Databeskyttelse

Opdateret: 20. oktober 2019

Tak for dit besøg på vores hjemmeside og for din interesse i vores virksomhed og produkter. I det følgende informerer vi om indsamlingen af personoplysninger, når vores hjemmeside anvendes www.buschvacuum.com.

Hvis ikke du befinder dig i EU, kan du læse den globale databeskyttelseserklæring her.

Information om databeskyttelse

Vores information om databeskyttelse for leverandører og kunder kan ses via følgende link.

Databeskyttelseserklæring

Grundlæggende information

 1. Du kan udskrive eller gemme dette dokument via din browsers standardfunktioner (generelt ved at klikke på "File" -> "Save as") eller hjemmesidens indbyggede printfunktion.
 2. Hvis vi anvender tjenesteudbydere, vi har indgået kontrakt med, til enkelte funktioner på vores hjemmeside eller ønsker at anvende dine data til markedsføringsformål, vil vi informere dig om detaljerne i de relevante procedurer forneden. Dette omfatter også de fastsatte kriterier for varigheden af opbevaringen.
 3. Medmindre andet er beskrevet i de følgende afsnit, er det juridiske grundlag for behandlingen af personoplysninger nødvendigheden af behandlingen med henblik på at levere de funktioner, du har forespurgt om, på denne hjemmeside, iht. litra b i artikel 6, stk. 1, i databeskyttelsesforordningen, GDPR.

Dataansvarlig/databeskyttelsesrådgiver

 1. Den dataansvarlige i henhold til artikel 4, stk.7, GDPR, er

  Busch Dienste GmbH
  Schauinslandstraße 1
  79689 Maulburg

  herefter henvist til som "Busch", "vi" eller "os".

  Yderligere information fås i vores site-erklæring.
 2. Du kan kontakte Busch' databeskyttelsesrådgiver på: dpo@buschvacuum.com eller ved brug af vores postadresse og anføre "Datenschutzbeauftragter".

Levering af hjemmesiden og logfiler

 1. Vi indsamler udelukkende de personoplysninger, som din browser automatisk overfører til vores server, til rent informationsmæssig brug på hjemmesiden, dvs. hvis du ikke registrerer dig eller på anden måde afgiver information til os. Hvis du ønsker at se vores hjemmeside, indsamler vi følgende data, der er teknisk nødvendige for, at vi kan vise dig hjemmesiden og garantere dens stabilitet og sikkerhed (det juridiske grundlag for dette er litra f i første punktum i artikel 6, stk. 1, GDPR):
  • IP-adresse
  • Dato og klokkeslæt for forespørgslen
  • Tidsforskellen i henhold til Greenwich Mean Time (GMT)
  • Forespørgslens indhold (specifik side)
  • Adgangsstatus/HTTP-statuskode
  • Den overførte datavolumen i hvert tilfælde
  • Hjemmesiden, hvorfra forespørgslen modtages
  • Browseren
  • Styresystemet og dets interface
  • Browsersprog og -version.
 2. Bruger-IP-adresser slettes eller anonymiseres, når brugen af dem er afsluttet. I tilfælde af anonymisering ændres IP-adresserne på en sådan måde, at individuel information vedrørende personlige eller materielle forhold ikke længere kan henføres til en identificerbar fysisk person, eller henføringen til en fysisk person ville kræve uforholdsmæssigt meget tid, personale og høje udgifter.

