Bewezen technologie, bewezen design –
ga voor de beste oplossing

R 5 RA 0063 / 0100 F

Robuust en bedrijfszeker
zijn de voornaamste eigenschappen van de R 5 draaischuifvacuümpompen. Dat is mede een reden waarom de beproefde techniek van Busch zich al lang als industriestandaard heeft weten te handhaven. Meer dan 2,5 miljoen van deze vacuümpompen worden dagelijks wereldwijd in de industrie gebruikt.

Bedrijfszeker en economisch 
Het draaischuifprincipe wordt door Busch al vijftig jaar doorontwikkeld en geoptimaliseerd. Behalve op de bedrijfszekerheid ligt de focus op de rentabiliteit. Hoge rendementen en energie-efficiënte aandrijvingen zijn het resultaat van deze ontwikkelingen.

Toepassingsgericht
Een hoog aanzuigvermogen, ook in lage drukbereiken, en daardoor snelle evacuatietijden vormen het kenmerk van de R 5 vacuümpompen. De hoog belastbare rotorschuiven garanderen een lange levensduur en de speciaal ontwikkelde olienevelfilterpatronen maken een uitstekende olieafscheiding mogelijk.

Onderhoudsvriendelijk 
Het onderhoud kan eenvoudig worden uitgevoerd. Behalve het vervangen van de olie en het omwisselen van de filters op de aangegeven onderhoudsintervallen is nauwelijks verder onderhoud nodig. R 5 draaischuifvacuümpompen zijn synoniem met moderne en energie-efficiënte vacuümopwekking in de meest verschillende toepassingen, waar ook in de industrie. Of het nu om discontinu of continubedrijf gaat: op de R 5 kan men vertrouwen. De R 5 serie omvat veel meer dan de hier beschreven compacte uitvoeringen. Voor bijzondere toepassingen zoals het verpompen van zeer vochtige gassen of dampen, of voor het afzuigen van zuurstof of explosieve gassen zijn er speciale R5 uitvoeringen beschikbaar.

R 5 rotary vane vacuum pumps are known throughout the industry for modern and energy-efficient vacuum generation suitable for all kinds of applications – whether being used intermittently or around the clock, you can rely on the R 5.

The R 5 series includes many more models than described here. Specialised types of R 5 are available for certain applications such as pumping of very wet gases and vapours, or discharging of oxygen or explosive gases.


R 5 – Bedrijfszeker en beproefd. Meer dan 2,5 miljoen pompen wereldwijd.

Wilt u meer weten?
We geven u graag meer informatie. Contact Busch Nederland:
+31 (0)348 46 23 00 Neem contact met ons op

Technisch ontwerp
Het draaischuifprincipe maakt een technisch eenvoudige constructie van de vacuümpompen mogelijk. Het constant hoge vacuümniveau in continubedrijf wordt gegarandeerd door de oliecirculatiesmering, de exact op elkaar afgestemde materialen en de zeer moderne en precieze fabricage. Voor een zuivere, olievrije lucht zorgt de standaard aangebouwde olieafscheider met zijn uitgekiende afscheidingssysteem met geïntegreerde olieterugvoer. Uitgerust met een gasballastventiel (optie) kan ook een grotere hoeveelheid damp worden verpompt. Een terugslagventiel in de aanzuigopening verhindert dat er bij stilstand van de vacuümpomp lucht naar de vacuümkamer terugstroomt. De aandrijving vindt plaats door een rechtstreeks gekoppelde standaardmotor met efficiëntieklasse IE2.

Accessoires/opties

  • Gasballastventiel
  • Verschillende aanzuigfilters
  • Manometer filterweerstand
  • Schakelaar oliepeil
  • Vacuümregeleenheid
  • Vacuümpompoliën voor alle
    toepassingen
  •  

R 5 RA 0063/0100 F
R 5 RA 0063/0100 F
Aanzuigvermogen

Lucht van 20 °C. Tolerantie: ± 10%

50 Hz 60 Hz
Aanzuigvermogen
Technische gegevens R 5 RA 0063 F R 5 RA 0100 F
Nominale pompsnelheid m3/h 50 Hz 63 100
Einddruk hPa (mbar) 0,1 0,1
Nominaal motor vermogen kW 50 Hz 2,0 2,7
Energieverbruik op 100 mbar kWh 50 Hz 1,3 1,9
Energieverbruik bij einddruk kWh 50 Hz 0,7 1,2
Nominaal motor toerental min-1 50 Hz 1500 1500
Geluidsniveau (ISO 2151) dB(A) 50 Hz 64 65
Olievulling l 2 2
Gewicht ca. kg 55* 73*
Afmetingen (L x W x H) mm 627 x 406 x 290* 701 x 406 x 290*
Gasinlaat /-uitlaat G 1 ¼" / G 1 ¼" G 1 ¼" / G 1 ¼"
* values may vary slightly due to different motor versions

Downloads

R 5 RA 0063 / 0100 F

Standard News

Laatste nieuws