Editorial: Efficiëntie opnieuw gedefinieerd – nieuwe eisen voor productieprocessen vragen om nieuwe aanpak van efficiëntie

Editorial: Efficiëntie opnieuw gedefinieerd – nieuwe eisen voor productieprocessen vragen om nieuwe aanpak van efficiëntie

Vacuüm speelt een belangrijke rol in veel productie- en operationele processen. Vaak heeft het rechtstreeks invloed op de productiviteit en de kwaliteit van de producten. Het selecteren van de juiste vacuümcomponenten is niet de enige factor die optimale processtabiliteit, de hoogst mogelijke beschikbaarheid en het hoogst mogelijke niveau van economische efficiëntie bepaalt. Ook de perfecte afstemming van het vacuümsysteem op het specifieke proces is van cruciaal belang.

De elektriciteitskosten vormen een aanzienlijk deel van de totale uitgaven in veel industrieën. Tegelijkertijd stijgen in de meeste landen de prijzen voor elektriciteit. Aangezien een overgroot deel van de elektriciteit nog steeds wordt opgewekt door de verbranding van fossiele brandstoffen, speelt stroomverbruik ook een cruciale rol bij de berekening van de ecologische voetafdruk. Er zijn dus veel goede economische en ecologische redenen om het elektriciteitsverbruik te verminderen. Zelfs bedrijven met minder wettelijke vereisten voelen zich verplicht om rekening te houden met de energieaspecten, zodat ze ook concurrerend blijven in tijden van globalisering.

Energieverbruik en zakelijk succes

Het merendeel van de industriële processen zou volledig onmogelijk zijn zonder elektrische energie. Dus als het aankomt op het bezuinigen op energiekosten en verminderen van de ecologische voetafdruk is efficiënt gebruik van deze energie een topprioriteit. Het levert een rechtstreekse bijdrage aan het zakelijk succes van een bedrijf en, afhankelijk van de sector en het proces, kan het een beslissende factor zijn tussen overleven en falen. Een aanzienlijke optimalisatie van de energie-efficiëntie vereist een basisanalyse van het algemene proces. Factoren die energieverbruik verminderen zorgen meestal ook voor een algemene optimalisatie van de processen. Meer efficiëntie wordt vaak bereikt door processen die meer gestroomlijnd en eenvoudiger zijn, wat ook kan resulteren in aanzienlijke besparingen buiten de elektriciteitsrekening om. Tegelijkertijd neemt de stabiliteit en beschikbaarheid van het proces toe, net als de productiecapaciteit.

Dit is ook in lijn met het basisidee van de ISO-norm 50001, die een systematisch energiebeheer ondersteunt. Het doel hiervan is om energiekosten te verlagen en tegelijkertijd de uitstoot van broeikasgassen en andere ecologische effecten van energieverbruik te verminderen. Energiebeheer zal op deze manier een aanzienlijke bijdrage leveren aan de bescherming van het milieu en het klimaat.

Alle aspecten in de gaten houden

Voor een systematische aanpak is het vereist dat er met alle relevante factoren rekening wordt gehouden. Bij vacuümgeneratie komen er naast de selectie van de optimale vacuümpomp ook andere aspecten kijken, met name als certificering van het energiebeheer volgens ISO 50001 gewenst of vereist is. Welke warmte- en geluidsemissies zijn aanvaardbaar? Kan teruggewonnen warmte op praktische wijze worden gebruikt? Is centrale vacuümvoorziening mogelijk of zelfs noodzakelijk?

Het is belangrijk om de algemene efficiëntie over de gehele levensduur in aanmerking te nemen. Hierbij komen nog meer factoren kijken: overheadkosten voor planning en installatie, levenscyclus, betrouwbaarheid, frequentie van reparaties, overheadkosten voor bediening en training, ondersteuning door fabrikanten en leveranciers, schaalbaarheid, bedrijfsvloeistoffen en de verwijdering ervan alsmede overheadkosten voor onderhoud en tijdens stilstand. Een vacuümvoorziening die bestaat uit verschillende vacuümpompen in een aparte ruimte zorgt bijvoorbeeld voor eenvoudig onderhoud tijdens bedrijf, zonder de productie stil hoeven te leggen en zonder onderhoudswerkzaamheden in hygiënische gebieden.

Het optimaliseren van de efficiëntie op een manier die rekening houdt met al deze aspecten, kan aanzienlijke voordelen opleveren die ook invloed hebben op de balans van het bedrijf. Het is daarom de moeite waard om vacuümgeneratie in al zijn complexiteit te analyseren en gerenommeerde vacuümexperts bij het proces te betrekken.


"Efficiency in Vacuum" is ook verkrijgbaar als een nieuwsbrief!

Abonneer nu en kom regelmatig nieuwe en interessante dingen te weten over innovatieve en efficiënte vacuümtoepassingen.

ABONNEREN 

Wilt u meer weten?
We geven u graag meer informatie. Contact Busch Nederland:
+31 (0)348 46 23 00 Neem contact met ons op