Cookies

Brug af online-shoppen

 1. Hvis du ønsker at afgive en bestilling i vores online-shop, er det nødvendigt for indgåelsen af aftalen, at du afgiver de personoplysninger, som vi skal bruge til at behandle din bestilling. Det er nødvendigt, at du registrerer dig i den forbindelse. De oplysninger, der kræves i dette øjemed, kan ses i webformularen. De oplysninger, der er obligatoriske for at behandle kontrakter, er markeret separat; oplysningerne derudover er frivillige. Når vi har udført en kontrol, vil kontoen (kunde-login) blive frigivet. Vi vil behandle de data, du har afgivet, med det formål at håndtere din bestilling. Til det formål vil vi kunne overføre dine betalingsoplysninger til vores banker. Det juridiske grundlag for dette er litra (b) i første punktum i artikel 6, stk. 1, GDPR.
 2. Vi vil også kunne behandle de oplysninger, du har afgivet, med det formål at informere dig om yderligere interessante produkter fra vores sortiment eller sende dig e-mails med teknisk information. Det juridiske grundlag for dette er litra (f) i første sætning i artikel 6, stk. 1, Persondataforordningen, GDPR.
 3. I kraft af bestemmelser i handels- og skattelovgivningen er vi forpligtet til at opbevare dine adresse-, betalings- samt bestillingsdata i ti år. Når den lovbestemte forældelsesfrist er udløbet, vil vi dog foretage en begrænsning i behandlingen, hvilket vil sige, at dine data kun anvendes i overensstemmelse med de lovfæstede opbevaringsforpligtelser.

  Bestillingsprocessen er krypteret ved hjælp af TLS-teknologi for at forhindre uautoriseret adgang til dine personoplysninger via tredjepart.

Nyhedsbrev

 1. I forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve beder vi om dit udtrykkelige samtykke og godkendelse i henhold til denne databeskyttelseserklæring. Med dit samtykke kan du abonnere på vores nyhedsbrev, hvor vi informerer dig om aktuelle tilbud i vores sortiment. Vi indsamler følgende data i denne proces:
  • Din e-mailadresse
  • Land
  • Sprog
 2. Vi anvender den såkaldte double-opt-in-procedure ved tilmelding til vores nyhedsbrev. Det betyder, at når du har registreret dig, sender vi en e-mail til den oplyste e-mailadresse, hvor vi beder dig bekræfte, at du ønsker at modtage nyhedsbrevet. Hvis ikke du bekræfter din tilmelding, vil dine oplysninger blive blokeret og slettet efter en måned. Derudover opbevarer vi adresserne, der er anvendt i det enkelte tilfælde, og tidspunkterne for registreringen og bekræftelsen. Formålet med denne procedure er at bekræfte din tilmelding og, for så vidt som det er relevant, afklare eventuelt misbrug af dine personoplysninger.
 3. Efter din bekræftelse opbevarer vi din e-mailadresse med det formål at sende dig nyhedsbrevet. Det juridiske grundlag for dette er litra (a) i første punktum i artikel 6, stk. 1, GDPR.
 4. Du kan når som helst trække dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Du kan erklære, at du trækker samtykket tilbage, ved at sende en e-mail til newsletter@news.buschvacuum.com eller ved at sende en besked via kontaktoplysningerne, der er nævnt i site-erklæringen.
 5. Dine personoplysninger vil blive slettet. Din e-mailadresse vil blive opbevaret af tekniske grunde for at hindre, at du modtager flere nyhedsbreve fra os i fremtiden.
 6. Bemærk, at vi analyserer din brugeradfærd, når vi sender nyhedsbrevet. Af hensyn til denne analyse indeholder de sendte e-mails web beacons og/eller tracking pixels, der er billedfiler bestående af én pixel, der lagres på vores hjemmeside. Af hensyn til analyserne linker vi de data, der er nævnt i afsnittet "Levering af hjemmesiden og logfiler" i denne databeskyttelseserklæring og web beacons med din e-mailadresse og dit individuelle ID.

Kontaktformular og e-mailkontakt

 1. På vores hjemmeside er der en kontaktformular, der kan anvendes til at kontakte os elektronisk. Først skal du i rullemenuen vælge dit land og dermed det korrekte lokale kontaktsted for din henvendelse. Din forespørgsel vil automatisk blive sendt til det lokalt relevante salgsselskab inden for Busch Group. Hvis en bruger anvender denne mulighed, vil de data, der er indtastet i webformularen, blive overført til os og lagret hos os. De oplysninger, der er obligatoriske for henvendelsen, er markeret separat; oplysningerne derudover er frivillige.

