Proven technology, proven design –
decide for the best solution

R 5 RD – New Generation for Vacuum Packaging

RD series vacuum pumps belong to the Busch product family of proven R 5 rotary vane vacuum pumps. They have been specifically designed for use in vacuum packaging machines and fast packaging cycles.

Robustness and reliability of operation are the outstanding qualities of R 5 rotary vane vacuum pumps. These are just some of the reasons why proven Busch rotary vane technology has long established itself as the industry standard. Over 3 million R 5 rotary vane vacuum pumps are in operation worldwide in industry every day.

High efficiency and energy-efficient drive units are the outstanding qualities of this product family. The R 5 RD series even achieves the same performance with 20% less energy consumption.
 

Your benefits at a glance:

 • Efficient: low operating costs, high uptime, energy-efficient, reduced heat emission, optimized heat direction
 • Flexible: application-oriented, multidirectional horizontal inlet flange, optimized for fast packaging cycles
 • Easy Servicing: all service relevant parts on one side, service routine significantly faster, smooth surface design for easy cleaning
 • Reliable: robust construction, highly resilient carbon fiber vanes, proven performance

Want to know more?
Contact us directly (Busch India):
+91 (0)124 475 1300 Get in contact

Accessories and Spare Parts

Optimum Performance and Reliability

 1. Larger gas-ballast valve
 2. Energy Recuperation Kit
 3. Adapter flange
 • Standard motors meeting IEC or NEMA criteria, IE3
 • Temperature switch
 • Combined level / temperature switch
 • Inlet filter
 • Vertical Inlet
 • Filter pressure gauge
 • Cooling air deflector
 • G 2" exhaust connection flange
 • Vacuum pump oils for all applications


Product Overview

R 5 RD Series Type

Applications

Energeticky efektivní řešení vakuového balení

Nová generace pro vakuové balení
Vyvinutím první rotační lamelové vývěvy pro balení potravin vytvořila společnost Bosch standardy v odvětí vakuového balení. Již po desetiletí jsou rotační lamelové vývěvy R 5 hlavními produkty pro vakuové aplikace ve výrobě potravin, balení potravin a v jiných balicích aplikacích. Jsou optimalizovány pro provoz v blízkosti mezního tlaku a díky své spolehlivosti a dlouhé provozuschopnosti jsou dodnes pokládány za „balicí vývěvy par excellence“. Vývěva R 5 RD je novou generací v osvědčené skupině výrobků R 5 a je výsledkem nepřetržitého vývoje.

Vakuové balení
Vakuové balení pomáhá značně prodloužit skladovatelnost čerstvých potravin a je dnes tudíž nepostradatelné. Rozhodující roli hraje zejména odčerpání kyslíku. Tato metoda zabraňuje oxidačním procesům a tím zachovává nejen kvalitu, strukturu a vůni baleného výrobku, ale také jeho nutriční hodnoty, vitaminy a chuť. Navíc se aerobní bakterie množí velmi pomalu nebo se nemnoží vůbec. Suché potraviny mohou být vakuovým balením chráněny před vlhkostí. MAP (modified atmosphere packaging, balení v modifikované atmosféře) se používá hlavně pro čerstvé maso, ryby nebo předvařené potraviny. Atmosférický vzduch v balení je nahrazen směsí plynů pro zachování vzhledu, čerstvosti a vůně.


Typické použití vývěv R 5 je v komorových strojích, strojích pro balení do misek a termoformovacích strojích, u obou posledních v balicích a formovacích stanicích. Používají se v nesčetných potravinářských procesech, například při výrobě masa a uzenin, zpracování sýrů, přípravě předvařených jídel a lahvování nápojů.

Centrální vakuové systémy
Rotační lamelové vývěvy R 5 je možno perfektně použít jako samostatné vakuové moduly v centralizovaném dodávání podtlaku pro balicí průmysl. Výroba vakuových systémů je oblast, ve které společnost Busch získávala celosvětové zkušenosti po mnoho desetiletí. Díky rozsáhlému know-how získanému na základě tisíců instalací může společnost Busch vždy nabídnout nejlepší řešení vakuového systému splňující specifické požadavky každého zákazníka.

Centralizace dodávání podtlaku má za následek kratší časy odčerpávání a umožňuje také průběh balicího procesu s menším počtem vývěv. Řízení podle požadavků zajišťuje, že v provozu je právě tolik vývěv, kolik je v daném okamžiku zapotřebí. Ve srovnání s decentralizovaným dodáváním podtlaku lze dosáhnout značných úspor energie. Mimo to, je-li centrální podtlakový systém nainstalován mimo balicí místnost, pomáhá udržovat výrobu bez emitovaného tepla a údržbu je možno provádět za provozu.

a mnoho dalších výhod!


Want to know more?
Contact us directly (Busch India):
+91 (0)124 475 1300 Get in contact

Standard News

Latest News