Energiebesparende zuurstoftoevoer in beluchtingstanks

Voor het zuiveren van rioolwater worden door waterschappen rioolwaterzuiveringsinstallaties gebruikt. Het vuile water wordt in de installatie in een aantal stappen gezuiverd. Als onderdeel van het secundaire zuiveringsproces, de biologische zuivering, wordt afvalwater gemengd met slibvlokken om actief slib te creëren. In de beluchtingstank vind dan aeobe zuivering plaats.. Met rootsblowers wordt het afvalwater belucht om zo de micro-organismen van zuurstof te voorzien. Speciaal voor deze toepassing heeft Busch Vacuümpompen en Systemen een nieuwe serie rootsblowers geïntroduceerd die een betrouwbare zuurstoftoevoer garanderen.
Waste_Water_Tyr_News_Web.jpg

Voor het toevoegen van zuurstof aan beluchtingstanks in rioolwaterzuiveringsinstallaties worden tegenwoordig vaak  mechanische rootsblowers gebruikt voor het genereren van overdruk. Met de nieuwe Tyr rootsblowers (afb. 1) wil Busch Vacuümpompen en Systemen nieuwe normen stellen voor deze toepassing. De wereldwijde specialist op het gebied van vacuüm- en persluchttechnologie kan bogen op meer dan 50 jaar ervaring in deze sector.


Afb. 1: Beluchtingskanalen in een gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie

Met zijn Tyr rootsblowers dekt Busch een debiet van 2,5 tot 73 kubieke meter per minuut bij een overdruk van 1 bar. Aangezien het runnen van een rioolwaterzuiveringsinstallatie voor waterschappen aanzienlijke kosten met zich meebrengt en omdat aerobe zuivering een groot energieverbruiker is, zijn beheerders van rioolwaterzuiveringsinstallaties en degenen die verantwoordelijk zijn voor de technologie gespitst op het besparen  van zo veel mogelijk energie om zo de bedrijfskosten te verlagen. Busch heeft daarnaast het bewezen draaizuigerprofiel verder ontwikkeld, waardoor een effectievere luchtcompressie mogelijk is met een ventilatorsnelheid die perfect op het debiet is afgestemd. Energiezuinige motoren van klasse IE3 zijn standaard ingebouwd en tevens geschikt voor frequentiegestuurd gebruik, waardoor de energie-efficiëntie nog verder toeneemt.

Bij het ontwerp van de Tyr rootsblowers is veel aandacht besteed aan compactheid en stille werking. Daardoor passen deze compacte units (afb. 2) perfect in kleine ruimten en is het geluidsniveau enorm verlaagd. Het gebruik van spiraalvormige, uiterst nauwkeurige tandwielkasten, geluidsisolerende in- en uitlaatfilters en efficiënte geluidsomkasting heeft ervoor gezorgd dat het geluid ten opzichte van conventionele blowers kon worden teruggebracht.


Afb. 2: Tyr rootsblowers in de machinekamer van een rioolwaterzuiveringsinstallatie

Tyr rootsblowers kunnen op verschillende manieren worden bestuurd. Ze kunnen door middel van een PLC worden verbonden met het besturingssysteem van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Als het continu gemeten zuurstofniveau in de beluchtingstank onder een ondergrens komt, wordt er automatisch een blower in werking gezet. Deze blijft ingeschakeld tot de bovengrens is bereikt. Voor grotere of voor meerdere beluchtingstanks kunnen er verschillende Tyr rootsblowers worden geïnstalleerd. Afhankelijk van de benodigde hoeveelheid zuurstof kunnen meerdere Tyr rootsblowers tegelijkertijd of om de beurt ingeschakeld worden om voor een gelijke verdeling van bedrijfsuren voor alle blowers te zorgen.

Voor frequentiegestuurde rootsblowers hoeft de zuurstoftoevoer niet geregeld te worden door de bedrijfstijd van de individuele blowers; deze kan door de snelheid en dus het gegenereerde debiet van een blower worden geregeld. Snelheidsregeling maakt een nauwkeurige afstemming van de zuurstoftoevoer in een beluchtingstank mogelijk. In de praktijk betekent dit dat de onder- en bovengrens dichter bij elkaar liggen.


Afb. 3: Tyr rootsblowers van Busch

Een eenvoudigere besturing zonder variabele frequentieaandrijving is ook mogelijk. Als er bijvoorbeeld twee identieke Tyr rootsblowers worden gebruikt om een beluchtingstank van zuurstof te voorzien, worden deze zo ontworpen dat ze samen voor een debiet zorgen die de hoogste mate van vervuiling aankan. Zo maakt de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Schlammersdorf-Vorbach in Duitsland bijvoorbeeld gebruik van twee Tyr rootsblowers. Beide blowers kunnen op volle of op halve snelheid n werken, dit hangt af van de benodigde hoeveelheid zuurstof .. Hierdoor is er geen frequentieregeling nodig en zijn er vier debietniveaus, waardoor nog meer energie kan worden bespaard.

De betrouwbaarheid en het gebruiksvriendelijkheid van de Tyr rootsblowers hebben beheerders van rioolwaterzuiveringsinstallaties helemaal overtuigd. Voor Jürgen Nass, Operations Manager van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in het Duitse Rheinfelden-Herten, zijn de voordelen zo klaar als een klontje: "De olieniveaus voor de tandwielkasten en lagers kunnen van buitenaf via kijkvensters worden gecontroleerd als de geluidsomkasting gesloten is. Olie kan gemakkelijk worden ververst, aangezien de olievulopeningen en olieaftapkranen eenvoudig toegankelijk zijn als de deur van de geluidsisolerende kast is geopend. Het inlaatfilter is zodanig aangebracht dat het er vanaf de voorkant uit kan worden genomen zonder dat de kans bestaat dat de blower vervuild raakt." Hij prees ook de betrouwbaarheid van de blower: "Na een jaar gebruik is er geen enkele storing geweest, laat staan een defect aan de blower."


Afb. 4: Kijkje in de geopende geluidsomkasting van een Tyr rootsblowers, met op de voorgrond de olievul- en olieaftapopeningen en de kijkvensters voor het olieniveau die vanaf de buitenkant zichtbaar zijn


Categorieën
Wilt u meer weten?
We geven u graag meer informatie. Contact Busch Nederland:
+31 (0)348 46 23 00 Neem contact met ons op