  Derudover lagres følgende data på det tidspunkt, hvor de sendes:
  • Brugerens IP-adresse
  • Datoen og klokkeslættet for indsending via formularen
 2. For at muliggøre behandlingen af data indhentes dit samtykke, og der henvises til denne databeskyttelseserklæring i forbindelse med afsendingen. Alternativt kan du kontakte os via den oplyste e-mailadresse. I det tilfælde opbevares de overførte personoplysninger for brugeren sammen med e-mailen. Dataene anvendes udelukkende til behandling af dialogen.
 3. Det juridiske grundlag for behandlingen af data er brugerens samtykke, litra (a) i artikel 6, stk. 1, GDPR. Det juridiske grundlag for behandlingen af data, der overføres i forbindelse med afsendingen af en e-mail, er litra (f) i artikel 6, stk. 1, GDPR. Hvis kontakten sker med henblik på at indgå en aftale, er der et yderligere juridisk grundlag for behandlingen i litra (b) i artikel 6, stk. 1, GDPR.
 4. Behandlingen af personoplysninger fra indtastningsskærmen sker udelukkende af hensyn til vores behandling af kontakten. Hvis brugere kontakter os via e-mail, foreligger også den påkrævede legitime interesse i behandlingen af data. De andre personoplysninger, der behandles i forbindelse med afsendingen, anvendes til at forhindre misbrug af kontaktformularen og af hensyn til sikkerheden af vores informationssystemer.
 5. Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for opfyldelsen af det formål, de er blevet indsamlet med. Dette er tilfældet for personoplysninger, der genereres via indtastningsskærmen til kontaktformularen, og personoplysninger sendt via e-mail, hvis den pågældende dialog med brugeren er afsluttet. Dialogen er afsluttet, hvis det af de relevante omstændigheder kan udledes, at de pågældende sagsforhold er afklaret endeligtThe conversation has ended if, based on the relevant circumstances, it can be seen that the relevant matters have been finally clarified. IP-adressen, der også indsamles i forbindelse med afsendingen, anonymiseres umiddelbart efter afsendingsproceduren (se afsnittet "Webanalyse-services" i denne databeskyttelseserklæring).

Live Chat

 1. Vores hjemmesider benytter sig af LiveChat-software fra LiveChat, Inc., som muliggør, at brugeren kan holde en personlig samtale med os i realtid. LiveChat benytter sig af cookies (se ovenfor), der kan analysere brugen af vores hjemmesider. Ved at deltage i chatten indvilliger du i, at dine oplysninger behandles som foreskrevet i denne databeskyttelseserklæring. Databehandling udføres i denne forbindelse på baggrund af art. 6(1), litra (a) i Persondatafordningen (GDPR). Webanalyse kan rent teknisk forhindres af brugeren af hjemmesiderne ved at deaktivere JavaScript og cookies i hans eller hendes webbrowser. Yderligere information om de påkrævede indstillinger findes i de forskellige browsere. For flere oplysninger om LiveChats brugsvilkår og databeskyttelse kan du gå til https://www.livechatinc.com/privacy-policy.
 2. LiveChat, Inc. deltager i og efterkommer EU-U.S. Privacy Shield-aftalen samt Schweiz-U.S. Privacy Shield-aftalen som fremsat af USA's handelsministerium vedr. indsamling, brug og opbevaring af personlige oplysninger overført fra den Europæiske Union samt Schweiz til USA. LiveChat, Inc. har attesteret over for USA's handelsministerium, at det overholder principperne beskrevet i Privacy Shield-aftalen.
 3. Information vedr. tredjepartsudbyder LiveChat, Inc. Att: Den dataansvarlige One International Place, Suite 1400, Boston, MA 02110-2619, USA, support@livechatinc.com

