Gebruiksvoorwaarden & privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden

Busch biedt de informatie op www.buschvacuum.com en onderliggende sites aan op basis van de volgende voorwaarden. Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met deze voorwaarden. Alle inhoud en functies op deze website, waaronder tekst, grafische voorstellingen, iconen, logo's en afbeeldingen, zijn het exclusieve eigendom van Busch en zijn licentiegevers en zijn beschermd door internationale auteursrechten. Alle niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden. Wij bieden links aan naar websites van derden, waarvoor Busch geen verantwoordelijkheid aanvaardt. Op websites van derden zijn de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de betreffende websiteaanbieders van toepassing. Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken op het gebied van privacy en gegevensverzameling van dergelijke websites.
 

Privacybeleid

Busch verplicht zich ertoe de privacy te waarborgen van de persoonlijke gegevens die bij het bezoeken van deze website of een onderliggende website van Busch worden verzameld. Door deze website te gebruiken en persoonlijke gegevens te verstrekken gaat u akkoord met het gebruik van deze gegevens in overeenstemming met het volgende privacybeleid.

Gegevensverzameling en gebruik van IP-adressen
Door het contactformulier in te vullen verstrekt u persoonlijke gegevens aan Busch, zoals uw naam, aanhef, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonlijke gegevens worden alleen door Busch en zijn dochterondernemingen gebruikt om contact met u op te nemen en u de gevraagde informatie te verstrekken.

Als wij een IP-adres van uw computer ontvangen, gebruiken wij dit adres om het land van herkomst van het IP-adres te achterhalen, zodat u automatisch de contactinformatie van Busch in uw land of regio te zien krijgt. Als uw computer de informatie verstrekt, gebruiken wij de taalinstellingen van uw browser om u de inhoud van onze website (indien mogelijk) in dezelfde taal aan te bieden, ervan uitgaande dat dat de taal is waar uw voorkeur naar uitgaat.

Ook analyseren wij het gebruik van elke pagina (aantal klikken en klikvolgorde) om een idee te krijgen van de belangstelling voor de inhoud ervan en om onze website continu inhoudelijk en technisch te verbeteren. Hierbij herleiden wij het gebruik niet naar individuele IP-adressen. Wij gebruiken alleen gecumuleerde gegevens op basis van de gebruiksgegevens van alle bezoekers van de site.

Gebruikte tools voor gegevensanalyse
Busch gebruikt de software Google Analytics en de conversietrackingsoftware van Google Adwords.

1) Google Analytics
Google Analytics maakt gebruik van cookies, kleine tekstbestanden die op uw computer bewaard worden om een analyse van uw websitegebruik mogelijk te maken. De informatie over uw gebruik van deze website, die door het cookie gegenereerd wordt, wordt doorgaans naar een Google-server in de Verenigde Staten gezonden, waar deze informatie tevens opgeslagen wordt. Enkel in uitzonderlijke gevallen, die buiten onze macht liggen, wordt er een volledig IP-adres naar een Google-server in de Verenigde Staten gezonden, waar het vervolgens afgekort (geanonimiseerd) wordt. Google Analytics gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over website-activiteiten samen te stellen en ons verdere diensten te verlenen in verband met website- en internetgebruik. Het IP-adres dat vanaf uw browser verzonden wordt als deel van Google Analytics, wordt door Google niet samengevoegd met andere gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware overeenkomstig in te stellen. Bovendien kunt u voorkomen dat gegevens die door het cookie gegenereerd worden en verband houden met uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) door Google verzameld en verwerkt worden. Dit kunt u doen door een browser-plug-in te downloaden en te installeren vanaf de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Verdere informatie over de algemene gebruiksvoorwaarden en privacy van gegevens kan gevonden worden op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html.

Opmerking: op deze website wordt de Google Analytics-code aangevuld met "anonymizeIp", teneinde een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP-maskering) te waarborgen.

Bovendien gebruiken wij Google Analytics voor statistische doeleinden om gegevens van AdWords en het Double-Click-cookie te evalueren. Indien u dit niet wenst, kan dit gedeactiveerd worden via het beheerprogramma voor advertentievoorkeuren (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=nl).

2) Conversietracking door Google Adwords
Deze website gebruikt conversietracking door Google Adwords. Dit conversietracking-cookie wordt door Google Adwords op de browser van de gebruiker geplaatst indien er op een door Google aangeleverde advertentie geklikt wordt. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen. Ze worden niet gebruikt om persoonlijke identificatiegegevens te verzamelen. Als de gebruiker een bepaalde pagina op deze website bezoekt en het cookie nog niet verlopen is, kunnen Google en Busch achterhalen dat de gebruiker op een advertentie klikte en naar deze pagina werd gestuurd. Iedere Google AdWords-klant ontvangt een ander cookie. Om deze reden kunnen cookies niet getraceerd worden via de website van AdWords-klanten. De informatie die verzameld wordt door de conversiecookies wordt gebruikt om samengevoegde conversiestatistieken te verstrekken aan AdWords-klanten die zich geregistreerd hebben voor conversietracking. AdWords-klanten ontvangen informatie over het totaal aantal gebruikers dat op de advertentie heeft geklikt en doorgestuurd werd naar een conversietracking-tagpagina. Zij ontvangen echter geen enkele informatie die hen in staat stelt de gebruikers persoonlijk te identificeren. Indien u niet wenst deel te nemen aan het trackingprogramma, kunt u het gebruik van dit programma weigeren door het conversietracking-cookie van Google te deactiveren via de gebruikersinstellingen van uw internetbrowser. U kunt cookies voor conversietracking tevens deactiveren door uw browser zodanig in te stellen dat cookies van "googleadservices.com" geblokkeerd worden.

Informatieverstrekking aan derden
Busch zal uw persoonlijke gegevens niet opzettelijk aan derden (d.w.z. personen of entiteiten die niet tot de Busch-groep behoren) doorgeven (en zal alle redelijkerwijs te nemen stappen nemen om het per ongeluk doorgeven van deze informatie te voorkomen), noch uit marketingoverwegingen noch anderszins, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Grensoverschrijdende hosting en overdracht van gegevens
Persoonlijke informatie die via deze website wordt verzameld kan naar onze Busch-kantoren elders ter wereld worden overgedragen, waaronder kantoren die buiten de Europese Unie (EU) zijn gevestigd. De website kan overal ter wereld worden bekeken en gehost, ook in landen (zoals de Verenigde Staten) die wellicht geen wetten hebben die het gebruik en de overdracht van persoonlijke gegevens regelen. Door deze website te gebruiken en dergelijke gegevens te verstrekken gaat u akkoord met de grensoverschrijdende hosting en overdracht van deze gegevens.

Akkoordverklaring
Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het verzamelen, gebruiken en opslaan van uw gegevens door ons op de in dit privacybeleid en elders op deze website beschreven wijze. Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid van tijd tot tijd te herzien. Wij stellen u op de hoogte van dergelijke wijzigingen door dit privacybeleid bij te werken.

Contact met onze privacyafdeling
Hebt u vragen over privacyaangelegenheden? Stuur ons dan een e-mail via: internet@buschvacuum.com

Inwerkingtreding van het privacybeleid
Dit beleid is van kracht vanaf 2015/10/01.

Standard News

Laatste nieuws