WAGNER Group under utviklingen av brannvernsystemene med egnet VdS-godkjent vakuum og overtrykkteknologi (VdS er en uavhengig tysk inspeksjons- og sertifiseringsinstitusjon for brannvern og sikkerhet).
I dag forsyner de kombinerte systemene MINK klovakuumpumper og kompressorer nødvendig vakuum og overtrykk og bruker en spesiell prosess for å bryte ned omgivelsesluften til nitrogen og oksygen direkte på stedet. Sammenlignet med konvensjonelle oksygenreduksjonssystemer, kan drifts- og energikostnadene dermed reduseres med opptil 80 prosent med støtte fra Mink-teknologien.
På en seremoni i Maulburg i Tyskland, hvor Busch Vacuum Pumps and Systems har sitt hovedkvarter, overrakte dr. Karl Busch prisen til selskapets grunnlegger og administrerende direktør Werner Wagner og hans sønn Torsten Wagner. I talen understreket dr. Karl Busch likhetene mellom de to familiebedriftene og lovpriset de siste årene med samarbeid så langt.