Hotjar

 1. Vi bruger Hotjar for at få en bedre forståelse af vores brugeres behov og for at optimere denne service og oplevelse. Hotjar is en teknologiservice, som hjælper os med bedre at få en bedre forståelse af vores brugeres oplevelse (f.eks. hvor meget tid de bruger på hvilke sider, hvilke links de vælger at klikke på, hvad brugere kan og ikke kan lide etc.), og dette gør os i stand til at opbygge og vedligeholde vores service ved brug af feedback fra brugerne. Hotjar bruger cookies og andre teknologier til at indsamle data om vores brugeres adfærd og deres enheder (navnlig enhedens IP-adresse (udelukkende indsamlet og lagret i anonymiseret form), enhedens skærmstørrelse, enhedstypen (unikke udstyrsidentifikationer), browseroplysninger, geografisk placering (kun land), det sprog, brugerne foretrækker at bruge på vores hjemmeside). Hotjar lagrer disse oplysninger i en pseudonymiseret brugerprofil. Hverken Hotjar eller vi vil nogensinde bruge disse oplysninger til identifikation af individuelle brugere eller til at matche dem med yderligere data om en individuel bruger. Ønsker du yderligere oplysninger, kan du se Hotjars privatlivspolitik ved at klikke på dette link.
 2. Du kan fravælge oprettelsen af en brugerprofil, Hotjars datalagring om din brug af vores hjemmeside og Hotjars brug af permanente cookies på andre hjemmesider ved at følge dette fravalgslink.
 3. Hotjar Limited er et selskab med begrænset ansvar, der er registreret under Maltas lovgivning med selskabsnummeret C 65490. Selskabets registrerede adresse er Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment ("Hotjar")
 4. Yderligere oplysninger om Hotjars privatlivspolitik (https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy) og Hotjars overholdelse af persondataforordningen, GDPR, (https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment).
 5. Det er nødvendigt at behandle dine persondata af lovmæssige interesser (litra (f) i artikel 6, stk. 1, i persondataforordningen).

LinkedIn

 1. Vi bruger funktionerne LinkedIn Conversion Tracking og Retargeting tilhørende LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland ("LinkedIn") for at måle resultaterne af vores reklamekampagner på LinkedIn, gøre dem mere relevante og føre besøgende til vores hjemmeside med personaliserede reklamer på LinkedIn og andre hjemmesider.
 2. For at kunne gøre det har vi integreret en tracking pixel (LinkedIn Insight Tag) på vores hjemmeside. LinkedIn Insight Tag gør LinkedIn i stand til at lagre en tredjepartscookie i din browser og indsamle og lagre følgende oplysninger: Din IP-adresse, brugsmønstre på vores hjemmeside og andre hjemmesider, som indeholder en LinkedIn tracking pixel. Hvis du logger på din LinkedIn-konto, kan LinkedIn kombinere de indsamlede data med din konto og præsentere dig for målrettede reklamer på vores eller andre annoncørers vegne. Du ser måske disse reklamer i LinkedIn eller på tredjeparters hjemmesider.
 3. De indsamlede oplysninger kan også overføres til LinkedIns servere i USA (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA). Da LinkedIn overholder principperne i EU-USA privatlivsskjoldet, er denne overførsel baseret på art. 45 i persondataforordningen, GDPR (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).
 4. Besøgende på hjemmesiden forbliver anonyme for os, da vi kun har adgang til aggregerede sporingsdata.
 5. Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du deaktiverer interessebaseret og målrettet annoncering i LinkedIn her: Indstillinger for annoncering i LinkedIn kontoindehavere og gæster. Se LinkedIns privatlivspolitik (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy) for at få flere oplysninger om LinkedIns brug af persondata.
 6. Det er nødvendigt at behandle dine persondata af lovmæssige interesser (litra (f) i artikel 6, stk. 1, i persondataforordningen).

