Een installatie voor de behandeling van afvalwater aan boord - Cruiseschepen gebruiken vacuümsystemen voor afvalwater en voedselresten

Een installatie voor de behandeling van afvalwater aan boord - Cruiseschepen gebruiken vacuümsystemen voor afvalwater en voedselresten

Jaarlijks wordt er meer dan 4 miljard liter afvalwater geproduceerd op cruiseschepen. Vacuümsystemen zijn onontbeerlijk om ervoor te zorgen dat dit water op een milieuvriendelijke manier wordt verzameld en verwerkt.
01_Ship.jpg

Vacuüm bespaart spoelwater

Alhoewel een cruiseschip zich altijd op water bevindt, is schoon water om te wassen en koken een schaars goed dat een zeer economische omgang vereist. Er zou zo min mogelijk schoon water door de buizen moeten stromen, met name voor spoelprocessen. Op moderne schepen zoals die tegenwoordig door cruisemaatschappijen gebruikt worden, vormt vacuümtechniek de basis van de afvalverwijderingssystemen, juist om aan deze behoefte te voldoen. Scheepsbouwingenieurs verklaren dat dit 60% van het schone water bespaart.

Vijf decentrale systemen, die het afval-/zwarte water uit de toiletten onttrekken, zijn nu standaard op de nieuwe generatie cruiseschepen aanwezig. Daarnaast zijn er twee vacuümsystemen voor het natte afval uit de keukens, zoals afval gemengd met spoelwater dat wordt gevormd tijdens de maaltijdbereiding, en weggegooide voedselresten. Twee vacuümpompen in elk systeem genereren het benodigde vacuüm. Het vacuümbuizensysteem is ongeveer 15 km lang.

Afvalverbranding aan boord

Wanneer het afval alleen door de zwaartekracht door de gebruikelijke afvalbuizen afgevoerd zou worden, zouden voortdurende verstoppingen onvermijdelijk zijn. Vacuümsystemen voorkomen dit en daarnaast hebben de buizen een aanzienlijk kleinere diameter. De buisleidingen kunnen ook op vlakkere hellingen worden gemonteerd, wat ruimte bespaart. Ingenieurs benadrukken dat deze robuuste en betrouwbare systemen erg weinig onderhoud nodig hebben.

De voedselresten worden naar een centraal verzamelgebied geleid en eenmaal daar worden ze gedraineerd, kleiner gemaakt en in verscheidene processtappen gedroogd. Dit verschaft een turfachtige massa die erg goed brandt. Deze stof komt, samen met het rioolslib van de afvalwaterbehandeling en het resterende afval, terecht in het systeem voor afvalverbranding aan boord. De warmte die gegenereerd wordt, wordt gebruikt bij het eerdergenoemde droog proces. De as is schoon en steriel, en bevat geen organische stoffen. Deze kan in iedere haven van boord gehaald worden en op een geschikte stortplaats worden geloosd.

Geavanceerde afvalwaterbehandelingstechnologie

Zwart water van vacuümtoiletten, grijs water van wastafels, douches, keukens en wasfaciliteiten, evenals restwater van nat afval op de schepen; deze worden allemaal behandeld in een centraal afvalwaterbehandelingssysteem aan boord. Het is absoluut state-of-the-art, ook in vergelijking met systemen die aan land worden gebruikt. Het systeem gebruikt bacteriële culturen om de resten in een bioreactor te laten ontbinden. Wat er over blijft is, na grondige filtratie, van bijna dezelfde kwaliteit als drinkwater: het gezuiverde afvalwater voldoet aan de strengste internationale specificaties die momenteel van toepassing zijn op afvalwater van schepen. Daarnaast voldoet het ook aan de Duitse standaarden voor veilig grondwater. Op het land kan het dus onbelemmerd in rivieren en beken stromen en als het uiteindelijk de zee bereikt, heeft het geen negatieve gevolgen.

Busch levert wereldwijd vacuümsystemen voor maritieme toepassingen op zeer uiteenlopende gebieden: van cruiseschepen tot offshore olie- en gasplatformen.


De cruisebranche groeit en het aantal passagiers neemt al gedurende enkele jaren steeds toe. Ongeveer 22 miljoen mensen boekten in 2014 een reis op een cruiseschip, en de voorspelling voor de komende jaren laat zien dat deze trend aan zal houden. Volgens schattingen van de Amerikaanse milieubescherming (EPA) wordt er ongeveer 600.000 liter afvalwater per week geproduceerd op een schip met 3.000 passagiers. Daarbovenop is elke passagier verantwoordelijk voor max. 2,5 kg maaltijdresten per dag – dit is inclusief de resten die voor en na de bereiding ontstaan. Het gevolg hiervan is dat in keukens, waarin ten minste drie maaltijden per dag worden bereid voor de vele duizenden passagiers, vele tonnen nat afval achterblijft. Deze massa komt ongeveer overeen met het gewicht van een volwassen olifant per dag.


Abonneer u op de "World of Vacuum"-nieuwsbrief!
Abonneer u nu en blijf up-to-date met het laatste fascinerende nieuws op het gebied van vacuüm.

ABONNEREN