YouTube

 1. Vores websted bruger YouTubes indlejringsfunktion sammen med "Privacy Enhanced Mode" (forbedret beskyttelse af personlige oplysninger) til at afspille videoer fra leverandøren YouTube. YouTube er en tjeneste, der leveres af Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").
 2. For at tillade afspilning af en indlejret video opretter dit websted forbindelse til YouTubes server. YouTube-videoer indlejres i dit websted ved brug af "Privacy Enhanced Mode". Denne "Privacy Enhanced Mode" leveres af YouTube, og YouTube sikrer derved, at ingen cookies, der indeholder persondata, lagres på din enhed. Din IP-adresse og det websted, du besøgte, registreres og behandles dog af YouTube, når du afspiller en video. Ikke desto mindre kan disse oplysninger ikke henføres til dig personligt, så længe du ikke er logget ind på YouTube eller en anden Google-tjeneste, da du fik adgang til videoen. Hvis du er logget på YouTube eller Google, placerer YouTube dog tilslutningsoplysningerne i din YouTube-konto, og kun cookies, der ikke indeholder persondata, vil blive gemt på din enhed. Hvis du ønsker at forhindre, at dette sker, skal du enten logge ud af YouTube, før du besøger vores websted, eller ændre de relevante indstillinger i din brugerkonto.
 3. Der oprettes ydermere en forbindelse til Googles netværk "DoubleClick", hver gang du besøger webstedet, uanset om du afspiller en video eller ej. Når du opretter forbindelse til Google-netværket, starter der yderligere datahåndteringsprocesser, som vi ikke har nogen indflydelse på.
 4. I overensstemmelse med dens certificering under EU-USA-privatlivsskjoldet garanterer Google LLC (som har base i USA) og dens datterselskab YouTube, at de overholder EU's krav om databeskyttelse.
 5. Yderligere oplysninger om YouTubes privatlivspolitik fås på: https://policies.google.com/privacy?en

Webanalyse-services

Busch benytter sig af de følgende tredjepartsservices til webanalyse og sporing, som beskrevet nedenfor. Det juridiske grundlag for dette er litra (f) i første sætning i artikel 6, stk. 1, Persondataforordningen, GDPR.

 1. Google Analytics
  1. Denne hjemmeside benytter Google Analytics, en webanalyse-serviceudbyder fra Google, Inc. ("Google"). Google Analytics anvender "cookies", der er tekstfiler, der placeres på din computer for at hjælpe hjemmesiden med at analysere, hvordan brugerne benytter hjemmesiden. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af hjemmesiden, vil typisk blive overført til og lagret hos Google på servere i USA. Hvis IP-anonymisering er aktiveret på denne hjemmeside, vil IP-adressen dog blive forkortet af Google på forhånd i medlemslande i EU eller i andre stater, der deltager i Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Område. Kun i undtagelsestilfælde vil hele IP-adressen blive overført til en Google-server i USA, hvor den vil blive forkortet. Google vil anvende disse oplysninger på vegne af udbyderen af denne hjemmeside til at analysere brugen af hjemmesiden, udarbejde rapporter om vores hjemmesideaktiviteter og levere yderligere services relateret til hjemmesiden og brugen af internettet med hensyn til hjemmesideoperatøren.
  2. Den IP adresse, der overføres af din browser i forbindelse med Google Analytics, vil ikke blive knyttet sammen med andre Google-data.
  3. Du kan forhindre lagringen af cookies ved at foretage de rette indstillinger i din browser, men bemærk, at hvis du gør dette, vil du eventuelt ikke kunne benytte alle funktioner på denne hjemmeside til fulde. Derudover kan du forhindre, at data vedrørende din brug af hjemmesiden genereret af cookien (inkl. din IP-adresse) overføres til Google og forhindre Googles behandling af disse data, hvis du downloader og installerer et browser-plugin fra Google: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

   I stedet for et browser-plugin, eller i browsere på mobile enheder, kan en opt-out-cookie placeres ved hjælp af følgende link: Deaktivér Google Analytics.

   Denne opt-out-cookie forhindrer fremtidig dataindsamling via Google Analytics på denne hjemmeside. Den virker dog kun i denne browser og for dette domæne. Hvis dine cookies i denne browser er blevet slettet, er det ikke nødvendigt at klikke på førnævnte link igen.
  4. Denne hjemmeside anvender Google Analytics med tilføjelsen "_anonymizeIp()". Det betyder, at IP-adresserne behandles i forkortet form, hvilket vil sige, at det ikke er muligt at henføre dem til en konkret person. Hvis et link til en konkret person henføres til de data, der er indsamlet om dig, vil det straks blive udeladt, og personoplysningerne vil umiddelbart blive slettet.
  5. Demografiske funktioner i Google Analytics
   Denne hjemmeside benytter sig af Google Analytics' "demografiske funktioner" for at lave reporter, der indeholder oplysninger om besøgendes alder, køn og interesser. Disse data kommer fra interessebaserede reklamer fra Google og besøgsdata fra tredjepartsudbydere, herunder Google Accounts, Gmail, YouTube og Google Display Network. Disse data kan ikke henføres til en bestemt person. Du kan til enhver tid vælge denne funktionalitet fra ved at bruge "ad settings" i din Google Account eller fravælge at få dine oplysninger indsamlet af Google Analytics, som beskrevet i dette afsnit.
  6. Vi anvender Google Analytics til at analysere brugen af vores hjemmeside og forbedre den løbende. Vi kan anvende den statistik, vi indhenter, til at forbedre vores udbud og gøre det mere interessant for dig som bruger. I de undtagelsestilfælde, hvor personoplysninger overføres til USA, har Google forpligtet sig til EU og USA's Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Det juridiske grundlag for brugen af Google Analytics er litra (f) i første punktum i artikel 6, stk. 1, GDPR.
  7. Oplysninger vedrørende tredjepartsudbyderen: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, fax: +353 (1) 436 1001. Brugervilkår: https://www.google.com/analytics/terms/, oversigt over databeskyttelse: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, samt databeskyttelseserklæringen: https://policies.google.com/privacy?hl=en.
 2. Google AdWords Conversion Tracking

  Denne hjemmeside benytter Google AdWords Conversion Tracking. Conversion Tracking-cookien aktiveres af Google AdWords i brugerens browser, når du klikker på en af annoncerne, der overføres af Google. Disse cookies udløber efter 30 dage. De anvendes ikke til at indsamle personlige identifikationsdata. Hvis brugeren besøger en bestemt side på denne hjemmeside, og cookien endnu ikke er udløbet, vil Google og Busch vide, at brugeren har klikket på annoncen og er ledt videre til den side. Hver Google AdWords-kunde modtager en forskellig cookie. Derfor kan cookies ikke spores via AdWords-kundernes hjemmeside. Konverteringsstatistik genereres fra de data, der indsamles af konverterings-cookies, til AdWords-kunder, der har valgt konverterings-tracking. AdWords-kunder får besked om det totale antal brugere, der har klikket på annoncen og er blevet ledt videre til en konverterings-tracking-side. Men de modtager ikke informationer, de kan bruge til at identificere enkelte brugere. Hvis ikke du ønsker at deltage i tracking-programmet, kan du nemt afvise at anvende dette program ved at deaktivere Google konverterings-tracking-cookien under de personlige indstillinger i din browser. Du kan også deaktivere konverterings-tracking-cookies når som helst ved at indstille din browser til at blokere cookies fra "googleadservices.com".
 3. Google Tag Manager
  1. Denne hjemmeside benytter Google Tag Manager som led i Google Analytics. Tags er små kodeelementer på vores hjemmeside, der bl.a. anvendes til at måle trafik og brugeradfærd, måle effekten af online-annoncering og sociale medier, anvende remarketing og målretning og teste og optimere hjemmesiden. Google Tag Manager er en løsning, der gør det muligt for Busch at administrere hjemmeside-tags via et interface. Selve Tag Manager-værktøjet (der implementerer tags) er et cookie-frit domæne. Værktøjet udløser andre tags, der så vil kunne indsamle data. Google Tag Manager tilgår ikke disse data. Hvis der er foretaget en deaktivering på domæne- eller cookie-niveau, vil den forblive effektiv for alle tracking tags implementeret med Google Tag Manager.
  2. Yderligere information om Google Tag Manager fås online på: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/.
 4. Google Analytics Remarketing
  1. Vores hjemmeside benytter sig af funktionerne i Google Analytics Remarketing sammen med funktioner, der fungerer på tværs af enheder, i Google AdWords og Google DoubleClick. Udbyderen er Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
  2. Denne funktion gør det muligt at forbinde annonceringsmålgrupper, der er skabt med Google Analytics Remarketing, med funktionerne i Google AdWords og Google DoubleClick på tværs af enheder. På denne måde kan interesserelaterede og personlige reklamebudskaber, der er tilpasset dig på baggrund af tidligere brug samt surfing på en given enhed (f.eks. mobiltelefon), også vises på andre enheder, du ejer (f.eks. tablet eller PC).
   For at kunne gøre dette forbinder Google din web- og app-browserhistorik med din Google Account, så snart du har givet tilladelse til det. På den måde kan de samme personlige reklamebudskaber leveres til alle de enheder, du logger ind på med din Google Account.
  3. For at kunne tilbyde denne funktionalitet indsamler Google Analytics Google-autentifikations-ID'er fra brugere, der er midlertidigt forbundet til vores Google Analytics-data for at kunne bestemme og skabe reklamemålretning på tværs af enheder.
   Du kan permanent modsætte dig remarketing/reklamemålretning ved at slå personlige reklamer fra i din Google Account ved at følge dette link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
   Yderligere informationer og databeskyttelsesbestemmelserne kan findes i Googles databeskyttelseserklæring på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en-GB
   Du kan forhindre, at dine cookies gemmes, som beskrevet i afsnittet "Webanalyse-services" i denne databeskyttelseserklæring
 5. Bing Ads Conversion Tracking
  1. Onlineannonceringsprogrammet Bing Ads (https://secure.bingads.microsoft.com/ -> English) benytter sig af Bing-conversion tracking, som er en analysetjeneste fra Bing. Når du klikker på en reklame, der er leveret gennem Bing, gemmes en conversion tracking-cookie (UET) på din computer.
  2. UET (Universal Event tracking) indsamler de følgende oplysninger, der står beskrevet i Microsofts fortrolighedserklæring, https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement og Bing Ads beholder disse oplysninger i 180 dage. UET indsamler også IP-adressen samt Microsoft-cookien (med en 13 måneders udløbsdato). Denne cookie indeholder en GUID, der er tildelt brugerens browser, og/eller et ID, der er tildelt en bruger, hvis det blev bekræftet gennem deres Microsoft-konto. Almindeligvis sendes cookien for det relevante domæne og IP-adressen altid med hver http-anmodning og ikke blot via UET. Bing Ads hverken videresælger disse oplysninger til tredjeparter eller deler dem med andre annoncører.
  3. I de undtagelsestilfælde, hvor personoplysninger overføres til USA, har Microsoft forpligtet sig til EU og USA's Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/welcome. Det juridiske grundlag for brugen af Bing Ads er litra (f) i første sætning i artikel 6, stk. 1, Persondataforordningen (GDPR).
  4. Information vedr. tredjepartsudbyderen: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Dine rettigheder

Hvis personoplysninger vedrørende dig behandles, er du registreret i henhold til GDPR, og du har følgende rettigheder over for os som dataansvarlig:

 1. Rettigheder i henhold til artikel 15 ff. GDPR

  Du har ret til indsigt i henhold til artikel 15, GDPR. Under visse omstændigheder har du ret til berigtigelse i henhold til artikel 16, GDPR, ret til begrænsning af behandlingen i henhold til artikel 18, GDPR og ret til sletning ("ret til at blive glemt") i henhold til artikel 17, GDPR. Derudover har du ret til, at de data, du har afgivet, overføres i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (ret til dataportabilitet) i henhold til artikel 20, GDPR, for så vidt som behandlingen foretages ved hjælp af automatiske procedurer og er baseret på samtykke i overensstemmelse med punkt (1) i artikel 6, stk. 1, eller litra (a) i artikel 9, stk. 2, GDPR, eller en kontrakt i henhold til litra b i artikel 6, GDPR. Med hensyn til retten til indsigt og retten til sletning gælder restriktionerne i henhold til afsnit 34 og 35 i den tyske databeskyttelseslov (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG).
 2. Retten til at tilbagetrække samtykke jf. artikel 7 (3) i Persondataforordningen (GDPR)

  Du kan når som helst trække dit samtykke til behandlingen af personoplysninger tilbage. Dette gælder også tilbagetrækning af samtykkeerklæringer, der er blevet givet til os, inden EU's databeskyttelsesforordning trådte i kraft, dvs. før 25. maj 2018. Bemærk, at tilbagetrækningen kun gælder for fremtiden. Databehandling, der har fundet sted inden tilbagetrækningen, er ikke påvirket heraf.
 3. Ret til at indgive klager

  Du har mulighed for at kontakte os eller en tilsynsmyndighed inden for databeskyttelse for at indgive en klage, i særdeleshed i den medlemsstat, hvor du bor eller arbejder, eller stedet for den mulige overtrædelse.
 4. Ret til indsigelse

  Ud over de rettigheder, der er angivet foroven, har du også ret til at gøre indsigelse i henhold til artikel 21, GDPR, på følgende måde:
  1. Sagsspecifik ret til indsigelse

   Du har ret til når som helst at gøre indsigelse over behandlingen – der sker baseret på litra (e) i artikel 6, stk. 1, GDPR (databehandling i offentlighedens interesse) og litra (f) i artikel 6, stk. 1, GDPR (databehandling på basis af interesseafvejning) – af personoplysninger vedrørende dig af årsager, der hidrører din særlige situation. Dette gælder også for profilering baseret på denne bestemmelse, som defineret i artikel 4, stk. 4, GDPR.

   Hvis du gør indsigelse, vil vi ikke behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise bindende legitime grunde for en sådan behandling, der vejer tungere end dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller databehandlingen tjener til at fastslå, udøve eller forsvare vores juridiske krav.
  2. Ret til indsigelse mod behandlingen af data til markedsføringsformål

   I enkeltstående tilfælde behandler vi dine personoplysninger til brug i direkte markedsføring. Du har ret til at gøre indsigelse når som helst mod behandlingen af personoplysninger vedrørende dig til sådanne markedsføringsformål; dette gælder også for profilering, for så vidt som den er forbundet med direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod formål relateret til direkte markedsføring, vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger til dette formål.
   Indsigelsen kan indgives i et hvilket som helst format til den enhed, der er angivet i afsnittet "Grundlæggende information" i denne databeskyttelseserklæring.

Tilsynsmyndighed

Den tilsynsmyndighed, der er relevant for Busch, der har sit hovedsæde i Maulburg i Tyskland, kan kontaktes via:


Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Postfach 10 29 32
D-70025 Stuttgart
Telefon: +49 711 615541-0
Fax: +49 711 615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

Automatiske afgørelser

Som regel benytter vi os ikke af automatiske afgørelser i henhold til artikel 22, GDPR, til at retfærdiggøre og gennemføre forretningsrelationen.

Profilering

For at kunne levere målrettet information og rådgivning til dig vedrørende produkter, vil vi – eller tjenesteudbydere på vegne af os – kunne anvende webanalyseværktøjer og særligt sporingsteknologi. Disse muliggør en efterspørgselsorienteret kommunikation og annoncering. Vi henviser til afsnittet "Webanalyse-services" i denne databeskyttelseserklæring angående dette.